Rak bakteryjny drzew owocowych

Choroba występuje w uprawie drzew owocowych, głównie wiśni, czereśni, brzoskwini i moreli. Poważne szkody wyrządza także w szkółka drzew pestkowych ww. gatunków. W przypadku silnego porażenia doprowadza do zamierania roślin.

Sprawcą choroby jest bakteria Pseudomonas syringae pv. syringae. Patogen jest polifagiem porażającym wiele gatunków jedno i wieloletnich roślin sadowniczych. Intensywny wzrost bakterii przebiega w temperaturze 28-30°C.

Objawy mogą występować na wszystkich nadziemnych częściach. Wiosną porażone pąki nabrzmiewają, ale ich rozwój jest zahamowany i wkrótce zasychają i zamierają. Kwiaty w wyniku porażenia szybko przebarwiają się na brunatno, kurczą się, zasychają i opadają. Na zawiązkach czereśni i wiśni pojawiają się początkowo, ciemnozielone jakby nasiąknięte wodą plamy. Z czasem plamy czernieją i zapadają się przysychając aż do pestki. Podobne plamy widoczne są na młodych zielonych pędach, których wierzchołki dodatkowo wyginają się na kształt pastorału i zamierają. Na liściach rozwijają się początkowo ciemnozielone plamki, które później ulegają nekrozie. Tkanka w obrębie porażenia wykrusza się czego wynikiem jest dziurkowatość liści. Na gałęziach i pniach objawy występują w postaci zrakowaceń oraz wycieków gumy. Początkowo na korze widać czerwonobrunatne plamy powiększające się z czasem. W miejscu infekcji kora lekko zapada się i pęka, a pod nią widoczne są pomarańczowe lub brunatne przebarwienia tkanki miękiszowej. Na pograniczu tkanki porażonej i zdrowej rozwija się wałek kallusa.

Bakterie Pseudomonas syringae pv. syringae zimują w tkance kalusowej, na pograniczu zrakowacenia w pąkach i w śladach poliściowych. Komórki bakterii intensywnie namnażają się wiosną i są przenoszone wraz z wiatrem, deszczem oraz na narzędziach i ciałach owadów. Do infekcji roślin dochodzi przez znamiona słupków, ślady poliściowe i zranienia mechaniczne. Choroba szybko obejmuje pędy, konary i pnie. Zrakowacenia intensywnie rozwijają się jesienią i wczesną wiosną. Latem tkanka kalusowa zarasta zrakowacenie i zahamowuje rozwój choroby. W okresie wegetacji źródło infekcji stanowią epifitycznie występujące na liściach komórki bakterii. Obecność komórek bakteryjnych w pąkach przyczynia się do powstawania ośrodków krystalizacji lodu i przemarzania zasiedlonych tkanek w temp zbliżonej do 0°C.

Ochrona przed chorobą polega na zastosowaniu środków miedziowych mających na celu zabezpieczenie pąków, kwiatów i śladów poliściowych. Należy usuwać porażone pędy, a rany po cięciu zaleca się zasmarowywać farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu miedziowego.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »