Aktualności sadownicze

Letnie zabiegi w uprawie w gruncie i pod osłonami

Kategoria:

Letnie zabiegi w uprawie w gruncie i pod osłonami

Druga połowa lipca to schyłek zbioru malin letnich, niemniej jednak w przypadku malin powtarzających w uprawie tunelowej jest to początek formowania się kwiatostanów i początku okresu kwitnienia. W związku z tym jest to rzeczywiście czas gdzie presja ze strony chorób jest duża, szczególnie gdy występują opady deszczu czy rosy. Duże zagęszczenie pędów stwarza idealne warunki do zagnieżdżania się chorób pochodzenia odgrzybowego czy bakteryjnego. Wysoka wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą, mgły i poranne rosy stymulują rozwój chorób m.in. szarą pleśń wywoływaną przez Botryotinia fuckeliana (syn. Botrytis cinerea) ale i pozostałe choroby: Zamieranie pędów malin, Antraknoza, Rdza maliny.

W celu ochrony należy sięgać po sprawdzone z krótkim okresem karencji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dojrzewające owoce oraz otwarte kwiaty, które są porażane przez patogeny.

Zastosuj ochronę dostosowaną do aktualnie występujących warunków, m.in.

✅ Batalion 450 SC 💉 w dawce 1️,66 /ha (https://chemirol.com.pl/pl_PL/product/batalion-450-sc)

✅ Puenta 62,5 WG 💉 w dawce 0️,8kg/ha (https://chemirol.com.pl/pl_PL/product/puenta-62-50-wg).

W sytuacji podwyższonego ryzyka do zabiegów fungicydowych polecamy dodatek mikrobiologicznego produktu Bakto G-Stop.

Dlaczego? Ponieważ w licznych obserwacjach i doświadczeniach obserwujemy efekt wspomagający poprzez dobroczynne działanie bakterii Bacillus amyloliquefaciens DW1A i Bacillus subtilis DW2S zawartych w Bakto G-Stop. A ich metabolity wtórne pozytywnie wpływają na wigor roślin.

Dawkowanie Bakto G-Stop jest uzależnione od sposobu aplikacji:

  • W mieszaninie z fungicydami polecane jest 0,5 do 1 l/ha
  • Możliwe jest również użycie produktu ‘solo’, ale wówczas rekomendowana dawka wynosi 1 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności warto dodać do mieszaniny adiuwant Asystent+ w dawce 0,05-0,1 l/ha.

Produkt Bakto G-Stop może być stosowany zarówno w konwencjonalnych uprawach jak i w uprawach ekologicznych. Posiada certyfikat IUNG i występuje na liście produktów dopuszczonych do uprawy ekologicznej pod nr SE/51/2021.

☝️ Pamiętajcie ❗️❗️❗️
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Nie masz konta?
Dołącz do STREFY VIP

147169909_249623390125869_7964943505753378515_n

FruitAkademia jest profesjonalnym, kompleksowym programem doradczym dla sadowników opracowanym i nadzorowanym przez PUH „Chemirol” sp. z o.o.

FruitAkademia jest programem realizowanym przy współpracy z najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie agrotechniki sadowniczej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz SGGW w Warszawie.