DORADCA SADOWNICZY

Emil Szulc

Emil Szulc

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na kierunku Ogrodnictwo. W 2013 roku ukończyłem studia magisterskie, po czym podjąłem współpracę z FruitAkadmią. W 2017 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Integrowanej Ochrony Roślin w IOR Poznań. Zdobyta wiedza i doświadczenie pomaga mi w prowadzeniu własnego gospodarstwa sadowniczego. Jako specjalista w dziedzinie ochrony i nawożenia roślin sadowniczych staram się racjonalnie rozwiązywać najtrudniejsze zagadnienia i problemy w sadzie.

tel. 501 097 057
emil.szulc@fruitakademia.pl