Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae Koch)

Szkodnik bardzo pospolicie występujący w wielu uprawach roślin zarówno w polu jak i w szklarni. Samice są koloru jasnozielonego z dwiema ciemnymi plamami zlokalizowanymi po bakach, z wiekiem ich zabarwienie zmienia się na czerwone. Zimujące samice są karminowo czerwone o wielkości ok. 0,5 mm. Samce są również zielonkawe, nieco mniejsze od samic (0,35 mm) za to ich odnóża są znacznie wydłużone. Jajo jest owalne, bezbarwne wraz z upływem czasu żółknie. Larwy są bezbarwne. Osiągają długość ok. 0,2 mm i są wyposażone w 3 pary nóg. W rozwoju wyróżnia się także dwa stadia nimfalne.

Formą zimującą są diapauzujące karminowe samice zgrupowane w resztkach roślin, w szczelinach kory drzew i wierzchniej warstwie gleby. W marcu samice opuszczają kryjówki i składają jaja. Pierwsze larwy obserwuje się już po 7 dniach (przy temp. 25 °C i wilgotności 50-70%). W ciągu życia (3-5 tygodni) samica składa do 200 jaj. W roku obserwuje się od 4 do 5 pokoleń. Samice diapauzujące pojawiają się w II połowie sierpnia.

Osobniki dorosłe żerują na spodniej stronie blaszki liściowej pod oprzędem. Szkodnik nakłuwa liście i wysysa komórki miękiszu. Efektem żerowania są na początku jasne, a później żółknące i brązowiejące plamki na liściach. Skutkuje to zmianami w transporcie składników pokarmowych od liścia do owocu i zaburza dojrzewanie owoców jabłoni.

Obserwacje należy rozpocząć od fazy różowego pąka kwiatowego. Przy wykorzystaniu lupy przejrzeć dokładnie spodnią stronę 200 liści (po 1 rozecie z 40 losowo wybranych drzew) Próg zagrożenia wynosi dla tego szkodnika 3 formy ruchome na 1 liść (wartość uśredniona). Zabiegi przeprowadza się tylko jeśli stwierdzone zostanie podczas lustracji liczne występowanie szkodnika oraz przy kontynuacji sprzyjających dla wzrostu i rozwoju warunków pogodowych (sucha i ciepła pogoda). Do zwalczania możliwe jest zastosowanie ochrony biologicznej poprzez rozwieszenie opasek filcowych z dobroczynkiem gruszowym. W strategii zwalczani konieczne jest zastosowanie preparatów chemicznych zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin. Nie można zapomnieć także o przestrzeganiu okresów prewencji dla pszczół i ochronie organizmów pożytecznych.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »