Nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi L.)

Gatunek występujący na terenie Europy, bardzo pospolity w warunkach klimatu Polski. Nasionnica trześniówka jest zaliczona do muchówek. Osobniki dorosłe są czarne z wyraźną, żółtą kropką na części grzbietowej, i dużymi złożonymi oczami. Wielkość zależy od płci ok 5 mm samica i nieco mniejsze samce 4 mm. Na przezroczystych skrzydłach widać ciemne, poprzeczne smugi. Jaja tego gatunku są owalne, barwy mlecznobiałej. Larwy i poczwarki również białe. Poczwarki zamknięte w słomkowożółtych bobówkach o długości 5 mm.

Zimującą formą jest bobówka spoczywająca w warstwie gleby na około 5cm. Wylot osobników dorosłych rozpoczyna się gdy temp. gleby przekracza 13°C i trwa ok 3-4 tygodni począwszy od końca maja. Dorosłe muchówki latają do połowy lipca odżywiając się sokiem z owoców i rosą miodową. Po kopulacji składają jaja pojedynczo tuż pod skórkę owoców, zwykle w okolice zagłębienia szypułkowego. Płodność jednej samicy wynosi do 250 jaj. Po wylęgnięciu larwy żerują wewnątrz dojrzewających owoców, tam też dochodzi do 2-krotnego linienia. Po około 3 tygodniach larwy wypadają z owoców do gleby gdzie zapoczwarczają się. Zimowy spoczynek trwa od 2 do 4 miesięcy. Około 40% populacji poczwarek jest niszczona przez organizmy glebowe.

Szkodnik a zwłaszcza jego larwy są uważane za najgroźniejsze w uprawie późnych odmian czereśni, ponieważ powodują tzw. robaczywienie owoców. Atakowane są także owoce wiśni, wiciokrzewu, czeremchy czy berberysu. Niestety bardzo trudno rozpoznać zasiedlone owoce. Czereśnie są pozornie zdrowe a jedynie w miejscu nakłucia i złożenia jaja skórka owocu delikatnie zapada się. W wyniku żerowania owoce miękną a na skutek zanieczyszczenia wnętrza owocu poprzez odchody larw owoce nie nadają się ani do spożycia ani na przetwory

Ochronę należy rozpocząć od wywieszenia żółtych tablic lepowych z wabikiem zapachowym od końca maja aż do początku lipca. Próg zagrożenia to średni 2 muchówki na jedną pułapkę. Pułapki należy przeglądać co dwa dni. Zwalczanie polega na opryskiwaniu drzew 3-4 dni po odłowach pierwszych muchówek na tablice lepowe, w momencie składania jaj. Wzmożoną ochronę należy zastosować zwłaszcza w tych sadach gdzie w ubiegłym roku masowo obserwowano szkodnika. Dobór środków wg. aktualnego programu ochrony roślin, z uwzględnieniem okresów karencji i prewencji !

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »