Program nawożenia przy użyciu nawozów FruitAkademia

FruitAkademia - owoce1 5

Programy nawożenia

Mieszanki które można zastosować w przypadku gatunków pestkowych to: FruitAkademia na początek wegetacji, FruitAkademia na zielony pąk (w przypadku pestkowych stosować w fazie białego pąka), FruitAkademia po kwitnieniu (mieszanka dedykowana gatunkom pestkowym), FruitAkademia na wzrost owoców I (stosować należy w fazie wzrostu zawiązków oraz krótko po zbiorach) oraz FruitAkademia na wzrost owoców II (stosować po zbiorach owoców).

FruitAkademia - opryks2 1

Mieszanki

FruitAkademia - oprysk3 1

Mieszanki które można zastosować w przypadku gatunków pestkowych to: FruitAkademia na początek wegetacji, FruitAkademia na zielony pąk (w przypadku pestkowych stosować w fazie białego pąka), FruitAkademia po kwitnieniu (mieszanka dedykowana gatunkom pestkowym), FruitAkademia na wzrost owoców I (stosować należy w fazie wzrostu zawiązków oraz krótko po zbiorach) oraz FruitAkademia na wzrost owoców II (stosować po zbiorach owoców).

Nie eksperymentuj, stawiaj pewne kroki z FruitAkademia,

a osiągniesz jakość 6 z plusem: