Komunikat agrotechniczny 9 (14-04-2024) Przędziorki i pordzewiacze

Tematy:

  1. Przędziorek owocowiec
  2. Przędziorek chmielowiec
  3. Pordzewiacz jabłoniowy

 

Przędziorek owocowiec 

 

Biologia szkodnika Czytaj dalej

 

Lustracja: Przed rozpoczęciem wegetacji przejrzeć po jednej 2-3 letniej gałęzi z 40 losowo wybranych drzew. Skupiska jaj nie świadczą o konieczności wykonywania zabiegu zwalczania. Ponowną lustrację należy wykonać w okresie różowego pąka. Jeśli na spodniej stronie liści, zebranych w liczbie 200 sztuk (po jednej rozecie z 40 wybranych drzew) zaobserwujemy średnio 3 formy ruchome należy wykonać zabieg zwalczający szkodnika.

 

Przędziorek chmielowiec 

 

Biologia szkodnika Czytaj dalej

 

Lustracja: Obserwacje należy rozpocząć od fazy różowego pąka kwiatowego. Przy wykorzystaniu lupy przejrzeć dokładnie spodnią stronę 200 liści (po 1 rozecie z 40 losowo wybranych drzew) Próg zagrożenia wynosi dla tego szkodnika 3 formy ruchome na 1 liść (wartość uśredniona). Zabiegi przeprowadza się tylko jeśli stwierdzone zostanie podczas lustracji liczne występowanie szkodnika oraz przy kontynuacji sprzyjających dla wzrostu i rozwoju warunków pogodowych (sucha i ciepła pogoda).

Ważne ! Obecnie można sprawdzać efekty działania stosowanych olejów mineralnych. Czasami rzędy na skraju sadu nie opryskuje się z dwóch stron (np. rzędy przy ogrodzeniach). Od strony nie opryskanej można w tej chwili łatwo znaleźć przędziorki.

Jeśli podczas prowadzonej lustracji zaobserwujemy wiele larw przędziorków, zwalczanie jest konieczne. Nie należy czekać zbyt długo ze zwalczaniem, gdyż na starsze larwy oraz pojawiające się osobniki dorosłe, preparaty przestają działać.

Ochrona biologiczna: Introdukcja drapieżnego roztocza tj. Dobroczynka gruszowego (Typhlodromus pyri) do kwater opanowanych przez te szkodniki. Ten naturalnie występujący w  sadach wróg przędziorków silnie ogranicza ich populację. Introdukcja odbywa się poprzez zastosowanie opasek filcowych bądź przeniesienie na zasiedlonych przez ten gatunek gałązkach z naturalnie występującą populacją drapieżcy.

Ochrona chemiczna:

Inhibitory wzrostu przędziorków

Apollo 500 SC (0,4 l/ha), Nissorun Strong  25o SC (0,4 l/ha) oraz Zoom 100 EC (0,45 l/ha) nie zwalczają osobników dorosłych! Nissorun Strong 250 SC w zalecanej dawce 0,4 l/ha (solo) oraz 0,2 l/ha (w mieszaninie z olejami parafinowymi). Nissorun Strong 250 SC (0,4 l/ha) w mieszaninie z akarycydem Ortus 05 SC (1,5 l/ha) niszczy wszystkie stadia rozwojowe szkodników.

Uwagi ogólne: Opryskiwanie ww. preparatami należy zastosować w okresie intensywnego wylęgu larw z jaj zimowych (tj. od fazy zielonego pąka do początku kwitnienia). Niezwykle ważne jest dokładne pokrycie cieczą roboczą także spodnich części blaszek liściowych.

Preparaty olejowe w mieszaninie np. z Nissorun Strong 250 SC znacznie podnoszą efektywność pod warunkiem dokładnego wykonania zabiegu.

Opryskiwanie olejami można bezpiecznie wykonać do mysiego ucha. Późniejszy zabieg ma wyższą skuteczność, ale niesie ze sobą ryzyko wywołania fitotoksyczności na liściach.

Stwierdzone są odporności przędziorków na preparat Apollo 500 SC, zaleca się stosować go raz na 3-4 lata.

Inhibitory mitochondrialnego transportu elektronów

Ortus 05 SC (1-1,5 l/ha) zwalcza wszystkie stadia ruchome szkodnika

Podsumowanie:

  • W sadach gdzie w poprzednim sezonie przędziorki były problemem, standardem powinien być zabieg olejem mineralnym. Ogranicza on w sposób mechaniczny populację tego szkodnika nie powodując odporności.
  • W sadach gdzie nie wykonano zabiegu produktami olejowymi należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z przędziorkami w następnych tygodniach.
  • Należy regularnie prowadzić lustrację na obecność (liczebność) przędziorków. Najczęstszym miejscem na obecną chwile są gałęzie w okolicach rozet liściowych w miejscach składania jaj zimowych.

 Pordzewiacz jabłoniowy

 

Biologia szkodnika Czytaj dalej

 

Lustracja: Przed rozpoczęciem wegetacji przejrzeć po 10 pąków z 20 losowo wybranych drzew. Próg zagrożenia w tym okresie wynosi 20 szpecieli/pąk. W okresie letnim przejrzeć po 10 liści z 20 losowo wybranych drzew.

Zwalczanie: Drzewa należy opryskiwać w fazie różowego pąka preparatem Ortus 05 SC w dawce 1,2-1,5 l/ha. Szczególnie wskazane jest zwalczanie w sadach silnie opanowanych przez szkodnika w poprzednich latach.

Podsumowanie:

  • W sadach gdzie w poprzednim sezonie pordzewiacz stanowił problem, konieczne będzie podjęcie ochrony chemicznej.
  • Produkt Ortus 05 SC stosowany przeciwko przędziorkom zwalcza także pordzewiacza jabłoniowego.
  • Działanie ograniczające populację szpecieli wykazują także preparaty siarkowe stosowane przy okazji zwalczania mączniaka na jabłoni.

W przypadku zwalczania mniejszych szkodników (przędziorki i pordzewiacze w fazie ruchomej) skuteczne mogą być także produkty takie jak RODEO, dzięki unikatowej i innowacyjnej kompozycji niejonowych surfaktantów i polimerów. Dawkowanie: 50-200 ml/100l wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.