Komunikat agrotechniczny 38 (12-11-2023) Zabiegi fitosanitarne po zbiorach owoców

Sezon 2023 roku w polskich sadach charakteryzował się silnymi infekcjami chorób grzybowych takich jak parch jabłoni oraz opadzina liści powodowane przez m.in. grzyby z rodzaju Alternaria. Trudne warunki pogodowe utrudniały wykonanie terminowych i skutecznych zabiegów ochronnych, z uwagi na ciągłe zagrożenie spora część plantacji była chroniona aż do samych zbiorów. W związku z tym zabiegi pozbiorcze w celu poprawy rozkładu nie zebranych owoców czy też przede wszystkim opadających liści zasiedlonych przez różne choroby, będą mieć szczególne znaczenie jeszcze przed spoczynkiem zimowym roślin.

Standardowym zabiegiem jesiennym od lat jest stosowanie 5% wodnego roztworu mocznika. Zabieg ten wykonywany jest w formie oprysku nalistnego w fazie początku opadania liści. Azot z mocznika jest pożywką dla mikroorganizmów glebowych, które powodują szybki rozkład opryskanej biomasy. Szybkość rozkładu liści ma kluczowe znaczenie nie tylko dla odzysku składników pokarmowych zgromadzonych w liściach, ale powoduje ograniczenie powierzchni na której mogą rozwijać się chorobotwórcze mikroorganizmy. Pośrednio zabieg ten przyczynia się do ograniczenia żyjących na martwej materii organicznej patogenów chorobotwórczych. Proces ten można jeszcze bardziej wspomóc stosując wyselekcjonowane produkty mikrobiologiczne przeznaczone do mineralizacji materii organicznej. W sadach intensywnie użytkowanych bogactwo mikroorganizmów glebowych jest często uszczuplone/ograniczone. Jest to spowodowane brakiem zmianowania – stosowania systemu sad po sadzie bez przerw w nasadzeniach, niewystarczające lub brak nawożenia organicznego co często skutkuje tzw. efektem zmęczenia gleby. Nie bez znaczenia na życie biologiczne gleb są intensywne programy ochrony przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin (fungicydy, insektycydy czy też herbicydy).

Sprawdzonym od kilku lat postępowaniem poprawiającym/przyspieszającym rozkład resztek pozostających w sadach po zbiorach a jednocześnie pobudzenie życia biologicznego w sadach jest zastosowanie produktu mikrobiologicznego BaktoKompleks. Produkt zawiera w swym składzie 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus, o dużej koncentracji (1 miliard JK/1ml). Bakterie zawarte w produkcie BaktoKompleks, zostały wyizolowane z polskich gleb przez polskich naukowców gwarantując ich skuteczność i efektywność w warunkach naszego kraju. Podobnie jak w przypadku klasycznego zabiegu mocznikiem, zabieg z użyciem mikrobiologicznego produktu BaktoKompleks polecany jest w okresie początku opadania liści, tak aby zawiesina komórek bakterii została naniesiona na opadające liści. Bakterie zawarte w produkcie stanowią zawiesinę przetrwalników, dzięki czemu są zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Forma przetrwalnikowa pozwala im na podjęcie cyklu rozwojowego w momencie osiągnięcia odpowiednich warunków (tj. wysokiej wilgotności – a tej jesienią nie brakuje oraz temperatury optymalnej dla swojego rozwoju).

Zalety stosowania BaktoKompleksu w sadzie są szerokie:

 • przyśpiesza mineralizację resztek organicznych, obornika, podłoża pieczarkowego
 • powoduje szybsze odzyskanie pierwiastków z resztek, bez strat
 • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzeni (wpływa na produkcję hormonów roślinnych odpowiedzialnych za rozbudowę i wzrost korzeni bocznych)
 • ogranicza presję odglebowych chorób roślin, wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne
 • poprawia strukturę gruzełkowatą gleby, a przez to warunki wodnopowietrzne
 • poprawia działanie wapna, szybciej następuje podniesienie odczynu gleby
 • pozwala wykorzystać roślinom składniki pokarmowe obecne w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych (uruchamia w glebie reakcje biochemiczne, mające wpływ na gospodarkę azotu, fosforu i związków siarki).

WAŻNE:

 • BaktoKompleks pośrednio poprawia zdrowotność roślin, uodparnia je na suszę i podnosi plon!
 • Dzięki formie przetrwalnikowej bakterie zawarte w produkcie są kompatybilne z większością środków ochrony roślin, wyjątek stanowią środki miedziowe.
 • BaktoKompleks najlepiej zastosować w dawce 1l/ha, opryskując drzewa w fazie początku opadania liści, przy standardowym wydatku cieczy roboczej stosowanej w sadach, która zapewnia dokładne pokrycie dostępnej powierzchni liści.
 • Produkt BaktoKompleks można aplikować na opadłe liście także przy pomocy belki herbicydowej w dawce 0,5-1 l/ha, jednak zabieg ten nie zapewnia pokrycia wszystkich opadłych liści.
 • Zabieg BaktoKompleks można połączyć z mocznikiem 46% obniżając jego dawkę do 1% czyli 10 kg na 1000l wody.
 • W zabiegach pozbiorczych w praktyce sprawdzają się też kwasy humusowe, będące gotowym produktem rozkładu materii organicznej i stanowiące dodatkowe źródło węgla i azotu.

Dlaczego kwasy humusowe?

Kwasy humusowe są głównym składnikiem próchnicy w glebie, która decyduje o jej żyzności i plonotwórczości. Sprzyjają także rozwojowi i namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów glebowych wpływając na rozwój życia biologicznego w glebie. Jak podają źródła naukowe, przyspieszają ten proces od kilkuset do nawet kilku tysięcy razy. Korzenie roślin uprawnych w glebach zasilanych kwasami humusowymi wytwarzają większy system korzeniowy, który intensywniej pobiera składniki pokarmowe z gleby. Natomiast gleba wzbogacona w kwasy humusowe jest w stanie związać większe ilości wody i zgromadzić więcej składników pokarmowych, zapobiegając ich stratom.

W celu wprowadzenia do środowiska sadu kwasów humusowych rekomendujemy preparat Naturvital-Plus pochodzący z renomowanej hiszpańskiej firmy Daysma. Produkt wyróżnia się bardzo wysoką zawartością ekstraktu humusowego 21%,w tym 14% kw. humusowych i 7% kw. fulwowych. Został wytworzony z leonardytów ,które uchodzą za najlepszy jakościowo surowiec. Preparat jest w formie płynnej, gotowy do bezpośredniego użycia. Dodatkowo Naturvital-Plus zawiera 6% potasu i co bardzo ważne jest wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na rośliny. Jego zasadowy odczyn dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych. Rekomendowana dawka Naturvital-Plus przy jednorazowym zabiegu pozbiorczym stosowanym nalistne wynosi 1-3 l/ha (niższą dawkę można zastosować jeśli do mieszaniny dodajemy 1% roztwór mocznika).

 

Zabieg w trakcie przebarwiania i opadania liści:

BaktoKompleks 1l/ha + Mocznik 5-10kg/ha + NaturVital Plus 1-3l/ha + Asystent+ 0,1l/ha

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.