Komunikat agrotechniczny 18 (18-07-2022) Strategia nawożenia upraw sadowniczych i ogrodniczych w warunkach stresów

W tak trudnym roku jak obecny jakość owoców będzie czynnikiem determinującym sprzedaż i cenę naszych plonów. Mianowicie, szereg problemów związanych z utrzymaniem wysokiej jakości owoców będzie w znaczący sposób wpływało na wynik ekonomiczny gospodarstwa. Początkowo przymrozki wiosenne, obfite deszcze, lokalne gradobicia,  a obecnie fala afrykańskich upałów znacząco wpływają na pogorszenie jakości owoców.

Jak zminimalizować ryzyko ich występowania?

Oczywiście odpowiedź nie jest prosta. Na część w wyżej wymienionych czynników nie mamy większego wpływu, natomiast np. jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób pochodzenia fizjologicznego przy wykorzystaniu odpowiedniego nawożenia i biostymulacji, co w znaczący sposób podniesie jakość owoców, zarówno ziarnkowych, pestkowych jak i jagodowych.

Dla prawidłowego odżywienia roślin (owoców, liści oraz pąków formujących się na przyszły rok), zwłaszcza w sadach ziarnkowych i pestkowych ale również w uprawach jagodowych w których występują obfite plony należy zwrócić szczególną uwagę na odżywienie.

Mówiąc o suplementacji mamy na myśli zbilansowane dokarmienie właściwie przez cały sezon. Brak tak jak i nadmiar składników pokarmowych może mieć przeciwny skutek od zamierzonego. Dla przykładu przenawożenie azotem (N) powoduje, że drzewa jak i krzewy zazwyczaj rozwijają nadmiernie część wegetatywną tj. liście i pędy czego skutkiem będzie nadmierne zaciemnienie środkowej części korony w przypadku upraw ziarnkowych, co w efekcie ograniczy dopływ światła, kluczowego w procesie fotosyntezy. Należy zauważyć, że proces ten jest kluczowy w funkcjonowaniu każdej rośliny. W jego wyniku powstają cukry będących substratem energetycznym niezbędnym m.in. przy powstawaniu antocyjanów związków nadających czerwoną barwę skórce jabłek. Azot jest oczywiście potrzebny gdyż wchodzi w skład kwasów nukleinowych, jednakże zbyt duża koncentracja tego pierwiastka w owocach będzie skutkowała wydłużeniem okresu dojrzewania i słabszego „kolorowania” jabłek. Powszechnie wiadomo, że na właściwe wybarwienie jabłek najwyższy wpływ mają potas (P) i fosfor (K), a ich wysoka koncentracja pożądana jest zwłaszcza w końcowych fazach dojrzewania owoców. Związane jest to z funkcją jaką obydwa pierwiastki odgrywają w metabolizmie większości upraw. Jon potasowy odpowiedzialny jest za syntezę cukrów oraz transport składników pokarmowych. Natomiast fosfor jest zaangażowany w procesy energetyczne i związki biorące udział w przemianach energii – koenzymy, ADP i ATP, niezbędne w trakcie syntezy barwników – antocyjanów czy karotenoidów. Nie można zapominać tutaj także o roli jonu magnezowego (Mg), który wchodzi w skład chlorofilu i to on w zasadzie reguluje intensywność procesu fotosyntezy. Nie bez znaczenia pozostaje także wapń (Ca), który uszczelnia ściany komórkowe, co znacznie ogranicza powstawanie chorób fizjologicznych, ale także w sposób pośredni przyczynia się do poprawy wybarwienia. Z mikropierwiastków w śladowych ilościach najważniejsze są mangan (Mn) i cynk (Zn) wydłużające okres trwałości chlorofilu – związków nadających zieloną barwę w przypadku jabłek.

Nawożenie w warunkach upałów !!!

W związku z zapowiadanymi upałami i temperaturą przekraczającą 25˚C, konieczne jest nawożenie bezpiecznymi produktami  zawierającymi wapń (Ca) w połączeniu z krzemem (Si) i aminokwasami pochodzenia roślinnego. Składniki te będą odpowiadać za pogrubienie i uelastycznienie ścian komórkowych co przełoży się na ograniczenie uszkodzeń owoców (ordzawienia, fitotoksyczności) oraz ograniczy straty związane z oparzeniami (oparzenia nawozami, śor ale i te słoneczne). Dodatkowo zabiegi przełożą się na poprawę jakości plonu ograniczając przy tym choroby pochodzenia fizjologicznego i odgrzybowego.

Z palety produktów zawierających wapń (Ca) warto sięgnąć po Nano Active (2-3 kg/ha), Nano Active Forte (3-4 kg/ha) lub FruitCa (1,5-2 kg/ha) w połączeniu z Krzemem (Si) Krzemian w dawce (0,5-0,8 l/ha) oraz aminokwasami pochodzenia roślinnego Naturamin WSP (0,25kg/ha). Aminokwasy przyspieszą pobieranie i wbudowywanie się wapnia i krzemu w tkanki roślinne.

Dla odpowiedniego zaspokojenia potrzeb nawozowych w II części sezonu oraz zainicjowania wybarwienia owoców należy zastosować wysokie dawki P i K w formie bezazotowej. Ma to szczególne znacznie w lata gdzie owoce mają utrudnione warunki niezbędne do wybarwienia. W celu zaopatrzenia ww. składniki pokarmowe oraz poprawy intensywności i zwiększenia powierzchni wybarwienia owoców zalecamy zastosowanie przemienne nawozów FruitAkademia na wzrost owoców I i II w dawce po 8 kg/ha. Mieszanki te są gotowymi produktami zawierającymi oprócz P i K także mikroelementy (nawozy można łączyć z zabiegami fungicydowymi). Można również zastosować nawozy które mają w swym składzie fosfor i potas np. CropVit PK w dawce (2 l/ha) w układzie dwuzabiegowym lub jednorazowo 3 l/ha. Poprawę parametrów jakościowych oraz wybarwienia można również osiągnąć poprzez zastosowanie produktów zawierających mangan i cynk. Składniki te mają wpływ również na trwałość barwy zasadniczej skórki (głównie zielonej – Mn przeciwdziała degradacji chlorofilu). W tym celu polecamy produkty CropVit Mn w dawce (1-2 l/ha) i CropVit Zn (2 l/ha) lub Mantrac 0,5 l/ha i Zintrac 0,3 l/ha. Dawki należy uzależnić od częstotliwości wykonywanych zabiegów.

 

Przypominamy !!!

  • W lata z wysokimi temperaturami w trakcie dnia należy wspomóc rośliny gotowymi aminokwasami, które mogą być szybko wbudowane i wykorzystane do budowy komórek roślinnych. Przyczyni się to do oszczędności energetycznej ale ograniczy także stresy związane właśnie z wysokimi temperaturami. Idealnym rozwiązaniem są aminokwasy pochodzenia roślinnego Naturamin WSP w dawce (0,25 -0,5kg/ha).
  • Jeżeli planujemy wspomaganie wybarwiania się owoców poprzez zastosowanie nawożenia w formie nawożenia pozakorzeniowego powinniśmy pamiętać, że nasze działania muszą wyprzedzać procesy zachodzące w roślinach. Dodatkowo mając na uwadze antagonistyczne działanie niektórych pierwiastków (K i Ca) powinniśmy sukcesywnie już 7-6 tygodni przed spodziewanym zbiorem rozpocząć podawanie zarówno wapnia jak i potasu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.