Gorzka zgnilizna wiśni

Sprawcą choroby jest grzyb Glomerella cingulata znany bardziej pod nazwą anamorfy Colletotrichum gloeosporioides. W stadium płciowym grzyb wytwarza perytecja z workami i zarodnikami workowymi. Wynikiem rozmnażania bezpłciowego są podłużne acerwulusy, tworzące się pod skórka porażonych owoców. Z nich podczas deszczu uwalniają się zarodniki konidialne.

Objawy choroby występują corocznie na owocach wiśni. Początkowo są to matowe plamy pojawiające się po przeciwległej stronie zagłębienia szypułkowego. Z czasem plamy brunatnieją, zapadają się i zasychają. W obrębie plam, w spękaniach skórki rozwijają się ciemne brodawkowate utwory – acerwulusy. Przy długotrwale utrzymującym się zwilżeniu porażone owoce gniją, a z acerwulusów wydostają się śluzowate wycieki zawierające zarodniki konidialne.

Patogen zimuje w postaci grzybni saprotroficznie rozwijającej się na resztkach porażonych, zmumifikowanych owoców wiśni leżących pod drzewami lub wiszących w koronie drzew. Grzybnia może przetrwać także na korze roślin. Wiosną z grzybni formują się acerwulusy, a z nich uwalniają się zarodniki konidialne. Rozprzestrzenianie zarodników odbywa się za pomocą wiatru, kropel deszczu lub owadów. Do porażenia owoców wymagana jest ciepła (ok. 28°C) i wilgotna pogoda. Patogen wnika przez uszkodzoną skórkę owoców, a zarodniki kiełkują w obecności kropli wody.

Występowanie choroby można ograniczyć poprzez zastosowanie zabiegów fitosanitarnych tj. właściwego cięcia drzew ograniczającego nadmierną wilgotność w koronie. Najwyższą skuteczność wykazują zabiegi chemiczne fungicydami zawierającymi tiuram i kaptan. Zabiegi preparatami z grupy triazoli stosowane do ochrony przed drobną plamistością liści znacznie ograniczają występowanie gorzkiej zgnilizny wiśni. Zabiegi chemiczne należy rozpocząć po kwitnieniu i kontynuować 2-3-krotnie w zależności od przebiegu pogody.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »