Komunikat agrotechniczny 34 (07-11-2022) Jesienne zabiegi herbicydowe w uprawie truskawki

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek 

Okres jesieni na plantacjach truskawki uprawianej na płask, w otwartym gruncie to moment ograniczania chorób, jak również chwastów. Ze względu na wypadanie substancji chemicznych i kończące się możliwości zwalczania chemicznego chwastów dwuliściennych. Utrzymanie czystej plantacji w okresie jesiennym i zimy zostaje skutecznie utrudniona. Poza przyczynami wynikającymi z braku możliwości stosowania herbicydów nalistnych innym ważnym aspektem, stał się problem z pozyskaniem pracowników sezonowych, z pomocą których wykonywano pielenie ręczne w wielu gospodarstwach. Problem wynika z sytuacji geopolitycznej za wschodnią granicą, skąd pochodziła większość zatrudnianych pracowników. Dlatego coraz powszechniej wykorzystywane są opielacze hydraulicznej, i właśnie jesień to czas na wykonywanie takich ostatnich zabiegów mechanicznych. Zabiegi te mają kilka zalet. Uprawka mechaniczna będzie niszczyć chwasty obecne na plantacjach dodatkowo napowietrzając glebę. Ponadto będzie zwiększać skuteczność herbicydów doglebowych. 

 

Dlaczego walka z chwastami jest tak ważna w uprawie truskawki? 

Zachwaszczenie plantacji jest bardzo poważny problem, ponieważ truskawki muszą konkurować o światło, wodę i składniki pokarmowe. Dodatkowo w wyniku tej konkurencji może dochodzić do znacznego zahamowania wzrostu roślin, zmniejszenia plonowania i ogólnej zdrowotności plantacji. Na chwastach rosnących na plantacji mogą rozwijać się choroby porażające truskawki np. Vercitilium, Botritis, Colletotrichum, Fusarium. Patogeny występujące na porażonych chwastach i ich resztkach w glebie mogą być odpowiedzialne za zwiększone porażenie roślin w okresach krytycznych takich jak kwitnienie i owocowanie. Ponadto zbyt zagęszczony łan będzie wy

dłużał okres zwilżenia roślin zwiększając ryzyko wystąpienia infekcji. Rzeczą, na którą mało osób zwraca uwagę są problemy z dokładnym pokryciem cieczą roboczą roślin przy wykonywaniu zabiegów fungicydowych jak również insektycydowych. 

Jak wygląda stan zachwaszczenia na plantacjach obecnie? 

W kwaterach, gdzie wykonywano zabiegi mechaniczne bądź też pielenie ręczne sytuacja “zazwyczaj” jest pod kontrolą. Chwasty dopiero rozpoczynają proces kiełkowania bądź znajdują się w początkowych fazach rozwojowych, wrażliwych na działanie herbicydów. W takiej sytuacji bardzo dobrze będą wpisywały się herbicydy doglebowe.  

Całkowicie inaczej wygląda sytuacja na plantacjach, gdzie nie było typowego pielenia, a zastosowano same zabiegi mechaniczne. Tu występuje duża ilość chwastów w bliskim sąsiedztwie roślin omijanych przy okazji zabiegów mechanicznych. Te chwasty najczęściej znajdują się już w zaawansowanej fazie rozwojowej, a nawet są w okresie około kwitnienia i już po nim. W ich przypadku nie ma najmniejszych szans, żeby jakikolwiek herbicyd wykazał się skutecznym działaniem przeciwko tak rozwiniętym roślinom nie uszkadzając truskawek. Tu należy zastosować zabiegi mechaniczne i jeśli to możliwe chwasty mogące rozprzestrzeniać się po plantacji należy usunąć spoza jej obrębu.  

Postępowanie w zależności od stopnia zachwaszczenia.  

Obecnie jest najwyższy czas na podjęcie działań, które pozwolą wyeliminować chwasty występujące na plantacjach jak również ograniczyć ich rozwój w okresie jesienno-wiosennym. Ostatnie zimy charakteryzują się łagodnym przebiegiem, bez okresów długotrwałego przykrycia pokrywą śnieżną. Warunki te będą sprzyjały ich rozwojowi w okresie spoczynku truskawek. Aby temu zapobiec należy wykonać oprysk herbicydem o działaniu doglebowym np. napropamid (Baristo 500 SC) lub pendimetalina (Stomp Aqua 455 CS), które będą niszczyć kiełkujące chwasty późną jesienią i w okresie zimy jak również wiosną. Napropamid wchłaniany jest do roślin przez okrywę nasienną korzenie i liścienie. Jego działanie skupia się na zahamowaniu syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Dzięki temu młode siewki pozbawione są ochrony przed czynnikami zewnętrznymi i zamierają. Produkt ten jednak nie powinien być stosowany na młode rośliny, które dopiero zostały posadzone do gruntu. Należy zachować okres co najmniej 4 miesięcy od posadzenia roślin do zastosowania produktu Baristo 500 SC. W przypadku młodych plantacji należy stosować niższą dawkę produktu a pełną wykorzystywać w przypadku plantacji powyżej jednego roku. 

Pendimetalina jest natomiast substancją mało mobilną w roślinie. Jej główne działanie skupia się na hamowaniu tworzenia i funkcjonowania mikrotubul powodując zaburzenia w funkcjonowaniu komórek i ich zamieranie. Szczególnie kłopotliwymi chwastami są gwiazdnica pospolita i starzec zwyczajny. Dobrze rozwijają się w okresach jesiennych, mogą zakwitać i wytwarzać nasiona zwiększając ilość niepożądanych nasion w profilu glebowym.  

Jakie warunki należy spełnić podczas stosowania herbicydów doglebowych? 

Do dobrego działania herbicydów doglebowych koniecznie jest spełnienie kilku ważnych warunków podczas wykonywania zabiegu jak również zwrócenia uwagi na chwasty z jakimi występują problemy na danym polu a przede wszystkim na ich fazę rozwojową. Produkty doglebowe powinny być stosowane na „czystą” ziemię wolną od chwastów. Wykazują one największą skuteczność na kiełkujące chwasty i na te znajdujące się w fazie liścieni, te w kolejnych fazach fenologicznych stają się mniej podatne a nawet odporne. Gleba powinna być wilgotna, aby produkt został odpowiednio związany w profilu glebowym. W celu zwiększenie skuteczności działania należy dodać adiuwant przeznaczony do zabiegów np. SoilOn. Jako dodatek do cieczy roboczej będzie niósł ze sobą wiele korzyści, podstawową będzie zwiększenie skuteczności oprysków dzięki zatrzymaniu substancji chemicznej w wierzchniej warstwie gleby utrudniając jej wymywanie a tym samym pełnia działania będzie zachowana w tej warstwie, której kiełkuje najwięcej chwastów. Ponadto dzięki zmniejszeniu napięcia powierzchniowego cieczy pozwoli na równomierne pokrycie gleby i spowolni odparowywanie substancji z powierzchni gleby.   

Odpowiednio wykonany zabieg w sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie w stanie utrzymać plantację wolą od chwastów, aż do okresu wiosny. Przy Widocznym baraku pracowników sezonowych i rosnących kosztów pracy fizycznej rozwiązanie oparte o produkty doglebowe będzie odpowiednim rozwiązaniem w ciężkich czasach. Ułatwi to również zaplanowanie prac polowych w wiosną, kiedy to problem zachwaszczenia uderza ze zwojoną siłą.  

Co z chorobami zimującymi na resztkach roślinnych? 

Aby uniknąć problemów związanych z występowaniem chorób powodowanych m.in. przez Botritis, Colletotrichum, Fusarium w sezonie 2023 należy zadbać o jak największą redukcję potencjału infekcyjnego. Samo wymieszanie słomy i resztek roślinnych, które odbywa się w czasie uprawek mechanicznych może okazać się niewystarczające. Dlatego wskazuje się tutaj na konieczność zastosowania preparatów wspomagających procesy rozkładu i jednocześńie ograniczenia inokulum sprawców choroby na kolejny sezon. Działanie takie można osiągnąć  poprzez zastosowanie produktu biologicznego BaktoKompleks w dawce 0,5-1l/ha. 

 

Polecane rozwiązania jeszcze na jesień 2022: 

Baristo 500 SC: stosować jesienią 1,8 – 3.6l/ha + SoilOn 0,4l/ha  

BaktoKompleks w dawce 0,5-1l/ha w celu ochrony 

– W przypadku plantacji zakładanych jesienią po ok 4 miesiącach po posadzeniu roślin w niższej dawce 1,8 – 3.6l/ha + SoilOn 0,4l/ha  

pendimetalina wg zaleceń na etykiecie 2,5-3,5 l/ha 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.