Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Choroba należy do grona powszechnych w uprawie drzew pestkowych. Porażeniu najczęściej ulegają owoce wiśni, czereśni, moreli i brzoskwini. Szkodliwość choroby związana jest ze zniszczeniem kwiatów (głównie u wiśni) i zgnilizną owoców (czereśnia, śliwa).

Sprawcą choroby jest grzyb Monilinia laxa, należący do workowców. Patogen rozwija się w tkankach miękiszowych kwiatów i owoców, a także pędów. Na powierzchni porażonych organów wytwarza skupiska grzybni z zarodnikami konidialnymi tzw. sporodochia, przypominające kształtem kopczyki lub poduszeczki.

Objawy grzyba w pierwszej kolejności widoczne są na kwiatach wiśni, które brunatnieją i zasychają. Zamierają także młode, jednoroczne porażone pędy, a liście na nich usytuowane zmieniają barwę na brunatną. Grzybnia patogena może przerastać także do starszych gałęzi powodując ich zamieranie. Owoce dojrzewające w koronach drzew pestkowych są porażane poprzez uszkodzoną skórkę. Brunatne plamy gnilne najszybciej rozwijają się na owocach osiągających dojrzałość zbiorczą. Cechą charakterystyczną występującą na wszystkich porażonych częściach roślin są sporodochia – sploty grzybni i zarodników konidialnych.

Grzyb Monilinia laxa zimuje w formie grzybni przerastającej porażone pędy i owoce tworzące tzw. mumie. Wiosną na porażonych organach pojawiają się skupiska sporodochiów uwalniających zarodniki konidialne. Pierwsze infekcje zachodzą poprzez znamiona słupków kwiatów z których patogen poprzez szypułkę przerasta do pędów. Zarodniki konidialne uwalniane są przez cały sezon wegetacyjny. Do masowego porażenia owoców dochodzi w okresie przedzbiorczym, zwłaszcza podczas długotrwałych opadów.

Niezwykle pracochłonnym, ale skutecznym sposobem ograniczania choroby jest staranne zbieranie mumii. Duże znaczenie ma także usuwanie porażonych pędów. W ochronie plantacji towarowych najczęściej praktykowane są jednak zabiegi chemiczne. Zaleca się opryskiwanie roślin tuż przed kwitnieniem, w fazie białego pąka oraz pod koniec maja i w pierwszej połowie czerwca. Wysoką skuteczność wykazują preparaty zawierające w swym składzie triazole (tebukonazol) lub związki z grupy benzimidazoli (tiofanat metylowy).

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »