Mszyca jabłoniowo-babkowa = Porazik jabłoniowo-babkowy (Dysaphis plantaginea Pass.)

Jest to gatunek pospolicie występujący w całej Polsce i jednocześnie zaliczony do najgroźniejszych . Porazik należy do mszyc dwudomowych. Wczesną wiosną zasiedla jabłonie, a latem rośliny z rodzaju Plantago m.in. babkę lancetowatą. W rozwoju tego gatunku występują zróżnicowane pod względem wyglądu formy. Założycielki rodu są ciemnoszare lub zielonoszare, gruszkowatego kształtu i osiągają około 3 mm. Bezskrzydłe dzieworódki są owalne, silnie uwypuklone, ciemno popielate lub beżowe o długości ok. 2,5 mm. Ich ciała pokrywa intensywny nalot woskowy. Natomiast uskrzydlone migrantki są brunatne z czarnymi syfonami i osiągają długość około 2 mm. Podobnej wielkości są samice amfigoniczne, odróżnia je jedynie cytrynowożółta barwa ciała. Samce pojawiające się w październiku są brązowoczarne, smukłe o długości około 1,8 mm. Młode larwy są różowe, jaja czarne, błyszczące i owalne, składane pojedynczo na powierzchni kory.

Szkodnik zimuje w postaci jaj, na młodych pędach w pobliżu pąków liściowych. Uskrzydlone samice pokolenia płciowego składają od 4 do 6 jaj. Wiosną, na przełomie marca i kwietnia wylęgają się z nich larwy. Po 2-4 tygodniach pojawiają się założycielki rodu rodzące do 180 larw. Dzieworódki pierwszych pokoleń wydają na świat do 230 a dalszych pokoleń do 100 larw. Uskrzydlone migrantki przelatujące na babkę lancetowatą rodzą do 22 larw dających początek kolejnym 7 pokoleniom. W połowie października z powrotem przelatują na jabłoń gdzie rodzą do 14 larw spośród których rozwijają się samice amfigeniczne (płodne, zdolne do składani jaj po wcześniejszym zapłodnieniu). W trakcie jednego sezonu wegetacyjnego na jabłoni może rozwinąć się 6 – 8 pokoleń mszycy jabłoniowo-babkowej.

Gatunek ten zasiedla najmłodsze tkanki drzew rosnących w szkółkach lub młodych sadach. Wczesną wiosną po wylęgu larwy żerują na rozwijających się liściach, pąkach kwiatowych, a także na szypułkach zawiązków. Żerowanie doprowadza do uszkodzenia liści, które zwijają się spiralnie w poprzek nerwu głównego, marszczą i odbarwiają, a następnie zamierają i opadają. Porażone owoce są drobne i zdeformowane, pozostają w koronach drzew w zwartych gronach. Mszyca wydala obficie spadź obklejającą zasiedlone tkanki. Na takiej powierzchni często rozwijają się czarne, grzyby sadzakowe, gęsto pokrywające powierzchnię zasiedlonych tkanek.

Czynnikiem ograniczającym liczebność mszycy jest obecność fauny pożytecznej, przedstawicieli z rodz. biedronkowatych czy dzibałkowatych. W warunkach srogich zim jaja mogą przemarzać, a tym samym ograniczona zostaje liczebność populacji. Upały w okresie lata przyczyniają się do szybkiej zmiany rośliny żywicielskiej. Bardzo duża liczebność jaj złożonych na zeszłorocznych pędach jest wskazówką do wykonania wczesnowiosennego zabiegu zwalczającego tego szkodnika. Przy zwalczaniu należy uwzględnić progi zagrożenia, które wynoszą 10 pąków z koloniami na 200 badanych w okresie wczesnowiosennym oraz 1 drzewo z koloniami na 50 badanych w okresie po kwitnieniu. Dobór środków należy zastosować zgodnie z aktualnym kalendarzem ochrony roślin zachowując odpowiednio okresy karencji i prewencji !

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »