Komunikat agrotechniczny 35 (20-11-2022) Zabiegi fitosanitarne w sadach

Wraz z postępującym opadaniem liści, należy kierować swoje działania na zachowanie zdrowego sadu. Ograniczenie występowania chorób jest bardzo ważne nie tylko w okresie wczesnowiosennym, ale również w czasie spoczynku. Po zbiorach owoców i w czasie opadania liści na pędach pojawia się bardzo dużo otwartych ran, które stanowią otwarte wrota do infekcji przez chorobotwórcze grzyby tj. Neonectria dittisima i Neofabrea alba powodujące kolejno raka drzew owocowych oraz zgorzele kory i drewna.

Jak zabezpieczyć blizny po opadłych liściach i szypułkach?

W związku z wycofywaniem z obiegu kolejnych substancji czynnych należy z większą uwagą pochodzić do tematu ograniczania chorób drewna i kory we wszystkich gatunkach ziarnkowych. Nie możemy już stosować Tiofanatu metylu, który wykazywał się dobrym działaniem zabezpieczającym rany po zerwanych owocach i opadłych liściach. W literaturze włoskiej pojawiają się zapiski o stosowaniu substancji czynnej kaptan do zabezpieczania ran po opadających liściach w dawce 3kg/ha dla produktów zawierających 80% s.a. Istnieje natomiast ryzyko, że ta substancja może nie dostać przedłużenia stosowania w UE. Z danych  angielskich badaczy wynika również, że tebukonazol ogranicza występowanie chorób kory i drewna, jednak na jego stosowanie konieczne są wyższe warunki temperaturowe. Stawiając profilaktykę w podejściu do tych chorób, które stają się coraz poważniejszym problemem dla sadowników. Warto tu pamiętać o produktach zawierających tlenochlorek miedzi w tym także te o charakterze nawozów dolistnych np. Miedziowy 600 SC i Miedziowy 50 WP. Produkty te będą wykazywały poza odżywieniem również działanie ograniczające rozwój tych chorób. Zabiegi wykonywane tymi preparatami w odpowiednim czasie będą skutecznie ułatwiały dalszą ochronę przed tymi coraz groźniejszymi chorobami.

Dlatego na chwilę obecną uwzględniając aktualny stan rozwoju fizjologicznego zalecamy:

  1. Gdy na drzewie nie ma już owoców a jedynie liście, w celu poprawy ich rozkładu – BAKTOKOMPLEKS w dawce 0,5- 1 l/ha + Naturvital-Plus w dawce 1-3 l/ha zamiennie z 1-2% roztworem mocznika
  2. Po opadnięciu liści w celu uzupełnienia niedoborów miedzi i siarki oraz profilaktyce otwartych ran  – Miedziowy 600 SC w dawce 1,5 l/ha lub Miedziowy 50 WP 1,5 kg/ha + OptiSiarka 4-6 kg/ha.

  3. Gdy na drzewie liście już opadły a pozostały jedynie owoce to zaraz po ich usunięciu – Miedziowy 600 SC w dawce 1,5 l/ha lub Miedziowy 50 WP 1,5 kg/ha.

„Ciecz kalifornijska” okiem doradcy

Z uwagi na niską opłacalność wielu skłania się do ciecia kosztów, w tym kosztów ponoszonych na ochronę. Do wykonania zabiegu fitosanitarnego będzie wykorzystywana tzw. „ciecz kalifornijska” inaczej ciecz siarkowo-wapienna. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem na ten moment mieszanina preparatów miedziowych i siarkowych, nawet tych o charakterze nawozowym z uwagi na ich działanie bakteriostatyczne. „Ciecz kalifornijska” wykazuje działanie głównie na mączniaki i zdecydowanie lepiej działa w wyższych temperaturach, a więc jeżeli już to lepiej ją przesunąć na wczesną wiosnę.

 

Jakie warunki spełnić podczas stosowania zalecanych produktów:

  1. Bakterie zawarte w produkcie BAKTOKOMPLEKS występują w formie przetrwalników dzięki czemu nie są wrażliwe na niekorzystne warunki pogodowe, a jednocześnie zaczynają cykl rozwojowy w momencie osiągnięcia odpowiednich warunków dla swojego rozwoju.
  2. Dodatek mocznika i/lub kwasów humusowych do zabiegu produktami bakteryjnymi dostarczy pożywki dla bakterii i przyspieszy ich namnażanie.
  3. Bezwzględnie zachować odstęp pomiędzy produktami bakteryjnymi i miedziowymi – miedź wykazuje działanie bakteriostatycznie. Najlepiej zastosować schemat prod. bakteryjne na opadające liście, miedziowe po ok 7 dniach gdy większość liści opadnie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.