Gotowe mieszanki do nawożenia dolistnego

Dokarmianie pozakorzeniowe staje się nieodłącznym elementem produkcji sadowniczej. Poza kwestiami agrotechnicznymi oraz ochroną roślin nawożenie jest jednym z głównych czynników plonotwórczych. Jednak fachowe dokarmianie roślin nie przekłada się tylko na wielkość plonów, a przede wszystkim wpływa na ich jakość.

Krystaliczne nawozy FruitAkademia powstały przy użyciu składników najwyższej jakości takich jak mocznik bezbiuretowy, fosforan monoaminowy (MAP), fosforan monopotasowy (MKP), schelatowane mikroelementy itp. Dla wygody stosowania każda z mieszanek przeznaczona jest zawsze na 2 ha owocującego sadu. Ilość składników pokarmowych jest dopasowana do poszczególnych faz fenologicznych. Optymalny okres zastosowania nawozu oznaczony jest na opakowaniach piktogramem.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NP 39+10+0 – Nawóz WE

FruitAkademia na mysie ucho

Opis produktu:

Nawóz o wysokiej zawartości azotu wpływa na optymalne zaopatrzenie drzew jabłoni w ten makroelement. W okresie wczesnego, wiosennego rozwoju roślin mieszanka ta jest doskonałym rozwiązaniem dostarczającym jabłoniom azot oraz fosfor. Ze względu na intensywny rozwój, rośliny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na azot. Szczególnie w sytuacji kiedy drzewa są osłabione na skutek niesprzyjających warunków zimowych oraz w warunkach utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby (zalane korzenie), dokarmianie azotem oraz fosforem jest niezmiernie ważne.

Pozakorzeniowe dostarczenie drzewom azotu wpływa na prawidłowy rozwój młodych liści, które w tym okresie zaczynają szybko przyrastać. Fosfor zawarty w nawozie jest odpowiedzialny za transport związków organicznych, bierze udział w wielu procesach energetycznych w roślinie, które są w tym okresie ogromnie ważne.

Dawkowanie:

Stosować 8 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 3,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NP 31+8+0 z mikroelementami – Nawóz WE

FruitAkademia na zielony pąk

Opis produktu:

Mieszanka o wysokiej zawartości azotu przygotowana specjalnie dla fazy zielonego pąka. Wysoka zawartość azotu wpływa na optymalne zaopatrzenie drzew w okresie intensywnego przyrostu tkanek, pozwala na prawidłowy rozwój młodych liści oraz zabezpiecza rezerwę tego makroelementu, przygotowując roślinę na okres kwitnienia.

Bor wpływa pozytywnie na dobre zapylenie, bierze udział w procesach wzrostowych roślin. Bor jest pierwiastkiem mało ruchliwym (słabo reutylizowanym) w roślinie, dlatego dostarczenie go pozakorzeniowo jest szczególnie istotne. Cynk jest składnikiem wielu enzymów, bierze udział w regulacjach metabolicznych  oraz syntezie białek. W związku z powyższym niedostateczne zaopatrzenie roślin w ten składnik skutkować  może zaburzeniami w rozwoju blaszek liściowych oraz we wzroście roślin. Zawartość boru oraz cynku wpływa na podwyższenie odporności drzew na możliwe spadki temperatur.

Dawkowanie:

Stosować 7 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 3,0 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NP 17+5+0 z mikroelementami – Nawóz WE

FruitAkademia na różowy pąk

Opis produktu:

Azot dostarczony w fazie różowego pąka podtrzymuje intensywny przyrost tkanek. Bor oraz cynk wpływają pozytywnie na procesy związane z zawiązaniem owoców. Cynk jest składnikiem wielu enzymów, bierze udział w regulacjach metabolicznych oraz syntezie białek. Zawartość boru oraz cynku wpływa również na podwyższenie odporności drzew na możliwe spadki temperatur. Magnez występuje w roślinach w ścianach komórkowych oraz jest ważnym składnikiem chlorofilu, bierze udział w wielu procesach zachodzących w trakcie szybkiego przyrostu zielonych tkanek roślin. Siarka jest składnikiem wielu białek. Wniesienie tych dwóch składników pokarmowych zapewnia roślinie ich rezerwę w okresie intensywnych podziałów komórkowych.

Dawkowanie:

Stosować 7 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkość drzew przyjąć zasadę 3,0 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NP 26+16+0 z mikroelementami – Nawóz WE

FruitAkademia na kwitnienie

Opis produktu:

Preparat skomponowany tak aby pokrywał zapotrzebowanie kwitnących jabłoni. Zawiera azot stymulujący rozwój kwiatów oraz przyrost masy liściowej. Bor oraz mangan wpływają na wiele ważnych w tym okresie reakcji enzymatycznych. Nawóz dostarcza fosfor którego pobieranie z gleby w okresie kwitnienia może być utrudnione. W przypadku temperatur niższych niż 12°C dawkę nawozu zwiększyć do 6 kg/ha.

Dawkowanie:

Stosować 4 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przy dawkowaniu przyjąć zasadę 1,7 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa. UWAGA: W przypadku gdy średnia dzienna temperatura spadnie poniżej 12ºC zwiększyć dawkę do 6 kg/ha.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na wzrost owoców I

Opis produktu:

Nawóz stosowany w okresie od fazy orzecha włoskiego aż do okresu zbiorów, wpływa bezpośrednio na jakość uzyskiwanych plonów. Mieszanka charakteryzuje zbilansowaną zawartością, najbardziej potrzebnych w tym okresie składników pokarmowych. Zawiera potas, który odgrywa ważną rolę w gospodarce wodnej rośliny oraz wpływa na aktywność aparatów szparkowych. Magnez zawarty w nawozie wyraźnie wpływa na utrzymanie dobrej kondycji liści.

Dawkowanie:

Stosować 8 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przy dawkowaniu przyjąć zasadę 3,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa. Stosować po kwitnieniu w okresie wzrostu zawiązków 2-3 razy w sezonie, przemiennie z nawozem FruitAkademia na wzrost owoców II.

Nawóz NPK 6+40+21 z mikroelementami – Nawóz WE

FruitAkademia na wzrost owoców II

Opis produktu:

Mieszanka ta zawiera w swoim składzie bardzo dużo fosforu oraz potasu. Fosfor dostarczony w tej fazie wyraźnie wpływa na poprawę wybarwienia owoców.  Jabłka wzbogacone w fosfor wytwarzają bardziej intensywny, rozległy rumieniec w stosunku do jabłek nie traktowanych fosforem. Pierwiastek ten ma również pozytywny wpływ na jędrność oraz wielkość owoców. Potas natomiast wpływa na jakość zasadniczej barwy skórki, powoduje, że zieleń owoców w części nie objętej rumieńcem jest intensywniejsza oraz trwalsza w procesie przechowywania. Mangan zawarty w nawozie wpływa na wydłużenie trwałości zielonej barwy owoców.

Dawkowanie:

Stosować 8 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przy dawkowaniu przyjąć zasadę 3,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa. Stosować po kwitnieniu w okresie wzrostu zawiązków 2-3 razy w sezonie, przemiennie z nawozem FruitAkademia na wzrost owoców I.

Nawóz N 18,4 + 0 + 0 z mikroelementami – Nawóz WE

FruitAkademia po zbiorach

Opis produktu:

Mikroelementy dostarczone w tym okresie wpływają na zwiększenie mrozoodporności drzew. Bor wzmacnia również pąki kwiatowe na nadchodzący sezon. Nawóz zawiera 18,4 % oczyszczonego mocznika. Wnoszenie mocznika  po zbiorach nie powoduje ryzyka przedłużenia okresu wegetacji oraz nie zmniejsza mrozoodporności drzew w okresie zimowym.

Dawkowanie:

Stosować 7,5 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przy dawkowaniu przyjąć zasadę 3,0 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa. Nawóz zalecamy stosować w okresie od zakończenia zbioru owoców dwu- lub trzykrotnie: pierwszy zabieg bezpośrednio po zbiorach owoców, następne co 7-10 dni.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Nawóz NPK 13+5+40 – Nawóz WE

FruitAkademia na początek wegetacji

Opis produktu:

Zastosowanie mieszanki FruitAkademia na początek wegetacji w fazie pękania pąków wpływa na zabezpieczenie rośliny w trudnym okresie wiosennym. Jon potasowy jest w roślinie bardzo mobilny, wpływa na wiele reakcji enzymatycznych. Dostarczony w tym okresie napędza procesy fizjologiczne rośliny. Korzystnie wpływa na pobudzenie transportu asymilatów, co jest bardzo ważne w sytuacji uszkodzeń pomrozowych tkanek, a szczególnie uszkodzeń nasad pąków. Azot oraz fosfor dostarczone w tym okresie wpłyną na wzmocnienie pąków oraz zwiększą ich witalność. Ze względu na możliwość uszkodzenia liści nie stosować gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +10ºC.

Dawkowanie:

Stosować 11 kg/ha w pełni owocującego sadu (wysokość drzew 2,25-2,5 m). W przypadku innych wielkości drzew przyjąć zasadę 4,5 kg nawozu na każdy metr wysokości drzewa.

Polecamy materiały PREMIUM:

Dołącz do STREFY VIP

a możliwości przerosną Twoje oczekiwania

Polecamy materiały PREMIUM:

STREFA VIP

dziękujemy, że jesteś z nami!