Aktualności sadownicze

InfoAlertFA 29.04.2022

Kategoria:

InfoAlertFA 29.04.2022

📢 Uwaga zabezpieczenie jabłoni na okres MAJÓWKI 2022
 
W sadach jabłoniowych 🍏 w zależności od rejonu i odmiany mamy fazę zielonego lub różowego pąka. W prognozach długoterminowych co prawda niewiele widać wiele opadów jednak pamiętajmy o porannym i wieczornym zwilżeniu liści 🌿. Woda pochodząca z rosy może przez długi czas gromadzić się w pąkach i podnosić ryzyko infekcji parcha jabłoni.
Okres różowego pąka to również czas na wykonanie silniejszego zwalczania mączniaka jabłoni, zwłaszcza miejmy na uwadze odmiany mączniakolubne. Im wcześniej ograniczony ten patogen tym łatwiejsze postępowanie w kolejnych etapach wzrostu.
Przed kwitnieniem 🌸 polecamy również wykonanie zabiegu ograniczającego szkodniki🐛. Tutaj warto wybrać produkty o wgłębnym i/lub systemicznym działaniu charakteryzujące się przedłużonym działaniem. Należy również pamiętać o ochronie pszczół 🐝  i innych dobroczynnych owadów 🐞 dlatego zabiegi wykonujmy po oblocie pszczół i wykorzystujmy środki selektywne.
Pamiętajmy również o odżywieniu roślin w składniki pokarmowe takie jak azot, bor i cynk. Bor wpływa pozytywnie na dobre zapylenie, bierze udział w procesach wzrostowych roślin. Bor jest pierwiastkiem mało ruchliwym (słabo mobilnym) w roślinie, dlatego dostarczenie go pozakorzeniowo jest szczególnie istotne. Cynk jest składnikiem wielu enzymów, bierze udział w regulacjach metabolicznych  oraz syntezie białek. W związku z powyższym niedostateczne zaopatrzenie roślin w ten składnik skutkować  może zaburzeniami w rozwoju blaszek liściowych oraz we wzroście roślin. Zawartość boru oraz cynku wpływa na podwyższenie odporności drzew na możliwe spadki temperatur.
Dlatego aby mieć spokojną głowę na okres „majowego grillowania” 🎉 w dniach 2️⃣9️⃣-3️⃣0️⃣.0️⃣4️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ proponujemy wykonać zabieg mieszaniną 🧪:
Astron 350 SE (1 l/ha) + Kendo 50EW (0,4-0,5 l/ha) / Tallius SAD (0,25 l/ha) + *Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) + FruitAkademia zielony pąk (7 kg/ha)
* Teppeki opcjonalnie gdy zaawansowany różowy pąk – późniejsze zastosowanie wydłuży okres działania środka. Przesunięcie środka na okres tuż przed kwitnieniem pozwoli na zabezpieczenie roślin przed szkodnikami rozwijającymi się w okresie kwitnienia, czyli na okres kiedy nie stosujemy insektycydów.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Nie masz konta?
Dołącz do STREFY VIP

147169909_249623390125869_7964943505753378515_n

FruitAkademia jest profesjonalnym, kompleksowym programem doradczym dla sadowników opracowanym i nadzorowanym przez PUH „Chemirol” sp. z o.o.

FruitAkademia jest programem realizowanym przy współpracy z najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie agrotechniki sadowniczej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz SGGW w Warszawie.