Gorzka zgnilizna jabłek

Sprawcą choroby jest Neofabrea alba i nieco rzadziej N. malicorticis. Obydwa gatunki grzybów workowych są saprotrofami, i tylko w sprzyjających warunkach łagodnymi pasożytami. Owocniki stadium doskonałego obydwu patogenów – apotecja z workami i zarodnikami workowymi, wytwarzane są niezwykle rzadko. N. malicorticis w stadium niedoskonałym (anamorficznym) wytwarza jasnoszare acerwulusy, kubeczkowatego kształtu zlokalizowane bezpośrednio na powierzchni ran zgorzelowych na korze lub pod powierzchnią skórki porażonych owoców. W przypadku N. alba patogen zarodnikuje w postaci czarnych, kulistego kształtu, zamkniętych piknidiów.

Objawy gorzkiej zgnilizny jabłek tzw. oczkowanie jabłek, zwykle pojawiają się po upływie kilku miesięcy od zakażenia. Są to początkowo małe plamki gnilne, barwy od jasno do ciemnobrązowej. Centrum plam jest najczęściej ciemnobrunatne natomiast brzegi nieco jaśniejsze. Przebarwienia te szybko powiększają się na skutek łączenia się małych plamek w większe osiągające średnicę kilku centymetrów. Zgnilizna obejmuje także miąższ sięgając głęboko do wnętrza owocu. Na skutek mięknięcia miąższu plamy lekko zapadają się a okrywająca je skórka staje się napięta. Na ich gładkiej powierzchni  grzyb wytwarza niewielkie wypukłe wzniesienia (acerwulusy lub piknidia w zależności od gatunku), które w warunkach wysokiej wilgotności pokrywają się kremowymi lub pomarańczowyni śluzowatymi kroplami zawierającymi masę zarodników konidialnych.  Część z tych zarodników może kiełkować i tworzyć białą grzybnię na powierzchni zapadniętej skórki.

Rozwój choroby rozpoczyna się jeszcze w sadzie na wiszących w koronach drzew, dojrzewających jabłkach. Późnym latem zarodniki konidialne wysiewane z rozwijających się w obrębie plam zogrzelowych piknidiów lub acerwulusów dostają się na powierzchnię owoców. Infekcja ma postać utajonej. Zarodniki pozostają na nieuszkodzonej skórce owocu i razem z nim są zbierane i przeznaczane do dalszego przechowywania. W chwili osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej zarodniki wytwarzają strzępki rostkowe i przez przetchlinki wnikają do wnętrza owocu powodują rozwój wyżej opisanych objawów. W temperaturze pokojowej zgnilizna potrafi całkowicie opanować owoc w ciągu jednej doby.

Ochrona jabłek przed gorzką zgnilizną jest prowadzona w dwóch kierunkach. Pierwszym o którym często się zapomina jest usunięcie źródła inokulum z sadu. Należy pamiętać, że zarodniki tworzą się w obrębie plam zgorzelowych rozwijających sie na pędach, a więc usunięcie zgorzeli znacznie ograniczy inokulum grzyba. Drugim jest zabezpieczenie owoców przed możliwą infekcją poprzez zastosowaniu odpowiednich preparatów biologicznych np. zawierających w swym składzie Pythium oligandrum lub fungicydów zawierających pochodne ftalimidu (kaptan) oraz związki z grupy: anilidów (boskalid), anilinopirimidyn (cyprodynil), fenylopiroli (fludioksonil), strobiluryn (piraklostrobinę, trifloksystrobinę).

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »