Program nawożenia przy użyciu nawozów FruitAkademia

Programy nawożenia

 Całkowity program nawożenia gatunków ziarnkowych tj. jabłoni i gruszy, przewiduje stosowanie w zależności od fazy fenologicznej 8 mieszanek nawozowych. Poszczególne mieszanki są zróżnicowane w swym składzie, i tak dobrane aby kompleksowo pokrywały zapotrzebowanie roślin na poszczególne składniki pokarmowe. Pełny harmonogram nawożenia zawiera: FruitAkademia na początek wegetacji, FA Mysie ucho, FA Zielony pąk, FA Różowy pąk, FA Kwitnienie, FA Wzrost owoców I, FA Wzrost owoców II i FA Po zbiorach. Mieszanki na Wzrost owoców I i II, zalecane są w ujęciu dwukrotnym i naprzemiennym. Ostatni zabieg mieszanką FA Po zbiorach polecany jest w zależności od zebranego plonu 1 lub 2 razy, pierwszy bezpośrednio po zbiorach.

Mieszanki

Uniwersalność mieszanek pozwala na ich zastosowanie również w programie nawożenia gatunków pestkowych. Mieszanki które można zastosować w przypadku czereśni, wiśni i śliw to: FruitAkademia Początek wegetacji (okres pękania pąków gat. pestkowych), FA Zielony pąk(w przypadku pestkowych stosować w fazie białego pąka),FA różowy pąk i FA Kwitnienie (mieszanki dedykowane pestkowym odpowiednio bezpośrednio po kwitnieniu i 7 dni od pierwszego zabiegu), FA Wzrost owoców I i FA Wzrost owoców II (pierwszą stosować gdy owoce osiągną 50% swojego właściwego rozmiaru, drugą w momencie zmiany barwy owocu na słomkową – czereśnia/wiśnia lub fioletową – śliwa) oraz FruitAkademia wzrost owoców II i FA Po zbiorach (odpowiednio w terminie bezpośrednio po zbiorach i po 7 dniach od pierwszego.

Nie eksperymentuj, stawiaj pewne kroki z FruitAkademia,

a osiągniesz jakość 6 z plusem: