Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi Koch)

Szkodnik pospolicie występujący na terenie Polski. Samice charakteryzują owalnym prawie okrągłym ciałem o długości 0,36 mm. Powierzchnia ich jest silnie wypukła, barwy czerwonej z jasnymi wzgórkami na których ulokowane są gładkie szczeciny. Roztocz posiada 4 pary odnóży krocznych. Samce tego gatunku są nieco mniejsze o długości ciała 0,26 mm, posiadają za to dłuższe nogi. Ich ciało kształtem zbliżone jest do rombu o ciemnopomarańczowym zabarwieniu. Jaja zimowe są cebulkowatego kształtu, jaskrawo czerwone o średnicy 0,16 mm. Natomiast letnie są początkowo seledynowe, później zmieniają barwę na jasno pomarańczową. Larwy zaraz po wylęgnięciu z jaj są jasnopomarańczowe o wielkości 0,17 mm z czasem czerwienieją.

Formą zimującą są jaja znajdujące się na korze w pobliżu pąków a także na granicy przyrostów. Od połowy kwietnia rozpoczyna się wyląg z jaj zimowych, co zbiega się z okresem różowego pąka jabłoni i trwa około 2-3 tygodnie. Wyląg kończy się wraz z końcem kwitnienia śliw. Larwy przechodzą na liście i tam kontynuują swój dalszy rozwój. W optymalnych warunkach (29°C i przy wilgotności 35-50%) rozwój pokolenia trwa 3-5 tygodni. W sezonie wegetacyjnym pojawia się do 5 pokoleń. W ciągu życia (2-4 tygodni) samica składa od 20 do 90 jaj na liściach. W IV i V pokoleniu samice składają jaja z przeznaczeniem na zimowanie.

Szkodnik żerując na liściach wysysa komórki uszkadzając tym samym miękisz gąbczasty i palisadowy. Na liściach w wyniku silnego żerowania pojawiają się brązowe plamki. Uszkodzenia te powodują zaburzenia w procesie asymilacji i nadmierną transpirację. Masowe występowanie szkodnika wiąże się z przedwczesnym opadaniem liści już na przełomie lipca i sierpnia. Owoce uzyskane z silnie opanowanych drzew są małe i kwaśne. Zahamowany zostaje również przyrost pędów na długość oraz tworzenie pąków kwiatowych. Rośliny takie są osłabione przez co wzrasta ich podatność na szkodniki i patogeny oraz uszkodzenia mrozowe.

Przed rozpoczęciem wegetacji przejrzeć po jednej 2-3 letniej gałęzi z 40 losowo wybranych drzew. Skupiska jaj nie świadczą o konieczności wykonywania zabiegu zwalczania. Ponowną lustrację należy wykonać w okresie różowego pąka. Jeśli na spodniej stronie liści, zebranych w liczbie 200 sztuk (po jednej rozecie z 40 wybranych drzew) zaobserwujemy średnio 3 formy ruchome należy wykonać zabieg zwalczający szkodnika. Dla prawidłowego wykonania należy zapewnić prawidłowe warunki pogodowe. Należy bezwzględnie zachować okresy prewencji i karencji. Dobór środków zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »