Komunikat agrotechniczny 10 (26-04-2024) Gibereliny

Tematy:

Gibereliny  są grupą regulatorów wzrostu, która wpływa w istotny sposób na fizjologię drzew owocowych. Obecnie znanych jest już blisko 100 różnych związków giberelin, jedynie tylko kilka z nich jest biologicznie aktywne m. in. GA3, GA4, GA7. Produkty giberelinowe stosowane w sadownictwie zawierają mieszaninę Gibereliny 4 i Gibereliny 7. GA4 jest składnikiem, który odpowiada za pozytywne działanie preparatu. Natomiast GA7 jest gibereliną balastową, która ma negatywny wpływ na formowanie pąków kwiatowych. Stuprocentowa zawartość GA4 jest niemożliwa, ze względu na technologię produkcji. Odseparowanie od siebie obu związków byłoby zbyt kosztowne, dlatego występuję łącznie. Z tego powodu bardzo istotny jest wybór najczystszych produktów. Novagib 010 SL jest pod tym względem pozytywnym wyjątkiem. Zawiera 95% GA4 i maksymalnie tylko do 5% GA7, co klasyfikuje go jako najczystszy produkt giberelinowy na naszym rynku. Produkty giberelinowe zawierające w swoim składzie GA4+7, m.in. NOVAGIB 010 SL są stosowane już od wielu lat na całym świecie w celu poprawy plonowania i jakości owoców, dając bardzo dobre efekty.

 Poniżej znajdują się lista zastosowań giberelin, które zależne są przede wszystkim od terminu ich stosowania.

  • Przeciwdziałanie ogołoceniom pędów w młodych nasadzeniach jabłoni

Po posadzeniu młodych drzewek, system korzeniowy jest słabo rozwinięty. Gdy pąki kwiatowe zaczynają rozkwitać, dostarczanie składników odżywczych i wilgoci jest ograniczone, zazwyczaj jest to spowodowane małą ilością liści rozetowych. Kwiaty tracą dużo wilgoci w wyniku transpiracji i konkurować z małymi liśćmi, co w efekcie prowadzi do ich opadania. Często prowadzi to do opadania kwiatów. W takich miejscach dochodzi do ogołoceń. Zabiegi NOVAGIB 010 SL mogą poprawić masę liści poprzez stymulowanie ich wzrostu. Pierwszy zabieg powinien być wykonany, gdy pojawią się pierwsze małe liście. W przypadku gdy nie ma liści zabieg nie ma sensu.  Późniejsze opryskiwania NOVAGIB 010 SL powodują wydłużanie przyrostów. Zaleca się 1 do 3 zabiegów w dawce 0,25 l/ha.

  • Wczesne stosowanie GA4/7 dla wzmocnienia liści

W przypadku gdy liście rozetowe są bardzo małe, dobry efekt daje 1 lub 2 zabiegi NOVAGIB 010 SL w dawce 0,25l/ha, w fazie różowego pąka lub na początku kwitnienia. Szczególnie na odmianach, dla których bardzo ważny jest wapń, liście rozetowe są bardzo istotne dla poboru tego pierwiastka w okresie kwitnienia. Podana dawka jest również standardowa dla wspomagania lepszego zawiązywania w młodych kwaterach grusz.

  • Poprawa zawiązywania na jabłoniach

Sady, które w ubiegłym sezonie silnie owocowały wymagają intensywnego dokarmiania dolistnego przed kwitnieniem.

‘Jonagold-y’: W sadach słabo kwitnących, pierwszy oprysk wzmacniający wiązanie owoców można wykonać, gdy kwiaty królewskie w pełni się rozwiną w dawce 0,5 litra NOVAGIB 010 SL. Oprysk należy powtórzyć w przypadku bardzo słabego kwitnienia.

Pozostałe odmiany: Pierwszy oprysk w fazie późnego różowego pąka, gdy pierwsze kwiaty królewskie zaczynają się rozwijać. Zastosowanie  NOVAGIB 010 SL w początkowym okresie kwitnienia, w znacznym stopniu wydłuża żywotność komórek jajowych, zwiększając szanse na zapłodnienie.

 

  • Ograniczanie ordzawień jabłek

Pojawienie się ordzawień na owocach może nieść za sobą istotne konsekwencje finansowe. Ordzawione owoce są uznawane za towar niższej jakości.  Do poprawienia jakości owoców oraz redukcji ich ordzawień, szczególnie na jabłkach odmiany ‘Golden Delicious’,  ‘Sampion’, ‘Elstar’, ‘Pinova” czy  ‘Elise” można stosować gibereliny GA4+7 NOVAGIB 010 SL. Działanie GA4+7 zapobiegające ordzawieniu ma miejsce we wczesnych fazach rozwoju zawiązków, w trakcie intensywnych podziałów komórkowych. Pierwszy zabieg należy wykonać nie wcześniej, niż w fazie opadania płatków kwiatowych. Okres krytyczny dla ordzawień rozpoczyna się od okresu kwitnienia i trwa około 4-6 tygodni. Stosowanie GA4+7 powoduje bardziej regularną budowę komórek epidermy oraz zwiększa ich elastyczność. Zabiegi z użyciem giberelin przeprowadza się zwykle przy zmianie warunków pogodowych z okresu chłodów na ciepłe dni. W tym okresie najczęściej dochodzi do ordzawień. Zalecany jest zabieg 0,5 l/ha NOVAGIB 010 SL, jeśli temperatura ma znacznie wzrosnąć. Oprysk przeprowadza się zwykle pierwszego ciepłego dnia. Szczególnie w okresie 10-20 dni po pełni kwitnienia ryzyko ordzawienia jest wysokie.

  • Stosowanie giberelin w gruszach

Gibereliny w uprawie grusz stosuje się w celu poprawy rozwoju liści rozetowych. Liście te mają bardzo duży wpływ na wielkość i jakość owoców. Jeśli rozety są w słabej kondycji należy wykonać oprysk 0,25 litra NOVAGIB 010 SL. Oprysk ten wzmocni je w rozwoju. Intensywnie rozbudowane rozety liściowe nie wymagają opryskiwania gibereliną. Gibereliny w gruszach mają również funkcję poprawiającą zawiązanie owoców nawet z uszkodzonych i niezapylonych lub słabo dopylonych zawiązków. Zjawisko to – partenokarpia, jest szczególnie silnie wywoływane przez gibereliny na gruszy odmiany ‘Konferencja’. Efektem tego działania jest wykształcenie pełnowartościowych, podłużnego kształtu owoców u których brak nasion w komorze nasiennej jednak nie obniż to ich wartości handlowej.

Uwagi do stosowania GA4+7

 Regulatory wzrostu, takie jak gibereliny mogą mieć, oprócz pozytywnych również negatywne skutki. Zabiegi dużymi dawkami GA4+7 mogą powodować silniejszy wzrost drzew . W przypadku młodych drzew ma to pozytywne efekty, natomiast na starszych drzewach dłuższe pędy znacznie bardziej zacieniają. Poza tym, GA4+7 może mieć negatywny wpływ na zakładanie pąków kwiatowych na kolejny sezon. Dawki podane w tym komunikacie zwykle nie dają negatywnych efektów, ale wielokrotne opryski wyższą dawką (1 l/ha NOVAGIB 010 SL) może osłabić formowanie pąków kwiatowych. Co więcej, tak wysokie dawki są bardzo kosztowne.

Mieszalność giberelin

Preparaty zawierające GA4+7 możemy mieszać z większością fungicydów i nawozów dolistnych. Wyjątkiem są produkty zawierające bor, który podwyższa pH roztworu i może osłabiać działanie GA4+7. Zasada ta dotyczy również wszystkich nawozów wywołujących alkaliczny odczyn cieczy roboczej. GA4+7 nie należy mieszać z retardantami wzrostu zawierającymi w swym składzie proheksadion wapnia np. Heksal 100 WG / Kudos 10 WG, ponieważ hamuje on powstawanie giberelin i dzięki temu między innymi wywołuje zahamowanie wzrostu pędów. Zaleca się zachowanie trzydniowej przerwy pomiędzy opryskiwaniami Heksal 100 WG / Kudos 10 WG a NOVAGIB 010 SL.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.