Bawełnica korówka (Erisoma lanigerum Hausm.)

Jest to gatunek mszycy niepełnocyklowej, w warunkach Polski jednodomowej. Owady dorosłe – dzieworódki występują w dwóch formach: uskrzydlonej i bezskrzydłej. Bezskrzydłe samice mają długość 1,8-2,3 mm z krótkimi czółkami i syfonami. Ich ciało jest barwy granatowobrunatnej lub ciemnobrunatnej, pokryte białym nalotem woskowym. Natomiast formy uskrzydlone są nieco smuklejsze a ich ciało jest barwy brunatnoczarnej. Młode larwy są barwy ciemnobrunatnej, zachowują cechy dzieworódek.

Zimują larwy schodzące na szyjkę korzeniową lub korzenie czasem ukrywające się w spękaniach kory. Niskie temperatury zimą i brak okrywy śnieżnej powodują masowe wymieranie kolonii. Wczesną wiosną, na przełomie kwietnia/maja mszyce przemieszczają się na pnie i młode pędy w okolice zranień kory gdzie żerują. Następnie po kilku tygodniach przekształcają się w dzieworódki. Dorosłe osobniki przeżywają do około 45 dni, wydając na świat 20-60 larw. W okresie wegetacji gatunek ten wytwarza do 11 pokoleń. Pokolenia rozwijające się wiosną są najliczniejsze co objawia się w masowym przyroście populacji tego szkodnika. Formy uskrzydlone pojawiają się we wrześniu.

Bawełnica korówka najczęściej żeruje na jabłoniach ale jest spotykana także na: gruszy, pigwie, głogu, irdze, jarzębinie. Najwyższa szkodliwość występowania tego szkodnika dotyczy szkółek i młodych nasadzeń. Masowe kolonie gromadzą się wokół miejsc po cięciu lub innych uszkodzeń. Mszyca ta podczas żerowania wbija kłujkę aż do samego kambium i wysysa soki. W miejscach żerowania powstają pękające, guzowate narośle. Porażone pędy są podatniejsze na przemarznięcie i łatwiej ulegają zasiedleniu przez patogeny. Temperatury ok. -7°C częściowo ograniczają liczebność populacji bawełnicy korówki.

Naturalnym czynnikiem ograniczającym liczebność populacji bawełnicy koróweczki oprócz czynników atmosferycznych jest występowanie Ośca korówkowego – parazytoida. Ta mała błonkówka składa jaja do wnętrza żerującej mszycy. W ciele mszycy larwa ośca rozwija się doprowadzając do śmierci bawełnicy korówki. Ochronę chemiczną należy wprowadzić po przekroczeniu progu szkodliwości (2 opanowane drzewa z koloniami szkodnika na 50 sprawdzonych drzew). W celu określenia tego progu korówki należy po kwitnieniu drzew starannie obejrzeć pnie, konary i odrosty na 50 losowo wybranych drzewach. Pod uwagę należy wziąć jedynie kolonie bawełnicy pokryte intensywnym białym nalotem woskowym. Środki chemiczne należy wybrać z listy środków zarejestrowanych do zwalczani tego szkodnika w oparciu o aktualny program ochrony roślin. Środki stosować zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w etykiecie.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »