Aktualności sadownicze

InfoAlertFA 23.05.2022 Parcha jabłoni, mączniak, mszyce

Kategoria:

InfoAlertFA 23.05.2022 Parcha jabłoni, mączniak, mszyce

Ostatnie opady deszczu w wielu rejonach wzbudziły zaniepokojenie co z Parchem jabłoni. Według długoterminowych prognoz kolejne dni będą obfitowały w opady deszczu 🌧. Modele chorobowe zarówno RimPro jak i PrognoScab symulują, że jest to kolejny z momentów podwyższonego zagrożenia ze strony Venturia inaequalis.

Koniec ubiegły tygodnia 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣.0️⃣5️⃣ upłynął pod znakiem opadów deszczu 🌧. Opad 💧💦 ten w zależności od rejonu kształtował się na poziomie od 2️⃣2️⃣0️⃣mm i był długo wyczekiwany 😀👏, w głównej mierze przez rośliny 🌳.
Przed deszczem polecaliśmy zabezpieczenie jabłoni na możliwość infekcji parchem jabłoni. Obecnie zapowiadane są kolejne opady nawet burzowe ⛈ mające swój początek jutro tj. 2️⃣5️⃣.0️⃣5️⃣, a w prognozach także na kolejne dni widoczne są zachmurzenie 🌥 i mniejsze 💧 lub większe opady 💦 nawet do 15mm.
Dlatego dziś 2️⃣3️⃣.0️⃣5️⃣ lub najpóźniej jutro 2️⃣4️⃣.0️⃣5️⃣ wskazane jest ponowne zabezpieczenie jabłoni. W tym celu w zależności od dotychczasowej strategii polecamy:
👉 jeśli ochrona była szczelna do tej pory i w ubiegłym tygodniu spadło niewiele deszczu: kaptan (Lekaro 80 WG) + trifloksystrobina lub „solo” pentiopirad (Fontelis 200 SC)
👉 jeśli ochrona była na słabym poziomie a od zabiegu spadło dużo deszczu: kaptan (Lekaro 80 WG) + tebukonazol / difenokonazol (Porter 250 EC).
Wyżej wymienione propozycje pozytywnie wpływają na ograniczenie mączniaka jabłoni.
Jeśli podczas lustracji zaobserwowaliśmy mszycę rekomendujemy wykorzystać s.a. acetamipryd np. Apis 200 SE/Aceptir 200 SE/LosOvados 200 SE.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Nie masz konta?
Dołącz do STREFY VIP

147169909_249623390125869_7964943505753378515_n

FruitAkademia jest profesjonalnym, kompleksowym programem doradczym dla sadowników opracowanym i nadzorowanym przez PUH „Chemirol” sp. z o.o.

FruitAkademia jest programem realizowanym przy współpracy z najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie agrotechniki sadowniczej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz SGGW w Warszawie.