Komunikat agrotechniczny 36 (6-10-2023) Odblokowywanie dostępności składników pokarmowych z gleby

We wzroście roślin istotnym elementem jest odpowiednie nawożenie roślin. Ceny nawozów wieloskładnikowych nie notują tak dużych obniżek jakie miały miejsce w przypadku nawozów azotowych. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku upraw jagodowych wykorzystuje się nawozy o niskiej zawartości chlorków, które są decydowanie droższe od standardowych nawozów NPK. Dlatego koszty odpowiedniego i zbilansowanego nawożenia upraw m.in. truskawki są wysokie.

Potrzeby nawozowe truskawki prezentują dość wysokie wartości jakie roślina musi pobrać w najbardziej newralgicznych momentach uprawy. Pierwszy następuje po posadzeniu roślin na stanowisku, kiedy to roślina musi się odpowiednio ukorzenić. Wykształcenie dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego stanowi ważny element w powodzeniu uprawy. Do tego celu potrzebna jest odpowiednia zawartość wapnia i fosforu w glebie, który jak dobrze wiemy często znajduje się w glebie, ale w formach niedostępnych dla roślin. Fosfor jest tym pierwiastkiem, który cechuje się dodatkowo bardzo niską mobilnością pionową w profilu oraz niskim pobieraniem przez rośliny w nieogrzanej glebie.

Rozwiązaniem tych problemów jest produkt BaktoProFos. Zawiera on w swoim składzie bakterie Bacillus megaterium, które potrafią odblokowywać fosfor niedostępny w glebie, który jest bezwartościowy dla roślin. Produkt charakteryzuje się najwyższą koncentracją bakterii a rynku 1*10⁹ jtk/ml oraz łatwością aplikacji tj. 1 l/ha. Badania przeprowadzone w renomowanych ośrodkach naukowych potwierdziły jego skuteczność w uwalnianiu składników pokarmowych z form niedostępnych dla roślin i przekształcaniu go na formy w pełni przyswajalne. Badania wykazały, że po zastosowaniu produktu uwolnione zostały 132 kg fosforu, 106 kg potasu i co ważne aż 190 kg wapnia, który wpływa m.in. na odporność roślin na niekorzystne warunki środowiska a także w późniejszych okresach buduje jakość zbieranych owoców.

Produkt można stosować w wielu terminach, począwszy od przygotowywania stanowiska pod uprawę truskawki, ale również po posadzeniu, wraz z herbicydami doglebowymi. Użycie produktu jest również możliwe wiosną w momencie ruszania wegetacji roślin w celu uwalniania składników pokarmowych na przyszły sezon wegetacyjny. Wyniki badań wskazują, że pierwszy wzrost zawartości składników pokarmowych w glebie zauważalny był już po 8 dniach od aplikacji produktu.

Długie okno zabiegowe dla produktu pozwala na łatwe zastosowanie produktu nie zważając na panujące warunki pogodowe, ponieważ produkt nie jest wrażliwi na warunki atmosferyczne. Dzięki formie przetrwalnikowej bakterii można łączyć je z wieloma środkami ochrony roślin jak również z nawozami dolistnymi oraz kwasami humusowymi. Co ważne kwasy humusowe będą dodatkową pożywką dla bakterii umożliwiając ich zdecydowanie szybszy rozwój i namnażanie w środowisku glebowym. Dzięki temu pozytywnie wpłyną na rozwój kolonii bakterii i kolonizację dostępnego środowiska glebowego.

Aplikacja jesienna pozwala na zbudowanie rezerwuaru składników pokarmowych dla roślin zarówno jeszcze w okresie wzrostu jesienią, aż do wejścia roślin w stan spoczynku, ale również wiosną dzięki formie składników pokarmowych w glebie w formie dostępnej dla roślin. Ponadto dzięki dostarczaniu do gleby bakterii zwiększamy jej życie mikrobiologiczne sprawiając, że gleba staje się bardziej żywa i produktywna. Większa różnorodność biologiczna gleby sprawia, że zmniejszony zostaje efekt tzw. zmęczenia gleby na plantacjach o ubogim zmianowaniu roślin i prowadzeniu upraw w monokulturach. W wielu publikacjach wykazany jest również fakt konkurencji bakterii Bacillus megaterium o dostępne środowisko w tym także wykazana jest konkurencja z  mikroorganizmami wykazującymi działanie patogeniczne.

Zalety stosowania:

  • Działa nawet przy niskich temperaturach i na zakwaszonych glebach
  • Bardzo szybkie działanie nawet w 8-16 dni po aplikacji
  • Posiada certyfikat ekologiczny z IUNG
  • Uwalnia fosfor, potas, azot i wapń z gleby
  • Podnosi żyzność gleby
  • Poprawia ukorzenienie oraz kondycję roślin
  • Obniża koszty nawożenia
  • Kompatybilny z innymi zabiegami, brak ograniczeń pogodowych

Zalecenia:

BaktoForFos 1l/ha + Naturvital Plus 5l/ha

 

Produkt BaktoProFos posiada rekomendację Prof. dr hab. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na co dzień pracującego w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska.