Kategoria: Woda

Wzmocnienie roślin na start z linią nawozów FruitAkademia

Ostatnie zawirowania pogodowe 🌨wprawiają w zakłopotanie. W sadach drzew ziarnkowych 🍏🍐i pestkowych 🍒nawarstwia się wiele zabiegów.
Ujemne temp. spowolniły rozwój fenologiczny roślin, a w wielu rejonach pojawiły się zapytania o możliwość uszkodzeń. Na kanwie dotychczasowych obserwacji  🕵️‍♀️ na wiśni i czereśni 🍒 oraz jabłoniach 🍏 w centralnej Polsce nie widać uszkodzeń. Ale aby wesprzeć rośliny po tak trudnym sezonie polecamy zastosowanie nawozu dolistnego FruitAkademia początek wegetacji.
Dlaczego ❓
Zawarty w niej potas korzystnie wpłynie na regenerację wiązek przewodzących i poprawę transportu wewnątrz rośliny. Dodatkowo usprawni gospodarkę 💧wodną roślin, a regulując stopień zagęszczenia soków komórkowych zmniejszy ich podatność na uszkodzenia wczesnowiosennymi przymrozkami🥶. Azot i fosfor również będą korzystnie👍 wpływały na kondycję roślin w tym trudnym okresie, zapewniając budulec i energię na wczesnych etapach wzrostu rośliny.
Nawozy dolistne z linii FruitAkademia dostępne są w punktach handlowych sieci PUH Chemirol oraz w dobrych sklepach ogrodniczych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o linii nawozów FruitAkademia odwiedź stronę:
lub przeczytaj ulotkę
Uwaga nadciąga fala palących upałów 😎🔥☀️.
Stres związany z wysokimi temperaturami znacznie utrudnia funkcje życiowe nie tylko ludzi ale także roślin 🌱 w tym także drzew owocowych 🍏🍎🍐🍒 i krzewów 🍓. Upały sięgające 33-35 st. C prowadzą do znacznego przegrzania tkanek roślin. Każda z roślin chcąc „schłodzić się” wzmaga transpirację ♨️. W sadach i na plantacjach z instalacją nawodnieniową💧 problem braku wody wynikający z suszy jest znacznie mniejszy. Stad też rośliny znacznie lepiej znoszą upały. Przy braku wody 💧 w glebie zjawisko to będzie miało znaczne przełożenie na spadek wigoru roślin 〽️. Dlatego w takie dni pamiętajmy o nawadnianiu 💧 nie tylko swojego organizmu ale także i roślin sadowniczych 🍏🍐🍓🍒. Podając wodę za pośrednictwem linii nawadniających można wprowadzić także składniki pokarmowe na ten moment ważny będzie wapń w formie saletrzanej. 
Wapń można wprowadzić do tkanek również droga dolistną, jednak przy tak wysokich temp. jest zabiegi te są obarczone ryzykiem uszkodzeń liści. Dlatego należy wybierać rozwiązania bezpieczne. Takim rozwiązaniem są: mrówczany wapnia – FruitCa oraz wapń w technologii NANO-cząsteczek NanoActive i NanoActiveForte
W celu złagodzenia skutków upałów warto zastosować aminokwasy roślinne oraz krzem. Dlaczego❓❓❓
Odpowiedź tkwi jak zwykle w szczegółach. Aminokwasy a zwłaszcza seryna i prolina oddziałują pozytywnie na uruchomienie procesów obronnych w tym przypadku związanych z przegrzewaniem tkanek. Natomiast krzem poza usztywnieniem tkanek liści i wzmocnieniem skórki owoców ma kolosalne znaczenie dla regulacji transpiracji i stabilizacji wydajności fotosyntezy.
Na jakie produkty postawić ❓❓❓
Godnymi polecenia 🎯🏆🥇 są produkty zawierające aminokwasy pochodzenia roślinnego – Naturamin WSP oraz krzew w formie kwasu ortokrzemowego – Krzemian znacznie łatwiej przyswajalne dla roślin.
Dlatego w nadchodzących dniach warto zastosować mieszaninę produktów Naturamin WSP w dawce 0,3-0,5 kg i Krzemian w dawce 0,5 l. Produkty można mieszać z fungicydami i insektycydami, a więc nie potrzeba wykonywać ekstra przejazdów.
Szczegółowe informacje o tym jak sobie radzić z tak wysokimi temperaturami i/lub łagodzić stres termiczny znajdziecie Państwo w najnowszym nagraniu naszego doradcy FruitAkademia Wojciecha Kukuły. Zapraszamy do oglądania.

Pamiętajcie !!!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Obfite opady deszczu jakie przechodziły w ubiegłym miesiącu (przypomnijmy w czerwcu miejscami spadło do 200 mm/m2) i I dekadzie lipca były przyczyną lokalnych podtopień. Sytuacja ta często utrzymywała się przez kilka dni. O ile w sadach starszych stan ten nie jest aż tak bardzo groźny, o tyle dla młodych nasadzeń oraz plantacji jagodowych może być wierzchołkiem góry lodowej i nieść za sobą gro niekorzystnych następstw. 

Po czym poznać że jednak coś niepożądanego dzieje się u nas w sadzie?

Przede wszystkim na drzewach obserwuje się zmianę koloru ulistnienia na jasnozieloną. Wynika to z faktu zaduszenia systemu korzeniowego.  Zaduszone korzenie tracą zdolność pobierania i przewodzenia składników pokarmowych. Dodatkowo są bardziej podatne na choroby odglebowe m.in. fytoftorozy. Wchodząc do sadu czuć zapach zgnilizny. Skąd ten zapach? Przy uregulowanych warunkach wodno-powietrznych dominującą populacją są bakterie tlenowe (aerobowe), których działalność prowadzi do rozkładu materii organicznej. W jego efekcie ok. 50–70% tych szczątków – liści, pędów, zamierających części korzeni może ulec mineralizacji a dalej przekształceniu do związków użytecznych dla roślin. W warunkach wysycenia przestrzeni glebowych przez wodę dochodzi do powstania warunków beztlenowych w których rozwijają się bakterie beztlenowe (anaerobowe), to właśnie one prowadzą do gnicia resztek i uwalniania ostrego zapachu. Warunki beztlenowe są wysoce niekorzystne także dla samych roślin.

Jak przeciwdziałać tego rodzaju niekorzystnym zjawiskom?

Przede wszystko usunąć jak najszybciej zalegającą wodę. Wsparciem dobroczynnej mikroflory są produkty zawierające dobroczynne mikroorganizmy. Do takich produktów należy BaktoKompleks. Produkt zawiera 5 szczepów bakterii z rodz. Bacillus wyselekcjonowanych z polskich gleb. Produkt dedykowany do poprawy rozkładu resztek roślinnych ale nie tylko, do czego jeszcze można wykorzystać produkt i jakie są dokładnie korzyści – w ogóle i szczególe opowiada Łukasz Wrzoskowicz.