Komunikat agrotechniczny 34 (12-09-2023) Odżywienie plantacji truskawki w okresie zakładania pąków kwiatowych

Na plantacjach truskawek owocujących w czerwcu, czyli odmian dnia krótkiego obecnie znajdujemy się w momencie zakładania pąków kwiatowych na kolejny sezon. Jest to jedyny czas, kiedy rośliny przechodzą ten proces i ilość założonych pąków będzie warunkowała przyszły plon. Należy pamiętać, że powinien on przebiegać w możliwie najlepszych i najbardziej optymalnych warunkach. Z jednej strony mamy na myśli maksymalne ograniczenie stresów występujących na roślinach i ich negatywnych skutkach wpływających na ten proces. Mowa tu o niedoborze wody, fitotoksycznościami powstałymi po zastosowaniu herbicydów, ale również związanych niedoborami składników pokarmowych na roślinach uszkodzeniami przez choroby i szkodniki.

Przyjmuje się, że proces zakładania pąków kwiatostanowych na kolejny sezon rozpoczyna się około 15 sierpnia. Proces ten jest złożony i skomplikowany. Jego przebieg regulowany jest przez wiele zależnych między sobą czynników zewnętrznych. A przede wszystkim zależy od długości dnia i temperatury. W okresie końca lata i jesieni przy skracającej się ilości godzin trwania dnia zmienia się gospodarka hormonalna. Zmniejszana jest produkcja giberelin, które promują wzrost wegetatywny w tym wyrastanie rozłogów. A rozpoczyna się proces formowania pąków kwiatowych. Jest to istotne ze względu, że cały potencjał plonowania w kolejnym sezonie zależy od przebiegu obecnych procesów.

Jak zauważono do prawidłowego przebiegu tworzenia potencjały plonotwórczego na roślinie są warunki atmosferyczne odpowiednia temperatura uwilgotnienie gleby. Ale również odpowiednie odżywienie roślin i zaopatrzenie ich w składniki pokarmowe. Dlatego na plantacjach skoszonych po sezonie tak ważne było jak najszybsze odbudowanie masy liściowej wolnej od chorób i szkodników. W ich przypadku kontynuujemy zabiegi ŚOR w celu ograniczania plamistości liści, mączniaka prawdziwego i innych chorób. Dlatego ważne jest, aby kontynuować zabiegi ochroniarskie i nawożenieniowe zgodnie z lustracją plantacji i przebiegiem pogody. Podobne zalecenia kierujemy do roślin sadzonych w obecnym sezonie ponieważ ich mała powierzchnia asymilacyjna musi odżywić całe rośliny do zimy. A każda redukcja zielonej części liści ograniczy ten proces i wpłynie negatywnie na produkcję cukrów w roślinie i ich przyszły plon.

Zalecenia:

Plamistości liści, mączniak,

Talius Sad 0,375 l/ha lub difenokonazol– 50 g/l + fluksapyroksad – 75 g/l 0,6l/ha lub penkonazol 100g/l 0,5 l/ha

Dla wsparcia zdrowego rozwoju roślin Bakto G-STOP jako dodatek do standardowych fungicydów w dawce 0,5-1l/ha.

OptiSiarka 3-5 kg/ha + Miedziowy 600 SC 0,5-1l/ha – Z obserwacji plantatorów dobre efekty wzrostu i odżywienia roślin uzyskuje się po opryskiwaniu preparatami siarkowymi w połączeniu z produktami miedziowymi. Rośliny wykazują się lepszym odżywieniem i zdrowotnością względem roślin kontrolnych bez jakichkolwiek zabiegów.

* w przypadku zabiegów produktami miedziowymi zachować odstęp 14 dni do zastosowania produktów bakteryjnych.

Plantacje zakładane latem 2023 zarówno z sadzonek frigo jak również doniczkowych wymagają dalszej odpowiedniej uwagi w kontekście nawożenia dolistnego i biostymulacji. W dalszym ciągu należy mieć na uwadze budowanie odpowiedniej wielkości i objętości systemu korzeniowego roślin. Dzięki temu rośliny będą miały możliwość przeciwstawiać się suszy i będą charakteryzowały się lepsza regeneracja uszkodzeń mrozowych. Sadzenie roślin na miejsce stałe jest olbrzymim stresem dla nich, dlatego należy zadbać o jak najszybsze ich przyjęcie i tym samym rozwój nowej masy liściowej, która będzie odpowiadała za odżywienie roślin w kolejnym sezonie. Dlatego w przypadku kolejnych zakładanych nowych kwater należy wykonywać zabiegi ułatwiające przyjęcia roślin.

Zalecenia:

Stablix pH 0,2 l/ha + Naturamin WSP 0,3-0,4 kg/ha + Kelpak 2l/ha + Dynamic Cresco 0,8l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha

Nawożenie młodych roślin powinno polegać głównie na dostarczaniu im jak największej ilości składników odżywczych budujących zarówno liście jak również system korzeniowy. Dobór mieszanek powinien też uwzględniać okres ich zastosowania, ponieważ im bliżej wchodzenia roślin w stan spoczynku tym bardziej należy redukować dawki azotu. Pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego wykazuje fosfor. Dlatego jest on istotnym elementem składu mieszanek zaraz po posadzeniu roślin oraz w ostatnich zabiegach przed zimą. Dostarczenie tego składnika w okresie niskich temperatur i ograniczonego pobierania z gleby wpływa na poprawę wzrostu systemu korzeniowego mogącego łatwiej przezimować. Drugim składnikiem ważnym w okresie września jest potas, który odpowiada w dużej części za gospodarkę wodną roślin tym samym wpływając na transpirację i przedłużenie procesu fotosyntezy na roślinach. Pozwalając im na optymalny wzrost i zakładanie pąków kwiatowych. Warto tez wykonywać opryski nawozami o zrównoważonym składzie w celu dostarczenia wszystkich składników pokarmowych dla roślin dla pełnego i odpowiedniego wzrostu i wyprowadzenia roślin ze stresu.

                                                     

Zalecenia:

Stablix pH 0,2l + Yara Kristalon Żółty 13-40-13  – 3-5 kg/ha + Naturamin WSP 0,3 kg/ha + Kelpak 2l/ha + Dynamic Cresco 0,8 l/ha – zabiegi po posadzeniu roślin i w październiku w ramach przygotowania do spoczynku zimowego roślin

Stablix pH 0,2/ha + Kristalon Pomarańczowy Yara 6-12-36 – 3-5 kg/ha + Naturamin WSP 0,3 kg/ha – zabieg do końca września, odżywienie roślin, poprawa gospodarki wodnej, dostarczenie wolnych aminokwasów dla roślin

Mocznik 3 kg/ha+ Siarczan Magnezu 5kg/ha + Naturamin WSP 0,3 kg/ha + Cropvit Premium 714 0,5l/ha + Cropvit PK 2-4l/ha + Asystent+ 0,1-0,15 l/ha – odżywienie roślin, poprawa przebiegu procesy fotosyntezy dostarczenie wolnych aminokwasów.