Komunikat agrotechniczny 27 (8-08-2023) Owocówka jabłkóweczka i zwójkowate w natarciu

Kolejny już rok wskazuje, że loty szkodliwych motyli „zwójek” nie mają końca.

W pułapkach feromonowych wywieszonych w sadach jabłoniowych w zależności od lokalizacji już od II dekady lipca (19-20.07) można było obserwować pierwsze odłowione samce owocówki jabłkóweczki. Presja nalotów ze strony tego szkodnika była i nadal jest dość zróżnicowana w zależności od lokalizacji i otoczenia sadów. W wielu rejonach zwłaszcza tam gdzie sad towarowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu lub innego sadu towarowego ale już zaniedbanego problem nalotów poszczególnych gatunków „zwójek” jest bardzo duży. W tych samych dniach ale w różnych lokalizacjach odławiało się od zaledwie 10-15 motyli do nawet 50 szt. i „zaklejenia całej podłogi lepowej. Zróżnicowanie to jest wynikiem strategii walki jaka była obrana przy zwalczaniu I pokolenia oraz sąsiedztwa – w rejonach sadowniczych coraz więcej jest sadów zaniedbanych i takich w których ochrona prowadzona jest na bardzo słabym poziomie. Dlatego wszędzie tam możliwe jest masowe występowanie tego szkodnika.

Początek lotu drugiego pokolenia oraz składanie jaj owocówki wskazują także programy symulacyjne rozwój tego szkodnika w oparciu o zgromadzone dla danej lokalizacji dane pogodowe. Według wskazań programu RimPro-Cydia pierwsze zapłodnione samice mogły pojawić się pojawiły się już w około 25-31 lipca w rejonach Małopolski, w centralnej Polsce 31 lipiec-5 sierpnia, natomiast na Pomorzu dopiero 5-6 sierpnia.

Odczyty te potwierdzają stan rzeczywisty. Dokładne i rzeczywiste wykresy można na bieżąco śledzić poprzez linki zamieszczone w tabeli poniżej:

 

Lokalizacja Województwo Owocówka jabłkóweczka
Bieńkowice Małopolskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=U4KDOPN
Czersk Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=X5HfGSe
Komorów Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=hUbY4Gh
Lubostroń Kujawsko-Pomorskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=vv4kght
Maciejowice Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=BWYF3uE
Paprotnia Łódzkie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=5VjqhbN
Radom Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=PFbWC3I
Strzelce Łódzkie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=GNFt3wl
Tczew Pomorskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=OGdKQt7
Wtelno Kujawsko-Pomorskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=7TMYYbM
Zaleze Duze Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=IwJy1ES

W warunkach ciepłej letnie aury tj. przy temp. > 25 st. C po około 6-8 dniach od złożenia jaj mogą pojawić się pierwsze gąsiennice. Początkowo młode gąsiennice będą krążyć po owocach szukając dogodnego miejsca do wgryzu. Po wgryzieniu gąsiennica będzie już rozwijać się wewnątrz owocu, zanieczyszczając jego wnętrze i prowadząc do gnicia. Więcej szczegółów dot. biologii Owocówki jabłkóweczki tutaj: https://tiny.pl/wq3q2

 

 

Przy upalnych latach , obfitujących w temp z zakresu 30 st. C może dochodzić do wysychania otoczek jaj, a tym samym naturalnego ograniczenia presji ze strony szkodnika. W takich warunkach konieczne jest prowadzenie lustracji i wykonanie zabiegu w momencie pojawienia się świeżych wgryzów.

Druga połowa lata tj. po 15 sierpnia aż do samych zbiorów to również zagrożenie ze strony zwójek uszkadzających liście a co gorsze również owoce. Wśród zwójek w tym okresie bardzo ważne są : wydłubka oczateczka, zwójka bukóweczka oraz zwójka siatkóweczka. Ta ostatnia z ww. zwykle na początku czerwca odławia się w pułapkach bardzo często. W obecnym sezonie obserwuje się już jej znaczące loty, w związku z tym konieczne jest wykonanie zabiegu ograniczającego liczebność samic składających jaja oraz redukującego możliwość uszkodzeń owoców.

Ważne!!!

 • Zwalczanie drugiego pokolenia jest konieczne w sadach gdzie występuje silna presja owocówki (wskazuje na to liczebność odławianych samców do pułapek ferromonowych lub liczba wgryzów obserwowanych na owocach w koronie drzew.
 • Nacisk na lustrację i zwalczanie konieczne są w sadach otoczonych przez sady nie chronione (zapuszczone sady itp.), w okolicy których zwykle występują szkodniki w większym nasileniu
 • Z racji unikania tworzenia odporności nie należy stosować do zwalczania drugiego pokolenia szkodnika preparatów które były zastosowane do walki z pierwszym pokoleniem.

Środki użyteczne w walce ze szkodnikiem:

Produkt [s.a.] Dawka [l lub kg / ha] Czas działania [dni] Karencja [dni] Zwalcza zwójki Uwagi

Zwalczanie chemiczne

Coragen 200 SC/ Voliam (18,4% chlorantraniliprolu) 0,125-0,175 14 – 21 14 Tak Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż
w fazie czarnej główki.
Delegate [25%spinetoramu] 0,3 14-21 7 Tak Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki
Affirm 95 SG (0,95 % benzoesan emamektyny) 2,5-3,0 10 3 Tak środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach.

Zwalczanie biologiczne

Carpovirusine Super SC [Cydiapomonella Granulosis Virus (CpGV) – entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae – 1 x 1013 jednostek w 1 l środka.] 1 4-10 1 Nie Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza
„czarnej główki”). Z uwagi na działanie żołądkowe środka ważne jest równomierne pokrycie roślin
cieczą użytkową. Zabieg powtórzyć po silnym opadzie deszczu (powyżej 20 mm) bezpośrednio po
opryskiwaniu. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni UV, wspomagacze
ułatwiające wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające do
żerowania.

Dezorientacja samców – zawieszki ferromonowe

Isomate CLS 500 -800 dyspenserów na 1 ha przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy 0 Tak Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli. Najpóźniej na początku lotów. Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników. Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku. Minimalna zalecana powierzchnia 3 ha, działka najlepiej w kształcie kwadratu.

 

Przypominamy:

 1. Zalecana ilość wody to około 500-750 l/ha – w zależności od prowadzenia uprawy, tak, aby jak najlepiej pokryć dostępną powierzchnię.
 2. Dla poprawy właściwości cieczy roboczej do każdego z zabiegów insektycydowych polecamy dodatek 0,1 l/ha produktu Asystent+ poprawiający pokrycie liści i zmniejszający odparowanie.
 3. Przy zbyt wysokim pH wody do zabiegu warto również dodać Stablix pH – dawka zależna od wyjściowego pH i właściwości wody.
 4. Przy wyborze środka bezwzględnie uwzględnić fazę rozwojową szkodnika oraz termin zbioru owoców – okresy karencji od 28 do 3 dni.
 5. ‘abamektyna’ z uwagi fotoczułość samej substancji powinny być stosowane po zachodzie słońca. Wymaga również wyższych temp. 16-18 °C. W zależności od rejestracji dozwolone 1 – 2 zabiegi w odstępie 18 – 34 dniowym, po wystąpieniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów ich żerowania podczas tzw. czerwcowego opadania owoców (BBCH 73-74). W warunkach nasłonecznienia czas połowicznego rozkładu s.a. wynosi 8-20 godzin. Okres karencji 28 dni.
 6. Zabieg z użyciem produktu Coragen 200 SC wykonać, nie później niż w fazie czarnej główki (o. jabłkóweczka) i latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Okres karencji na jabłoni i gruszy 14 dni.
 7. Produkty zawierające benzoesanemamektyny tj. Affirm 095 SG i Affirm OPTI warto wykorzystać do zwalczania II pokolenia owocówki jabłkóweczki lub nieco później do zwalczania zwójek. Zastosowanie maksymalnie do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek ferromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach. Krótki okres karencji (3 dni)
 8. Zabieg zwalczający dorosłe motyle wskazany jest przesunąć na wieczór, gdyż motyle zwójkówek podejmują lot podczas ciepłych nocy (w temperaturze 15°C).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.