Zabiegi pozbiorcze w uprawie truskawki

W uprawie truskawki 🍓 gruntowej jesteśmy już po zbiorach. Na chwilę obecną wchodzimy w okres zabiegów pozbiorczych m.in. koszenie liści 🌿 i wywożenia ich poza plantację. Dlaczego liście po sezonie powinny zostać usunięte? Pytanie banalne, ale jak zwykle diabeł 😈 tkwi w szczegółach. Zabieg ten znajduje proste uzasadnienie i wynika to z prostej zależności. Liście […]