Aktualności sadownicze

InfoAlertFA 19.04.2022

Kategoria:

InfoAlertFA 19.04.2022

UWAGA PARCH JABŁONI

Aura sprzed okresu świątecznego przyczyniła się do przyspieszenia rozwoju zarodników parcha jabłoni.

Od ostatniego zabiegu 13/14.04 środkami miedziowymi spadło w niektórych rejonach 10-20mm opadu deszczu, co spowodowało zmycie środka oraz przerwanie dotychczasowej ochrony.

Opady deszczu jakie prognozowane są na najbliższy czas dla większości rejonów 20/21. 04 (środa/czwartek) sięgające 10-20mm podnoszą ryzyko wysiewów i możliwości zajścia procesu infekcyjnego. Zagrożenie to w związku z wspomnianymi opadami również sygnalizowane jest przez programy symulacyjne m.in. RimPro (poniżej wykresy odpowiednio dla kilku lokalizacji: Bieńkowice – małopolskie, Lubostroń – kujawsko-pomorskie, Paprotnia – łódzkie, Radom – mazowieckie, Strzelce – łódzkie, Wtelno – Kujawsko-pomorskie).

Mając na uwadze powyższe tj. wysiewające się sukcesywnie askospory, ciągły przyrost zielonej masy (na chwilę obecną na większości odmian późne mysie ucho lub wczesny zielony pąk) oraz prognozowane opady deszczu koniecznym jest wykonanie zabiegu zabezpieczającego sady jabłoniowe.

W tym celu w zależności od sytuacji polecamy na dziś 19.04:

WARIANT I (na odmianach o słabiej rozwiniętych pąkach i mniejszej ilości opadów w okresie przedświątecznym): produkty miedziowe + siarkowe w tym także produkty nawozowe np. Miedziowy 600 SC w dawce 1-1,25L/ha lub Miedziowy 50 WP 1,5kg/ha w mieszaninie z OptiSiarka lub Penthiol 4-6kg/ha.

WARIANT II (na odmianach o bardziej rozwiniętych pąkach i przy bardzo silnej presji poprzedzonej bardzo intensywnymi opadami): produkty miedziowe (w tym także produkty nawozowe) + ditianon np. Miedziowy 600 SC w dawce 1-1,25L/ha lub Miedziowy 50 WP 1,5kg/ha w mieszaninie z Astron 350 SE 0,75 l/ha

EWENTUALNIE zabieg podczas pierwszego dnia po opadach, ale jeszcze w tym tygodniu, w niektórych lokalizacjach np. 21/22.04 (czwartek/piątek): Diana 500 SC w dawce 1,5 L/ha.

Rozwiązanie należy dostosować indywidualnie do sytuacji w każdym z sadów.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.
UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.

 

Nie masz konta?
Dołącz do STREFY VIP

147169909_249623390125869_7964943505753378515_n

FruitAkademia jest profesjonalnym, kompleksowym programem doradczym dla sadowników opracowanym i nadzorowanym przez PUH „Chemirol” sp. z o.o.

FruitAkademia jest programem realizowanym przy współpracy z najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie agrotechniki sadowniczej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz SGGW w Warszawie.