Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce, parch gruszy uznawany jest za mniej szkodliwy niż parch jabłoni.

Sprawcą choroby jest grzyb Venturia pirina, należący do workowców. Wynikiem rozmnażania płciowego są pseudotecja formowane w obrębie saprotroficznej grzybni na porażonych opadłych liściach. Wewnątrz nich rozwijają się worki z dwukomórkowymi zarodnikami workowymi. Zarodniki konidialne – forma rozmnażania pasożytniczego grzyba, pojawiają się w obrębie plam na liściach, owocach i pędach. Są jednokomórkowe, wrzecionowate lub gruszkowate.

Pierwsze objawy pojawiają się na spodniej stronie liści, zwykle wzdłuż nerwu głównego. Początkowo są oliwkowe i szybko ciemnieją, pokrywając się ciemnym nalotem trzonków i zarodników konidialnych. Tkanka roślinna w obrębie plam ulega skorkowaceniu i zamiera. Silnie porażone liście żółkną, zasychają i opadają. Na zawiązkach rozwijają się objawy podobne do tych na liściach. Skórka w obrębie plam szybko korkowacieje, a owoce mają zdeformowany kształt. W wyniku silnego porażenia owoce pękają, gniją, zasiedlone przez inne patogeny i opadają. Najbardziej charakterystycznym objawem są chropowate łuszczące się zrakowacenia rozwijające się na pędach. Infekowane są młode niezdrewniałe pędy, na których pojawiają się szarooliwkowe plamy. Skórka w obrębie plam zamiera i przybiera rdzawobrunatną barwę. Następnie w wyniku rozrastania się grzybni pod skórką, dochodzi do jej spękania i ukazania ciemnych skupisk trzonków i zarodników konidialnych. Na skutek uaktywnienia kalusa dochodzi do rozerwania i powstania ww. zrakowaceń. Czasami można obserwować także zamieranie pąków. Jest ono wynikiem rozwijającej między łuskami, tuż pod kutikulą grzybni, uwidaczniającej się dopiero w następnym roku.

Patogen zimuje w postaci saprotroficznej grzybni na opadłych porażonych liściach bądź w porażonych pąkach. Infekcji pierwotnych dokonują wiosną zarodniki konidialne z pąków lub uwalniające się nieco później zarodniki workowe z pseudotecjów. Uwolnienie i rozprzestrzenianie obydwu typów zarodników jest stymulowane wysoką wilgotnością (zwilżeniem porażonych liści bądź pędów). Zwykle zachodzi przy temperaturze  17-21°C i co najmniej 7-12-godzinnym zwilżeniu. Pierwsze objawy obserwowane są po 8-14 dniach od infekcji. W trakcie sezonu wegetacyjnego patogen rozprzestrzenia się za pomocą licznie wytwarzanych zarodników konidialnych.

Ochrona gruszy przed parchem gruszy polega na w znacznej mierze zależy od podatności odmiany. Jednym z zabiegów ograniczających występowanie choroby jest wycinanie porażonych pędów. Zabiegi chemiczne tak jak w przypadku parcha jabłoni są niezbędne i wykazują najlepsze efekty. Konieczny jest program zapobiegawczy ograniczający infekcje pierwotne począwszy od wczesnej wiosny. Opryskiwanie zaleca się wykonywać co 7-10 dni w zależności od częstości i intensywności opadów. Duże znaczenie w walce z patogenem odgrywają preparaty systemiczne, zwłaszcza jeśli chodzi o wyniszczenie grzybni zasiedlającej pąki. Do pierwszych zabiegów mogą być użyte preparaty anilinopirymidynowe, strobilurynowe, ditiokarbaminianowe i ftalimidowe. W programie ochrony warto także ująć preparaty zawierające inhibitory biosyntezy ergosterolu w mieszaninie z preparatami zapobiegawczymi. Dobór środków należy zastosować zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin sadowniczych.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »