Delikatne płatki, silne działanie!

Nawóz saltrzanowapniowy przeznaczony do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w okresach wzmożonego zapotrzebowania na wapń, podawanych poprzez fertygację lub w nawożeniu pozakorzeniowym (nalistnie).

Korzyści

Skład

Nazwa składnika pokarmowego
Zawartość [%m/m]
Azot całkowity (N)
15,2%
Azot azotanowy (N-NO2)
14,5%
Azot amonowy (N-NH3)
0,7%
Całkowity tlenek wapnia (CaO) rozpuszczony w wodzie
27,5%
Wapń (Ca) - rozpuszczalny w wodzie
19%

Cechy

Rozpuszczalność w 20 st. C
2000 g na litr wody
Przewodność elektryczna EC (1g/l w 25 st. C)
1,2 mS/cm

Calan - bądź spokojny o swój plon!

Wapń wpływa pozytywnie na wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Wysycenie ścian komórkowych wapniem odkrywa podstawową rolę w budowaniu sztywnego szkieletu tkanek owoców i warzyw nadającego odpowiednią wytrzymałość nawet w niesprzyjających warunkach. Pierwiastek ten reguluje również wymianę jonową i gospodarkę enzymatyczną.

Stosowanie

Nawożenie pozakorzeniowe (uprawy polowe)*:

dawka jednorazowego zabiegu nie powinna przekraczać 5-10kg nawozu na ha w zależności od ilości zużywanej cieczy roboczej

5-10 kg/ha

Nawożenie pozakorzeniowe (uprawy pod osłonami)*:

wyjściowy roztwór do aplikacji nalistnej należy przygotować poprzez rozpuszczenie 0,3-1kg produktu w 100 litrach wody.

0,3-1 kg na 100 l wody

Fertygacja**:

nawóz podawać poprzez linie kroplujące lub zraszacze podkoronowe w formie roztworu wodnego o stężeniu 0,01-0,2% (0,1-2kg/1000 litrów roztworu).

0,1-2 kg na 1000 l wody

* Zabiegi pozakorzeniowe najlepiej wykonywać przy wilgotności powietrza ok 60% (wcześnie rano lub wieczorem), nie stosować podczas intensywnej operacji słonecznej i temperatury  >25 st C.

** W przypadku zaawansowanych systemów sterowanych komputerowo pracujących na stężonych roztworach, wyjściowy roztwór saletry wapniowej należy przygotować w innym zbiorniku niż nawozy zawierające fosforany i siarczany.