Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Sprawcą choroby jest grzyb Blumeriella jaapii, należący do workowców. W stadium płciowym, na opadłych porażonych liściach grzyb wytwarza, małe miseczkowate owocniki – apotecja. W nich rozwijają się worki z zarodnikami workowymi. Efektem rozmnażania bezpłciowego są zarodniki konidialne, rozwijające się w acerwulusach, podłużnych konidiomach, tworzących się na dolnej stronie blaszki liściowej w obrębie plam.

Pierwsze objawy można obserwować na przełomie maja i czerwca. Początkowo są to małe, drobne, ciemnozielone plamki pokrywające blaszkę liściową. Z czasem tkanka w obrębie tych plam zmienia się na czerwonobrunatny kolor. Po dolnej stronie liścia w obrębie plam, zauważalne są jasnokremowe lub szare wzniesienia – acerwulusy. Plamki mogą powiększać się i zlewać, tworząc większe nekrotyczne plamy. Intensywnie pokryte plamami liście żółkną, zamierają i opadają już pod koniec lipca. W wyniki masowego porażenia obserwuje się całkowitą defoliację już w sierpniu. Na tak osłabionych drzewach owoce słabiej rosną, a jeżeli drzewo jest całkowicie pozbawione liści – nie dojrzewają.

Patogen zimuje w postaci czarkowatych apotecjów rozwijających się na opadłych porażonych liściach. W okresie wczesno wiosennym (koniec kwietnia – początek maja) podczas opadów deszczu zarodniki workowe uwalniają się z worków. Wraz z kroplami deszczu dostają się na powierzchnię liści gdzie dokonują infekcji liści przez aparaty szparkowe. Jeśli przezimuje grzybnia to na porażonych liściach również wiosną tworzą się acerwulusy, a w nich zarodniki konidialne, które wraz z workowymi dokonują infekcji pierwotnych. Za rozprzestrzenianie choroby w trakcie sezonu wegetacyjnego odpowiedzialne są zarodniki konidialne. Okres inkubacji po infekcji trwa zwykle 9-15 dni w zależności od warunków atmosferycznych (temperatury i opadów). Długotrwałe opady, a więc i długotrwale utrzymujące się zwilżenie liści stymuluje masowe występowanie choroby w obrębie plantacji.

Ochrona chemiczna jest jedyną racjonalną metodą ograniczającą występowanie patogena. Zabiegi przeciwko chorobie należy rozpocząć po zakończeniu kwitnienia i w zależności od przebiegu pogody powtórzyć 2-3-krotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego. Zasadne jest wykonanie także zabiegu tuż po zbiorze, zwłaszcza gdy obserwowano objawy choroby, a warunki sprzyjały do zaistnienia kolejnych infekcji. Z dostępnych fungicydów należy wymienić: dodynowe, triazolowe oraz pirymidynowe skuteczne przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni. Fungicydy zawierające w swym składzie ditianon, tiofanat metylowy czy kaptan również wykazują wysoką skuteczność w ograniczaniu występowania patogena.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »