Program nawożenia jabłoni

Program nawożenia jabłoni

Program ten ma na celu zapewnienie uprawom optymalnego poziomu zaopatrzenia we wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów dolistnych z wyjątkiem nawożenia wapniem.

Krok 1 - wsparcie kondycji i witalności na początek wegetacji

FRUIT Akademia początek wegetacji

Stosować po ruszeniu wegetacji do momentu ukazania się zielonych części liści poza łuski pąka (BBCH 00-09).

 • Regeneracja wiązek przewodzących
 • Regeneracja wiązek przewodzących
 • Regeneracja wiązek przewodzących

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC, Astron 350 SE, Delan 700 WG

Skład

N 13%: N-NO3 12% + N-NH4 1%); P2O5 5%; K2O 40%

Krok 2 - wzmocnienie i odżywienie na okres białego pąka

FRUIT Akademia mysie ucho

Stosować od fazy rozwiniętych liści (BBCH 10) do fazy mysiego ucha (BBCH 54)

 • Ułatwienie startu roślin po zimie.
 • Uzupełnienie niedoborów azotu oraz fosforu (konieczne przy niskiej temperaturze gleby utrudniającej pobieranie przez system korzeniowy).

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC, Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG

Skład

N 39%: N-NH4 37,5% N-NH 1,5%; P2O5 10%

FRUIT Akademia zielony pąk

Stosować od fazy rozwiniętych pierwszych liści (BBCH 10) do fazy zielonego pąka (BBCH 56).

 • Stymulowanie prawidłowego rozwoju liści.
 • Przygotowanie rośliny do kwitnienia i zawiązywania owoców
 • Podwyższenie mrozoodporności pąków kwiatowych.

Mieszalność

Astron 350 SE, Batalion 450 SC, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG

Skład

N 31%: N-NH4 1% + N-NH2 30%; P2O5 8%; B 2,5%, Zn 0,45%

Krok 3 - stymulacja w czasie kwitnienia

FRUIT Akademia różowy pąk

Stosować w fazie różowego pąka - jabłoń i białego pąka - grusza (BBCH 57)

 • Stymulowanie przyrostu masy liściowej i wydajności fotosyntezy.
 • Odżywienie kwiatów na okres kwitnienia.
 • Podniesienie tolerancji kwiatów na niskie temperatury w okresie około kwitnienia

Mieszalność

Astron 350 SE, Batalion 450 SC, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG, Kurdos 10 WG

Skład

N 17%: N-NH4 1% + N-NH2 16%; P2O5 5%; MgO 10%; SO3 23%; B 0,80%, Zn 0,25%

Krok 4 - optymalizacja wzrostu zawiązków po kwitnieniu

FRUIT Akademia wzrost owoców I

Stosować dwukrotnie: pierwszy zabieg w fazie wzrostu zawiązków (BBCH 71-72), drugi w fazie wzrostu owoców (BBCH 75-79). Nawóz stosować przemiennie z nawozem FRUIT AKADEMIA wzrost owoców II.

 • Poprawa przyrostu masy owoców - zwiększenie tempa i wydajności fotosyntezy.
 • Utrzymanie dobrej kondycji liści - wzrost zawartości chlorofilu.
 • Regulowanie gospodarki wodnej - sterowanie aktywnością aparatów szparkowych

Mieszalność

Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG, Manfil 80 WG, Kudos 10 WG, Bellis 38 WG, Switch 62,5 WG, Geoxe 50 WG

Skład

N 12%: N-NH4 1% + N-NH2 11%; P2O5 7%; MgO 13%, SO3 28%, B 0,70%

Krok 5 - zwiększenie masy i wielkości owoców

FRUIT Akademia wzrost owoców II

Stosować dwukrotnie: pierwszy zabieg w fazie wzrostu owoców (BBCH 75-79), drugi zabieg wykonać na około miesiąc przed planowanymi zbiorami (BBCH 81). Nawóz stosować przemiennie z nawozem FRUIT Akademia wzrost owoców I.

 • Odżywienie rośliny po okresie kwitnienia.
 • Poprawia wydajności fotosyntezy (zwiększa ilość asymilatów dostępnych dla nowo powstałych zawiązków).
 • Wzmocnienie formujących się zawiązków.

Mieszalność

Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG, Manfil 80 WP, Bellis 38 WG, Switch 62,5 WG, Geoxe 50 WG

Skład

N 26%: N-NH4 3% + N-NH2 23%; P2O5 16%; B 0,90%, Mn 2%

Krok 5 - zwiększenie masy i wielkości owoców

FRUIT Akademia po zbiorach

Stosować po zbiorze owoców ale przed opadaniem liści z drzew (BBCH 91).

 • Wzmocnienie pąków kwiatowych na przyszły sezon.
 • Wzbogacenie rezerwuaru składników możliwych do wykorzystania wczesną wiosną.
 • Zwiększenie mrozoodporności roślin.

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC

Skład

N 16%: N-NH4 1% + N-NH2 15%; P2O5 5%; B 6%; Zn 2,7%

 • Krok 1
 • Krok 2
 • Krok 3
 • Krok 4
 • Krok 5
 • Krok 6

Początek wegetacji

Stosować po ruszeniu wegetacji do momentu ukazywania się zielonych części liści poza łuski pąka (BBCH 00-09).

 • Regeneracja wiązek przewodzących.
 • Wzmocnienie pąków po zimie.
 • Zmniejszona podatność na uszkodzenia przymrozkowe.

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC, Astron 350 SE, Delan 700 WG

Skład

N 13%: (N-NO3 12% + N-NH2 1%); P2O5 5%; K2O 40%

Mysie ucho

Stosować od fazy rozwiniętych pierwszych liści (BBCH 10) do fazy mysiego ucha (BBCH 54).

 • Ułatwienie startu roślin po zimie.
 • Uzupełnienie niedoborów azotu oraz fosforu (konieczne przy niskiej temperaturze gleby utrudniającej pobieranie przez system korzeniowy).

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC, Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG

Skład

N 39%: N-NH4 37,5% + N-NH2 1,5%; P2O5 10%

Zielony pąk

Stosować od fazy rozwiniętych pierwszych liści (BBCH 10) do fazy zielonego pąka (BBCH 56).

 • Stymulowanie prawidłowego rozwoju liści.
 • Przygotowanie rośliny do kwitnienia i zawiązywania owoców.
 • Podwyższenie mrozoodporności pąków kwiatowych

Mieszalność

Astron 350 SE, Batalion 450 SC, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG

Skład

N 31%: N-NH4 1% + N-NH2 30%; P2O5 8%; B 2,5%; Zn 0,45%

Różowy pąk

Stosować w fazie różowego pąka – jabłoń i białego pąka – grusza (BBCH 57).

 • Stymulowanie przyrostu masy liściowej i wydajności fotosyntezy.
 • Odżywienie kwiatów na okres kwitnienia.
 • Podniesienie tolerancji kwiatów na niskie temperatury w okresie około kwitnienia.

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC, Astron 350 SE, Delan 700 WG, Batalion 450 SC, Lekaro 80 WG, Kudos 10 WG

Skład

N 17%: N-NH4 1% + N-NH2 16%; P2O5 5%; MgO 10%; SO3 23%; B 0,80%; Zn 0,25%

Kwitnienie

Stosować po pełni kwitnienia gdy większość płatków kwiatowych opadło (BBCH 67-69).

 • Odżywienie rośliny po okresie kwitnienia.
 • Poprawa wydajności fotosyntezy (zwiększa ilość asymilatów dostępnych dla nowo powstałych zawiązków).
 • Wzmocnienie formujących się zawiązków.

Mieszalność

Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG, Batalion 450 SC, Kudos 10 WG

Skład

N 26%: N-NH4 3% + N-NH2 23%; P2O5 16%; B 0,9%; Mn 2%

Wzrost owoców I

Stosować dwukrotnie: pierwszy zabieg w fazie wzrostu zawiązków (BBCH 71-72), drugi w fazie wzrostu owoców (BBCH 75-79). Nawóz stosować przemiennie z nawozem FRUIT Akademia wzrost owoców II.

 • Poprawa przyrostu masy owoców – zwiększenie tempa i wydajności fotosyntezy.
 • Utrzymanie dobrej kondycji liści – wzrost zawartości chlorofilu.
 • Regulowanie gospodarki wodnej – sterowanie aktywnością aparatów szparkowych

Mieszalność

Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG, Kudos 10 WG, Bellis 38 WG, Switch 62,5 WG, Geoxe 50 WG, Puenta 62,5 WG, Pretor 469 SC

Skład

N 12%: N-NH4 1% + N-NH2 11%; P2O5 7%; MgO 13%; SO3 28%; B 0,7%

Wzrost owoców II

Stosować dwukrotnie: pierwszy zabieg w fazie wzrostu owoców (BBCH 75-79), drugi zabieg wykonać na około miesiąc przed planowanymi zbiorami (BBCH 81). Nawóz stosować przemiennie z nawozem FRUIT Akademia wzrost owoców I.

 • Przyspieszenie przyrostu masy owoców do właściwych rozmiarów.
 • Poprawa wybarwienia owoców (wzrost zawartości antocyjanów w skórce owoców).
 • Wydłużenie trwałości barwy zasadniczej skórki owoców.

Mieszalność

Astron 350 SE, Delan 700 WG, Lekaro 80 WG, Kudos 10 WG, Bellis 38 WG, Switch 62,5 WG, Geoxe 50 WG, Puenta 62,5 WG, Pretor 469 SC

Skład

N 6%: N-NH4 1% + N-NH2 5%; P2O5 40%; K2O 21%; Mn 1,3%; Zn 0,4%

Po zbiorach

Stosować po zbiorze owoców, ale przed opadaniem liści z drzew (BBCH 91).

 • Wzmocnienie pąków kwiatowych na przyszły sezon.
 • Wzbogacenie rezerwuaru składników możliwych do wykorzystania wczesną wiosną.
 • Zwiększenie mrozoodporności roślin.

Mieszalność

Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC

Skład

N 16%: N-NH4 1% + N-NH2 15%; P2O5 5%; B 6%; Zn 2,7%

Polecamy materiały PREMIUM:

Dołącz do STREFY VIP

a możliwości przerosną Twoje oczekiwania