Pordzewiacz jabłoniowy (Vasates schlechtendali Nal.)

Jest to roztocz zaliczony do nadrodziny szpecieli.W ostatnich latach szkodnik ten wyraźnie zaznacza swoją obecność. Samice osobników dorosłych są wrzecionowatego kształtu o słomkowożółtym zabarwieniu i długości ok 170 µm . Samce są mniejsze ok. 140 µm długości. Samice składają okrągłe nieco spłaszczone, białe jaja o średnicy 45 µm. W cyklu rozwojowym wyróżnione są także: stadium nimfy I (znieruchomiała o długości 100 µm) oraz nimfa II (ruchoma o długości 140 µm).

Formą zimującą są brązowe samice w pąkach pod zewnętrznymi łuskami. Wczesną wiosną żerują w pąkach, a w chwili rozchylania pąków przechodzą na rozwijające się tkanki. Samice składają jaja w okresie kwitnienia w pobliżu nerwów na dolnej stronie blaszki liściowej. Samice I pokolenia pojawiają się już w połowie maja. Dorosłe przechodzą na młodsze liście szczytowe by tam dokończyć swój rozwój. W ciągu okresu wegetacyjnego może występować do 11 pokoleń. Czynnikiem ograniczającym wielkość populacji są gwałtowne opady zmywające szpeciele z powierzchni liści.

Skutkiem żerowania – nakłuwania i wysysania soków z miękiszu jest występowanie początkowo małych, jasnych plam na powierzchni liści, które z czasem przybierają rdzawy kolor. Blaszki liściowe podwijają się brzegami ku górze, są sztywne i kruche. Wierzchnia strona liścia jest matowa, a spodnia rdzawa. Liście masowo zasiedlone prze szkodnika zasychają i przedwcześnie opadają. Krótkopędy są nieco krótsze od zdrowych. Rdzawe plamy obserwowane są także na owocach zwłaszcza w zagłębieniu szypułkowym lub kielichowym. Dodatkowo owoce gorzej się wybarwiają.

Podstawą podjęcia decyzji o zwalczaniu jest lustracja. Przed rozpoczęciem wegetacji przejrzeć po 10 pąków z 20 losowo wybranych drzew. Próg zagrożenia w tym okresie wynosi 20 szpecieli/pąk. W okresie letnim przejrzeć po 10 liści z 20 losowo wybranych drzew. Więcej niż 40 osobników/1 cm2 liścia stanowi podstawę do wykonania zabiegu. Należy bezwzględnie zachować okresy prewencji i karencji. Dobór środków zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »