Aktualności sadownicze

InfoAlertFA 21.04.2022

Kategoria:

InfoAlertFA 21.04.2022

UWAGA PARCH JABŁONI

Zimna i mokra aura z ostatnich dni i utrzymujące się długotrwale zwilżenie liści podnosi ryzyko infekcji parcha jabłoni.

W zależności od ilości opadów mogło dojść do zmycia dotychczasowej osłony fungicydowej. Dodatkowo mimo zimnej aury obserwujemy przyrost liścia co potęguje fakt iż blaszki liściowe w dużej części nie są już chronione.

Zagrożenie to również sygnalizowane jest przez programy symulacyjne m.in. RimPro (poniżej wykresy odpowiednio dla kilku lokalizacji: Bieńkowice – małopolskie, Lubostroń – kujawsko-pomorskie, Paprotnia – łódzkie, Radom – mazowieckie, Strzelce – łódzkie, Wtelno – Kujawsko-pomorskie).

Dlatego uprzedzamy, że w przypadku rozwinięcia infekcji a na taką sytuację wskazuje wiele zabieg ditianonem nie daje gwarancji powodzenia. W najbliższym czasie dziś/jutro (22/23.04) polecamy zabieg produktem Diana 500 SC w dawce 1,5 L/ha. 

Więcej o zalecenia w najnowszym nagraniu „Oczami doradców FruitAkademia” : https://fb.watch/cy1OqsCypW/

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.
UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.

 

Nie masz konta?
Dołącz do STREFY VIP

147169909_249623390125869_7964943505753378515_n

FruitAkademia jest profesjonalnym, kompleksowym programem doradczym dla sadowników opracowanym i nadzorowanym przez PUH „Chemirol” sp. z o.o.

FruitAkademia jest programem realizowanym przy współpracy z najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie agrotechniki sadowniczej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz SGGW w Warszawie.