Komunikat agrotechniczny 31 (29-09-2022) Ograniczenie infekcyjnych chorób w okresie przedzbiorczym

Choroby o podłożu infekcyjnym to takie wywołane przez bakterie i grzyby. Wśród nich najczęściej obserwuje się chorób pochodzenia grzybowego, do których należą: gorzka zgnilizna powodowana przez grzyby Neofabrea sp. (dawniej Pezicula sp.), antraknoza jabłek której sprawcą jest grzyb Gromerella cingulata, szara pleśń  wywoływana przez saprotroficzny grzyb Botritis cinerea) oraz parch przechowalniczy wywoływany przez stadium bezpłciowe grzyba Venturia inaequalis. Szczegółowe opisy poszczególnych chorób znajdziecie Państwo klikając w link zamieszczony w tabeli poniżej lub wchodząc w zakładkę Baza wiedzy → Choroby.

Choroba Link do charakterystyki
Gorzka zgnilizna Link
Parch przechowalniczy Link1
Antraknoza jabłek Link2
Szara pleśń Link3

Odpowiedni terminu zbioru oraz dobry program zapobiegania chorobom przechowalniczym w połączeniu z właściwą technologią przechowywania jest gwarancją wysokiej jakości owoców po okresie przechowywania. Chcąc mieć jednak pewność skuteczności zabiegów ograniczających występowanie chorób infekcyjnych, należy dobierać preparaty z różnych grup chemicznych i dostosować je do obecnych warunków pogodowych.

Kiedy należy zwrócić szczególną uwagę?

W warunkach przekropnej pogody  oraz długotrwałego zwilżenia liści w trakcie zbiorów konieczne jest prowadzenie szczelnej ochrony. Powagę sytuacji podnosi m.in. fakt występowania plam parcha na liściach lub zgorzeli rozwijających się na pędach i pniach. Te porażone przez chorobotwórcze grzyby tkani mogą bowiem stanowić źródło infekcji ww. chorób. Często zdarza się, że do komór trafiają pozornie zdrowe owoce by po kilku miesiącach przechowywania rozwinęły się na nich objawy parcha czy zgnilizny. Dzieje się tak za sprawą zarodników, które upadają na powierzchnię owocu i w formie utajonej dostają się wraz z owocami do komór. W warunkach stale wysokiej wilgotności jaka panuje w komorach przechowalniczych dochodzi do rozwoju infekcji i uwidocznienia objawów ww. chorób.

Jeśli w sadzie zaobserwowano plamy parcha jabłoni oraz w ciągu czterech tygodni przed zbiorami występują opady, zabieg z użyciem preparatów zawierających Kaptan jest konieczny. Wysoką skuteczność na choroby przechowalnicze wykazują preparaty: Bellis 38WG, Puenta 62,5 WG / Switch 62,5WG, Pretor 469 SC oraz Geoxe 50WG. Preparaty te wykazują porównywalną skuteczność.

Choroba Nazwa handlowa produktu Dawka na 1ha Uwagi
Gorzka zgnilizna kaptan 800 g/kg

Luna Experience 400SC

Bellis 38 WG

Zato 50 WG

Puenta 62,5 WG / Switch 62,5 WG

Pretor 469 SC

Geoxe 50 WG

1,9 kg

0,75 l

0,8 kg

0,2 kg

0,75 kg

1,6 l

0,45 kg

kaptan – stosować zgodnie z zapisami etykietowymi, większość posiada zapis etykietowy dot. karencji wynoszącej 28 dni.

 

Luna, Bellis – fungicydy z grupy podwyższonego ryzyka odporności nie stosować jeśli był zastosowany wcześniej – karencja odpowiednio 14 dni i 7 dni.

 

Zato – dwukrotnie na 2 i 4 tyg. przed zbiorami

 

Puenta, Pretor i Geoxe najkrótszy okres karencji – 3 dni

Szara pleśń

 

kaptan 800 g/kg

Luna Experience 400SC

Puenta 62,5 WG / Switch 62,5 WG

Pretor 469 SC

Geoxe 50 W

1,9 kg

0,75 l

0,75 kg

1,6 l

0,45 kg

Parch przechowalniczy kaptan 800 g/kg

Luna Experience 400SC

1,9 kg

0,75 l

Schemat ochrony zalecany w bieżącym sezonie oparty na 3 rozwiązaniach:

 

 

Zabieg w dawce 1,9 kg/ha stosowany do ograniczania parcha jabłoni w okresie wzrostu z obserwacji wykazuje również pozytywne działanie ochraniające owoce przed chorobami przechowalniczymi. Należy pamiętać !!! i zabieg może być wykonany na maksymalnie 28 dni przed spodziewanym zbiorem owoców

 

 

 

Zabieg w dawce 0,75 kg/ha wykonać na 14-7 dni przed zbiorem

Zabieg w dawce 1,6 l/ha wykonać na 3 dni przed zbiorem.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.