Komunikat agrotechniczny 10 (25-04-2021) Młode drzewka

W ostatnich latach dominuje tendencja sadzenie drzewek w dobrze wygrzaną glebę. Czas ten zwykle jest przeciągany na koniec kwietnia i początek maja. Postępowanie to znajduje coraz większą grupę zwolenników, jednak ma też swoje minusy. Największym jest coraz częściej występująca susza.

 

  1. Nawożenie młodych drzewek po posadzeniu

Świeżo posadzone drzewka, które nie są zasilane poprzez fertygację, należy regularnie nawozić. Szczególnie na kwaterach, na których wcześniej także były drzewa owocowe, wzrost jabłoni jest często niedostateczny w pierwszym roku. Dlatego zapewnienie im dobrego wzrostu wymaga dużo uwagi. Należy więc regularnie rozsypywać 25 kg N/ha w pasie herbicydowym (raz na 3 tygodnie). Takie regularne dostarczanie azotu zapewni młodym nasadzenia odpowiedni rozwój w sezonie wegetacyjnym.

 

W młodych nasadzeniach na kwaterach po starym sadzie mamy problem z zawartością materii organicznej wpływa to na aktywność biologiczną w glebie. Podwyższenie poziomu próchnicy w glebie nie jest łatwe. Materia organiczna jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym na jakość gleby, na jej zdolność do utrzymywania życia, zapewnienia odpowiedniego wigoru uprawianym roślinom, które w odpowiednich warunkach będą w stanie wydać wysokie plony.

W każdej glebie, corocznie dochodzi do naturalnego rozkładu materii organicznej, w związku z czym należy ją uzupełniać, aby utrzymać jej kondycję na stałym poziomie.

Poprawę tego stanu w istniejącym sadzie można polepszyć poprzez zastosowanie w pasie 1000-1200 kg nawozu kurzego granulowanego, który odpowiada 6 tonom suchego nawozu kurzego, 30 tonom kompostu popieczarkowego lub 20 tonom obornika. Efekty po zastosowaniu jakie uzyskujemy: poprawa żyzności, poprawa zwartości materii organicznej, pełen pakiet NPK + mikro elementy.

Aby przyśpieszyć przyjmowanie się nowych nasadzeń w sadach warto sięgnąć po produkty z grupy kondycjonerów gleby. Jednym z nich jest NaturvitalPlus.  Zawarte w nim kwasy huminowe i fulwowe mają wiele zalet i są dobrą alternatywą dla niewygodnych w użyciu nawozów organicznych, które ponadto wymagają długiego czasu na zadziałanie w glebie. Zastosowanie Naturvital Plus ułatwia przyjmowanie się drzewek oraz poprawia rozwój systemu korzeniowego. Kwasy humusowe wpływają też pozytywnie na strukturę gleby , retencję wody i pobieranie składników pokarmowych. Sprzyja to szybszemu rozwojowi nowych nasadzeń i buduje lepszy pokrój drzew, które szybciej wchodzą w okres owocowania. Niewątpliwa zaletą produktu Naturvital Plus w stosunku do konkurencyjnych produktów jest to iż występuje on w postaci gotowego do użytku koncentratu, czyli jest gotowy do użycia. Skraca to znacznie cały proces zastosowania.

Ograniczona powierzchnia gruntów często skutkuje tym, iż decydujemy się sadzeniem sadu po sadzie z minimum rocznym odstępem. Jest to bardzo krótki okres czasu aby gleba mogła się zregenerować i wrócić do swoich właściwości. Pomocna w tym procesie jest oczywiście uprawa roślin na nawozy zielone tj. gorczycy, facelii, gryki, które wnoszą do gleby materie organiczną. Nie można jednak zapominać że gleba to żywy organizm, dzieje się tak dzięki bakteriom glebowym. Niestety przez rolnicze użytkowanie, a dokładniej pestycydy wykorzystywane chociażby do walki z chwastami w glebach zmniejsza się liczba dobroczynnych mikroorganizmów. Stan pogorszenia właściwości biologicznych gleb użytkowanych przez wiele lat sadowniczo określany jest jako choroba replantacyjna. Doskonałym uzupełnieniem tych strat oraz sposobem na przerwanie stanu choroby mogą być mikroorganizmy zawarte w produkcie Baktokompleks.  Produkt zawiera 5 szczepów bakterii glebowych z rodz. Bacillus wyizolowanych z naszych rodzimych gleb. Niewątpliwą zaletą produktu jest to iż bakterie występują tutaj w postaci przetrwalników co sprawia że zastosowany nawet przy niesprzyjających warunkach nie traci na wartości. Bakterie rozpoczną działanie po wystąpieniu korzystnych dla ich rozwoju warunków.

Produkt Naturvital Plus można stosować za pośrednictwem belki herbicydowej w dawkach 10-20 l/ha. Z doświadczeń wynika że produkt z powodzeniem może być wykorzystany do moczenia korzeni przed wysadzeniem, stężenie takiego roztworu to 0,5% (5 litrów na 1000 l cieczy opryskowej).  Zarówno do pierwszego ze sposobów jak i do drugiego zalecamy dodatek produktu bakteryjnego Baktokompleks w stężeniu 0,1% (1 litr na 1000 litów cieczy opryskowej). Poniżej przedstawiono zdjęcie poglądowe systemu korzeniowego podkładki jabłoni traktowanej i nietraktowanej produktem Naturvital Plus (solo).

  1. Młode drzewka

Ze względu na zróżnicowanie czasu sadzenia, trudno jest zaproponować jedne uniwersalne zalecenia dotyczące nawożenia młodych drzewek. Warto jednak zwrócić tu uwagę na kilka kwestii: Najważniejszy, cykliczny (co 7-10 dni) oprysk młodych drzewek składa się z 2-3 kg mocznika + 5-7 kg soli gorzkiej +100 g siarczanu cynku na hektar na jeden oprysk.

Podanie 0,25-0,5 litra GA 4/7 w fazie rozwijania się płatków (jabłonie i grusze) lub pełnego kwitnienia (grusze) wzmacnia drzewo w początkowym okresie rozwoju.

Zalecane jest regularne podawanie (w pasy herbicydowe) 3-4 gramów azotu na każde drzewko. Zakładając że na hektarze posadzone jest 3000 drzewek dawka azotu podawana na hektar powinna wynosić od 9-12 kg N. Produkty jakie możemy polecić to saletra amonowa w dawce 25-35kg/ha lub saletra wapniowa YaraLiva Tropicote w dawce 60-80kg/ha dawka powinna być aplikowana w pas herbicydowy o szerokości do 50 cm.

W pierwszym roku należy regularnie sprawdzać, czy nie pojawiły się na nich przędziorki lub szpeciele.

  1. Uszkodzenia powstałe podczas sadzenia młodych drzewek

Podczas sadzenia drzewek mogły powstać uszkodzenia, które należy zregenerować aby zapewnić optymalny start nowym nasadzeniom. Ciekawym rozwiązaniem podpatrzonym podczas ostatniej wizyty naszych doradców w Hiszpanii jest zastosowanie produktów zawierających algi morskie o wysokiej koncentracji auksyn i cytokinin. Produktem takim jest dostępny od wielu lat w Polsce KELPAK który składa się z naturalnych substancji czynnych: auksyny, cytokininy, alginiany, brassinosteroidy, gibereliny, florotaniny (Eckol), poliaminy.

W Hiszpanii sadownicy podczas sadzenia młodych drzewek aplikują Kelpak w oparciu o 2 warianty:

1) Wariant:

  • Moczenia drzewek w roztworze 0,5-1%
  • Aplikacja dolistna 1-3l/ ha

2) Wariant:

  • Aplikacja poprzez fatygacje stężenie 0,5-1 %
  • Aplikacja dolistna 1-3l/ ha

W opinii sadowników z Hiszpanii takie zabiegi intensyfikują wzrost korzeni bocznych, poprawiają odżywienie rośliny, ułatwia pobieranie wody i rozwój wegetatywny nowo posadzonych drzewek. Producenci podkreślają również że stosowanie tego typów zabiegów poprawia przyjmowanie się drzewek nawet do 100%.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.