Dziurkowatość liści

Sprawcą choroby jest grzyb Clasterosporium carpophilum, należący do workowców. Patogen wytwarza w miejscu plam zarodniki wyrastające na cienkich, prostych trzonkach konidialnych. Zarodniki mają wrzecionowaty kształt, barwę oliwkową, zbudowane są z 3-7 komórek.

Najbardziej charakterystyczne objawy choroby obserwuje się na liściach. Początkowo na blaszkach pojawiają się jasnozielone drobne plamki (1,5-5mm). Z czasem plamki zmieniają barwę na brunatną, a tkanka w ich obrębie zamiera i wykrusza się, powodując dziurkowatość. W wyniku silnego porażenia praktycznie cała blaszka może ulec wykruszeniu i wówczas pozostają same nerwy. Tak zniszczone liście przedwcześnie opadają. Czasami objawy mogą wystąpić także na owocach, których skórka pokrywa się drobnymi, ciemnobrunatnymi, suchymi plamkami. Tkanka w obrębie plam, tak jak w przypadku liści pęka co może być przyczyną gnicia spowodowanego przez inne patogeny. Sporadycznie w wyniku porażenia obserwuje się nekrozy na szczytowych częściach młodych pędów.

Patogen zimuje w postaci zarodników konidialnych lub saprotroficznej grzybni umiejscowionej w drobnych spękaniach kory, ranach i naroślach na pędach oraz pomiędzy łuskami pąków. Wiosną zarodniki tak zimujące z poprzedniego sezonu, jak również świeże powstające na grzybni dokonują infekcji pierwotnych. Zarodniki te wraz z kroplami deszczu przenoszone są na wierzchołki młodych pędów i na tworzące się pąki. Porażeniu ulegają zarówno młode, rozwijające się liście jak i pędy.

W celu ograniczenia występowania dziurkowatości liści wskazane jest wycinanie i niszczenie porażonych przez chorobę pędów. Ochrona chemiczna zazwyczaj pokrywa się ze zwalczaniem innych chorób grzybowych i bakteryjnych. Zabiegi wykonywane fungicydami miedziowymi w okresie spoczynku drzew i na początku wegetacji ograniczają zimujące zarodniki i grzybnię. Do zwalczania patogena na brzoskwiniach, morelach, śliwach i wiśniach polecane są fungicydy zawierające tiofanat metylowy lub preparaty strobilurynowe, zgodnie z ich etykietą rejestracyjną. Środki należy stosować przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu do okresu zbiorów w zależności od przebiegu pogody i nasilenia choroby.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »