Komunikat agrotechniczy 23 (16-08-2022) Ważne zabiegi po zbiorach truskawki

W uprawie truskawki gruntowej w warunkach Polski stosowanych jest kilka systemów uprawy. Najpopularniejszym jest uprawa rzędowa w systemie ściółkowania. System ten to bardzo dobry i ekologiczny sposób na dorodne, zdrowe truskawki ograniczenie zachwaszczenia i zapiaszczenia owoców. Ściółka chroni także owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, ograniczając skalę porażenia przez bakterie i grzyby chorobotwórcze. Najlepiej ściółkować słomą – żytnią lub pszenną z uwagi na brak kłujących ości, które są obecne w przypadku słomy jęczmiennej, co utrudnia pracę osób zbierających. Na 1 ha zużywa się około 2 – 3 tony słomy, rozrzucając ją za pomocą “ścielarek” wzdłuż rzędów. Mniej popularne jest stosowanie ściółki z kory drzew iglastych, którą należy wyłożyć na wilgotną glebę w ilości około 60 ton/ha. W ostatnim czasie bardzo popularne stało się prowadzenie plantacji na tzw. podwyższonych zagonach i dodatkowo ściółkowanych za pomocą czarnej folii/włókniny. Porównując koszty ww. systemów najtańszym jest wykorzystanie słomy, jednak w porównaniu do pozostałych wymaga on podejścia corocznego.  

Zabiegi wymagane po zbiorze – usuwanie liści, a co ze słomą z plantacji? 

Liście po sezonie powinny zostać usunięte np. wykorzystując orkan i wywiezione z pola. Wynika to z prostej zależności. Na liściach zwłaszcza pod koniec sezonu rozwijają się choroby takie jak: antraknoza, biała plamistość, mączniak i szara pleśń bytująca na zaschniętych częściach a dodatkowo szkodniki przędziorek chmielowiec i roztocz truskawkowiec. Usunięcie liści i wywiezienie ich z pola jest gwarantem, że choć w części pozbędziemy się szkodników/chorób z pola. Wraz z liśćmi częściowo zbierana jest słoma, która również może być siedliskiem dla chorobotwórczych grzybów m.in. szarej pleśni będącej głównie organizmem saprotroficznym, ale również okolicznościowym patogenem. Jeśli chodzi o pozostałą część słomy, najkorzystniejsze dla plantacji będzie pozostałą jej   w międzyrzędziach i doprowadzenie przy użyciu agregatów uprawowych do wymieszania z glebą. Zabieg ten przyspieszy uruchomienie mineralizacji i humifikacji, procesów, które są bardzo korzystne dla gleby. W wyniku mineralizacji z materii organicznej do gleby uwalniane są proste związki nieorganiczne, które to dopiero mogą być wykorzystane przez rośliny. Natomiast w procesie humifikacji w dużym uproszczeniu słoma – materia organiczna, podlega rozkładowi do próchnicy, czyli szczątków bezpostaciowej struktury podlegającej dalej ciągłym przemianom mikro i fizykochemicznym. Ten proces obejmuje zaledwie 10-20% materii organicznej, jednak jest bardzo cenny z uwagi na składnik jakim są kwasy humusowe. 

 

Rozkład resztek pozostałych na polu od czego zależy i w jaki sposób można przyśpieszyć ten proces? 

Procesy rozkładu materii organicznej można zintensyfikować, poprzez zastosowanie produktów wspierających. W przypadku słomy należy pamiętać, że w słomie mamy bardzo wysoki stosunek węgla do azotu (C:N wynosi 100:1).  Przy tak wysokim stosunku rozkład resztek jest bardzo długi i/lub tylko częściowy. Aby procesy mineralizacji i humifikacji zachodziły najefektywniej powinien on być zbliżony do 10:1. Sytuacja ta skutkuje tym, że mikroorganizmy występujące naturalnie w glebie przystępując do rozkładu słomy muszą “wyciągnąć” azot z gleby, co zubaża jego zawartość w glebie. Stąd też należy zastosować produkty bogatych w azot, np. mocznik w formie wodnego roztworu podawany drogą oprysku. Do zabiegu można również dodać preparaty biologiczne zawierające bakterie poprawiające rozkład resztek. Takim produktem jest m.in. Baktokompleks.  

Dlaczego Baktokompleks po zbiorach truskawki? 

BaktoKompleks preparat zawierający to 5 szczepów bakterii glebowych z rodzaju Bacillus (1 000 000 000 w ml), które zostały wyselekcjonowane z polskich gleb. Jest to niewątpliwie zaleta, gdyż szczepy są rodzime, przygotowane na warunki występujące w Polsce i sprawdzone przez mikrobiologów z ponad 20-letnim doświadczeniem. Bakterie w formie przetrwalnikowej umożliwiają szerokie zastosowanie produktu i szybki efekt już w pierwszym roku. 

Produkt Baktokompleks ma szereg zalet: 

  • powoduje szybsze odzyskanie pierwiastków z resztek, bez strat 
  • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzenia (wpływa na produkcję hormonów roślinnych) 
  • ogranicza presję doglebowych chorób roślin, wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne 
  • poprawia strukturę gleby m.in. poprzez poprawia działanie wapna, szybciej następuje podniesienie odczynu gleby 
  • pozwala wykorzystać roślinom składniki pokarmowe obecne w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych 
  • uruchamia w glebie reakcje biochemiczne, mające wpływ na gospodarkę azotu, fosforu i związków siarki 

Baktokompleks może być swobodnie stosowany na plantacjach prowadzących uprawę w systemie uprawy ekologicznej, posiada Certyfikat Ekologiczny nr SE/18/2018 wydany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia.  

Jak prawidłowo zastosować preparat Baktokompleks? 

Na plantacjach truskawki produkt rekomendowany jest w dawce 0,5-1 l/ha. Dla poprawy i dostarczenia bakteriom azotu może być łączony z 2-5% wodnym roztworem mocznika. Zabieg taki można/należy aplikować po skoszeniu liści na glebę a następnie “przerobić” glebę w międzyrzędziach tak, aby wymieszać ją ze słomą i innymi resztkami roślin oraz wprowadzić bakterie w głębsze warstwy gleby. Zapewni to dostateczne uwilgotnienie gleby, będące gwarantem działania bakterii zawartych w produkcie. Ilość wody użyta do zabiegu powinna zapewnić dokładne pokrycie opryskiwanej powierzchni zwykle jest to 300-400 l/ha. 

Więcej o produkcie znajdziecie tutaj: https://chemirol.com.pl/pl_PL/product/baktokompleks
 

Co można jeszcze zrobić po zbiorach truskawki? 

Na plantacjach, które są przeznaczone do dalszego użytkowania oprócz ww. zabiegów roztworem mocznika i produktem bakteryjnym Baktokompleks wzbogacającym życie biologiczne w glebie można zastosować gotowe produkty rozkładu materii organicznej jakimi są kwasy humusowe. Poprzez takie działanie zarówno rośliny jaki i mikroorganizmy “dostają” dodatkową porcję pożywienia. I w jednym zabiegu uzyskujemy przyśpieszenie i intensyfikację procesów humifikacji, poprawę właściwości fizykochemicznych gleby (stosunki powietrzno-wodne) oraz lepszy start roślin truskawki na plantacjach w przyszłym sezonie. 

Dlaczego kwasy humusowe? 

Kwasy humusowe wpływają na rozwój życia biologicznego w glebie. Po aplikacji zwiększa się zdolność wymiany kationów (CEC), co przekłada się również na zwiększenie absorpcji składników pokarmowych. Badania wykazały również, że związki te wpływają znacząco na wzrost bryły korzeniowej traktowanych nimi roślin. Dodatkowo kwasy humusowe zwiększają przepuszczalność membran korzeniowych ułatwiając pobieranie składników zgromadzonych w glebie. Obecność kwasów humusowych pozytywnie wpływa na: poprawę zdolności magazynowania wody na glebach lekkich, ograniczenie wypłukiwania cennych pierwiastków w głąb profilu glebowego oraz spowolnienie erozji gleb na skutek ich intensywnej eksploatacji. 

Jakie kwasy humusowe wybrać? 

Na rynku występuje duże zróżnicowanie w asortymencie kwasów humusowych i nie mamy tutaj na myśli tylko samej formy proszek czy płyn, ale także zawartość w jednostce miary. Rekomendujemy Naturvital-Plus zawierający najwyższą koncentrację ekstraktu humusowego na polskim rynku 21%, w tym 14% kw. humusowe i 7% kw. fulwowe. Kwasy zawarte w produkcie Naturvital-Plus pochodzą z przetworzenia leonardytu. Jest to surowiec o najlepszej czystości i stabilności kwasów humusowych. Dzięki traktowaniu leonardytu związkami potasu otrzymano środek o wysokiej bioaktywności. Ponadto preparat wolny jest od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na rośliny. Naturvital-Plus jest w formie płynnej co pozwala na zastosowanie od razu po zakupie. 

Więcej o produkcie znajdziecie tutaj: https://chemirol.com.pl/pl_PL/product/naturvital-plus

 

REKOMENDACJE:

  1. Do zabiegu na plantacji truskawki po ścięciu liści polecamy Baktokompleks w dawce 0,5-1 l/ha w mieszaninie z  Naturvital-Plus w dawce 1-3 l/ha i/lub 2-5% roztworem mocznika.
  2. Możliwe jest również podanie Naturvital-Plus w fertygacji w dawce 2-3 l/ha, ma to szczególne znaczenie na nowo posadzonych plantacjach ok. 2 tyg. po posadzeniu 2-4 razy w cyklu 7-10 dni.
  3. W celu poprawy i regeneracji gleby oraz przy jednorazowej dawce pozbiorczej polecamy wyższą dawkę 1 l/ha prod. Baktokompleks łącznie z Naturvital-Plus w  dawce 7-10 l/ha. 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.