DORADCA SADOWNICZY

Wojciech Kukuła

Wojciech Kukuła

Współpracuje z FruitAkademia od lutego 2015 roku. Z wykształcenia jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ogrodnictwo. Specjalizuję się w chorobach roślin ogrodniczych. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Integrowanej Ochrony Roślin. Naukę kontynuuję w ramach pracy doktorskiej w Samodzielnym Zakładzie Fitopatologii SGGW w Warszawie. Zdobyta wiedza jest podstawą i wzmocnieniem rodzinnego gospodarstwa sadowniczego o powierzchni 11 ha, które prowadzę od 2014 roku. Moim celem jest przekazanie wiedzy oraz własnych spostrzeżeń dotyczących ochrony roślin.

tel. 509 711 365
wojciech.kukula@fruitakademia.pl