Komunikat agrotechniczny 33 (6-09-2023) Poprawa trwałości pozbiorczej jabłek

Zbiory jabłek nabierają rozpędu, w pierwszej kolejności zbierane są odmiany takie jak Lobo, ale w niektórych rejonach także Gala trafia powoli do skrzyń. Produkcja jabłek w tym sezonie prognozowana jest na mniejszym poziomie w stosunku do ubiegłego sezonu. Tendencja ta występuje również w sadach Europy zachodniej. Ceny tych owoców na obecną chwilę kształtują się na zadowalającym poziomie, jednak to rynek jak zawsze weryfikuje cenę, jednak nie jest również powiedziane, że nie będą one jeszcze wyższe. W takim sezonie jak ten, tj. przy braku wskazuje że zarówno jabłka słabszej jak i te najwyższej jakości dadzą możliwość zbytu oraz uzyskania ceny adekwatnej do ich jakości. Warto jednak pomyśleć nad przechowywaniem owoców tych najwyższej jakości bo o tym czy mamy do czynienia z deficytem jabłek dowiemy się po zakończeniu zbiorów.

Oczekiwania jakościowe sieci handlowych oraz konsumentów

Krajowi odbiorcy owoców oczekują produktu odpowiedniego kalibru, wybarwienia, jędrności, pozbawionego objawów chorób oraz innych uszkodzeń. Taki produkt powinien być dostępny do sprzedaży przez praktycznie cały rok z zachowaniem optymalnych parametrów jakościowych. Dodatkowo istotne dla nich jest aby jak najdłużej zachowywał swoją jakość podczas transportu oraz na półkach sklepowych. W przypadku owoców przeznaczonych na eksport utrzymanie najwyższej jakości jest również koniecznością. Wpływa na to długotrwały transport oraz wysokie wymagania jakościowe konsumentów na rynku docelowym.

Na utrzymanie najwyższej jakości owoców ma wpływ szereg czynników. Jednym z nich jest odpowiedni termin zbioru oraz szybkie schłodzenie owoców. Warunki te wpływają na wyhamowanie procesów dojrzewania, które stymulowane są przez powstający w komorach nasiennych etylen. Im więcej etylenu trafi do otoczenia jabłek tym więcej one same go wytwarzają i tym szybciej się starzeją. Istnieje możliwość zablokowania produkcji etylenu poprzez zablokowanie receptorów etylenowych rozmieszczonych na powierzchni jabłek. Taką właściwość ma  1-metylocyklopropen. Jest on substancją czynną preparatu FruitSmart 3,3 VP.

Prawidłowe zastosowanie FruitSmart w komorach przechowalniczych – ważne aspekty

Prostota stosowania FruitSmart powoduje, że środek nadaje się do samodzielnej aplikacji w praktycznie każdej przechowalni spełniającej tylko jeden warunek – na czas aplikacji komora musi być szczelna. Nie potrzeba specjalistycznego sprzętu ani skomplikowanego przeszkolenia. Z obserwacji oraz doświadczeń przeprowadzonych w praktyce wynika, że im mniej zaawansowana technologicznie komora, tym osiągane efekty dają więcej korzyści.

 WAŻNE INFORMACJE:

 • Podczas aplikacji komora powinna być w pełni szczelna.
 • Jabłka powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości zbiorczej (można to określić na podstawie testu skrobiowego i pomiaru jędrności).
 • Jabłka przeznaczone do aplikacji 1-MCP należy zebrać w możliwie najkrótszym czasie, nie powinno to trwać dłużej niż 7 dni. Podobnie zapełnianie komory, a następnie jej zamknięcie trzeba zakończyć w ciągu 7 dni, optymalny czas to 3-4 dni.

 Aplikacja – aktywności:

 1. Zmierz objętość komory w m3, na tej podstawie oblicz potrzebną ilość 1-MCP do zaaplikowania w komorze. Średnia dawka to 0,042 -0,048 g na 1m3 lub inaczej 4,2-4,8 g na 100m3

Uwaga: właściwą ilość 1-MCP do zaaplikowania dobieramy do objętości komory w m3. O dawce nie decyduje masa owoców złożona w komorze tylko jej objętość w m3. 

 1. Po napełnieniu komory owocami schłodź je do odpowiedniej temperatury (ważne, aby wszystkie owoce były tak samo schłodzone).
 2. Przed przystąpieniem do aplikacji wywietrz komorę (ok. 20-30 minut), aby pozbyć się etylenu.
 3. Zamknij komorę, a następnie włącz wentylatory w komorze.
 4. Do naczynia wlej około 8-10 litrów ciepłej wody (ok. 45 oC).
 5. Naczynie ustaw w chłodni i zanurz w nim wężyk z filtrem pompki (sprawdź czy w pompce znajdują się baterie, których moc wystarczy na czas potrzebny do aplikacji (ok. 24 godziny).
 6. Do naczynia wrzuć odmierzoną dawkę preparatu 1-MCP. Produkt powinien być pakowany w wodno-rozpuszczalną folię, w której znajduje się biały proszek. Powinien rozpuścić się w ciągu 2-10 min.
 7. Jeśli jednorazowa dawka przekracza 70 gram 1-MCP na komorę, rozłóż ją do dwóch naczyń.
 8. Zamknij szczelnie komorę na 24 godziny, dopilnuj aby w tym czasie nikt jej nie otwierał.
 9. Po 24 godzinach otwórz komorę i wietrz ją przez 15-20 min.
 10. Po zakończeniu aplikacji 1-MCP możesz wykonywać wszystkie standardowe czynności przechowalnicze.

 

Stosowanie 1-MCP np. w postaci FruitSmart jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu, ani skomplikowanego przeszkolenia. Jeśli jednak potrzebujesz wsparcia przy aplikacji  1-MCP, skontaktuj się z przedstawicielem dystrybutora: Wojciech Kukuła 509711365 lub Emil Szulc  501097057

Dawkę  1-MCP dobieramy zawsze na podstawie wielkości komory, bez względu na ilość zgromadzonych w niej owoców. Objętość komory wylicza się w metrach sześciennych mnożąc trzy podstawowe wymiary przechowalni: szerokość x długość x wysokość, jeszcze przed wypełnieniem jej owocami.  W naczyniu z 1-MCP może pozostać biały osad, lub pojawić się piana. Jest to normalne zjawisko i nie ma to wpływu na skuteczność działania produktu.

Chcesz wiedzieć więcej o aplikacji obejrzyj nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=c3FWkdpxHHA

Stosowanie produktu FruitSmart niesie za sobą szereg korzyści oraz przynosi sadownikowi oszczędności

Przede wszystkim preparat wydłuża okres przechowywania owoców przy utrzymaniu ich wysokiej jakości. W tym przypadku podstawowym parametrem potwierdzającym skuteczność aplikacji jest jędrność jabłek. Ponadto ogranicza straty w masie owoców wynikające z transpiracji podczas przechowywania. Jabłka poddane działaniu FruitSmart są mnie podatne na choroby przechowalnicze. Nie oznacza to jednak całkowitego pozbycia się problemu ale ich opóźnienie w czasie. Wpływa to jednak na ograniczenie strat spowodowanych przez te choroby. Preparat pozwala na utrzymanie wysokiej jakości owoców podczas transportu oraz na półkach sklepowych. Dzięki czemu sadownik ma gwarancję zadowolenia odbiorców swojej produkcji.

Oszczędności na energii elektrycznej

Dodatkową korzyścią wynikającą z stosowania 1-MCP na przechowywane owoce jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej podczas pracy urządzeń chłodniczych m.in. wentylatorów oraz agregatów chłodniczych. Wszystkie te korzyści są potwierdzone przez klientów którzy stosowali produkt FruitSmart w poprzednich sezonach.

Tabela 1. Czasu pracy urządzeń chłodniczych.

Tabela pokazuje czas pracy poszczególnych urządzeń chłodniczych w godzinach. Każda komora ma osobny licznik i pokazuje ile pracowała pompa i wentylatory. Kolorem szarym zaznaczono komory, w których zastosowano środek FruitSmart.

Wykres 1. Czas pracy wentylatorów

W komorach gdzie stosowano FruitSmart urządzenia pracowały krócej. Z dokładniejszych wyliczeń wynika, że suma przepracowanych godzin wentylatorów chłodniczych była o 15% niższa w komorach gdzie został zastosowany FruitSmart w stosunku do komór kontrolnych.

Wykres 2. Czas pracy pomp chłodniczych

Jeśli chodzi o pracę pomp chłodniczych tu różnica jest wyższa. Urządzenia w komorach kontrolnych pracowały aż o 29% dłużej. Przekłada się to na niższe zużycie prądu co tym samym obniża koszt przechowywania owoców.

Warto zwrócić uwagę na oszczędność kosztów oraz ograniczenie strat w owocach podczas przechowywania. Dzięki czemu koszt aplikacji może w całości zwrócić się sadownikowi po sprzedaży owoców.

FruitSmart – legalne rozwiązanie utrzymujące wysoką jakość owoców

FruitSmart daje gwarancję zadowolenia odbiorców naszych jabłek oraz realne oszczędności dla sadownika, czego nie można powiedzieć o jego tańszych podrobionych wersjach. Badania wskazują jednoznacznie że produkty z nielegalnych źródeł nie zawierają wystarczającej ilości substancji czynnej, która by hamowała przebieg procesów dojrzewania. Chcąc wyrównać różnicę należałoby zwiększać dawkę co zapewne przełoży się na koszt i opłacalność aplikacji.

 

Pamiętajmy, żeby sięgać po legalne pewne środki, ponieważ tylko one dają gwarancję powodzenia produkcji.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.