Komunikat agrotechniczny 33 (2-11-2022) Bakterie wspomagające uprawy sadownicze

Powoli jesienne zbiory jabłek dobiegają końca. Nie jest to jednak równoważne z końcem prac agrotechnicznych w sadzie. Należy pomyśleć o przygotowaniu drzew, a właściwie gleby do zimy i nowego sezonu. Po zbiorach w sadzie pozostaje duża ilość materii organicznej w postaci liści, niezebranych owoców czy chwastów. Są one niestety znaczącym źródłem chorób czy szkodników w przyszłym sezonie (m.in.: parch, alternaria i inne). Na pozostające po zbiorach resztki należy jednak patrzeć szerzej, ponieważ mają istotną wartość nawozową. W celu uwolnienia tych składników do gleby ważne jest, aby przyśpieszyć rozkładu. 

Standardowym zabiegiem  jest od lat oprysk drzew w fazie początku opadania liści 5% roztworem wodnym mocznika ,który jest pożywką dla mikroorganizmów glebowych . Proces ten można jeszcze bardziej wspomóc stosując produkty mikrobiologiczne przeznaczone do mineralizacji materii organicznej, ponieważ w sadach intensywnie użytkowanych bogactwo mikroorganizmów glebowych jest często ograniczona/efekt zmęczonej gleby. 

FruitAkademia - baktokompleks 1 ca48d8784e9ba1bc3307cac649d2d5d5 e1660722689539Sprawdzonym od kilku lat takim produktem jest BAKTOKOMPLEKS , polecany w dawce 0,5- 1 ltr/ha. Produkt oparty jest o 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus, o dużej koncentracji (1 miliard JK/1ml), wyizolowanych z polskich gleb przez polskich naukowców gwarantując ich skuteczność i efektywność w warunkach Polski. Bakterie zawarte w produkcie są w formie przetrwalników dzięki czemu nie są wrażliwe na niekorzystne warunki pogodowe, a jednocześnie zaczynają cykl rozwojowy w momencie osiągnięcia odpowiednich warunków dla swojego rozwoju. 

Zalety stosowania BAKTOKOMPLEKS w sadzie są szerokie: 

 • przyśpiesza mineralizację resztek organicznych, obornika, podłoża pieczarkowego 
 • powoduje szybsze odzyskanie pierwiastków z resztek, bez strat 
 • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzenia (wpływa na produkcję hormonów roślinnych) 
 • ogranicza presję doglebowych chorób roślin, wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne 
 • poprawia strukturę gleby 
 • poprawia działanie wapna, szybciej następuje podniesienie odczynu gleby 
 • pozwala wykorzystać roślinom składniki pokarmowe obecne w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych 
 • uruchamia w glebie reakcje biochemiczne, mające wpływ na gospodarkę azotu, fosforu i związków siarki 

 

BAKTOKOMPLEKSw sposób naturalny zwiększa ilość próchnicy, ogranicza wypłukiwanie z gleby minerałów, a także poprawia jej pojemność wodną, stwarzając roślinom lepsze warunki do wzrostu. W konsekwencji BAKTOKOMPLEKSpoprawia zdrowotność roślin, uodparnia je na suszę i podnosi plon! 

 W jaki sposób stosować BAKTOKOMPLEKS? 

Produkt można stosować doglebowo przy użyciu belki herbicydowej jak też opryskując drzewa w fazie początku opadania liści, przy czym ten drugi wariant daje więcej korzyści .Zapewnia lepsze pokrycie liści jak też fitosanitarne oddziaływanie na całą powierzchnię drzewa. 

Zabieg BaktoKompleks-em  w dawce 0,5-1 l/ha można połączyć z mocznikiem 46% obniżając jego dawkę do 1% czyli 10 kg na 1000l wody 

 

Warto również  w zabiegach pozbiorczych w sadach  uwzględnić zastosowanie kwasów humusowych, będących gotowym produktem rozkładu materii organicznej 

Dlaczego kwasy humusowe? 

FruitAkademia - naturvital plus pieczatkaIUNG e1660723116125Są również bardzo dobrą naturalną pożywką dla mikroorganizmów glebowych. Kwasy humusowe jak podają źródła naukowe sprzyjają rozwojowi i namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów glebowych od kilkuset do nawet kilku tysięcy razy. Kwasy humusowe głównym składnikiem próchnicy w glebie, która decyduje o jej żyzności i plonotwórczości. Wpływają na rozwój życia biologicznego w glebie. Korzenie rośliny uprawnej dzięki kwasom humusowym wytwarzają większą liczbę rozgałęzień, dzięki czemu następuje intensyfikacja pobierania składników pokarmowych z gleby. Natomiast gleba wzbogacona kwasami humusowymi gromadzi więcej wody i składników pokarmowych, zapobiegając ich stratom. 

Sprawdzonym przykładem takiego preparatu jest Naturvital-Plus pochodzący z renomowanej hiszpańskiej firmy Daysma. Produkt wyróżnia się bardzo wysoką zawartością ekstraktu humusowego 21%, w tym 14% kw. humusowych i 7% kw. fulwowych. Został wytworzony z leonardytów, które uchodzą za najlepszy jakościowo surowiec. Preparat jest w formie płynnej, gotowy do bezpośredniego użycia czy to w formie oprysku czy poprzez fertygację liniami kroplującymi. Dodatkowo Naturvital-Plus zawiera 6% potasu i co bardzo ważne jest wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na rośliny. Jego zasadowy odczyn dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych. 

Rekomendowana dawka Naturvital-Plus w sadach: stosowanie doglebowe i nalistne 

-przy jednorazowym zabiegu pozbiorczym to 1-3 l/ha łącznie z ww. Baktokompleks 0,5-1 l/ha i 1-2% roztworem mocznika.  

– możliwe jest również podanie Naturvital-Plus w fertygacji w dawce 2-3 l/ha. W celu poprawy i regeneracji gleby oraz przy jednorazowej dawce pozbiorczej polecamy wyższą z zalecanych dawek 7-10 l/ha (likwidacja zmęczenia gleby w przypadku sadzenia drzew po starym sadzie). 

 

Alternatywa dla nawozów fosforowych. 

Bardzo istotnym zabiegiem w sadzie po zbiorach owoców jest zastosowanie bakterii fosforowych, które przekształcają zawarte w glebie nieprzyswajalne formy fosforu do form możliwych do pobrania przez system korzeniowy roślin. 

Okazuje się, że w polskich glebach są obfite ilości niedostępnego dla roślin fosforu (kwaśne gleby, zbyt mała ilość mikroflory glebowej). Nauka podaje, że w 1 kg gleby znajduje się od 500 do 800 mg fosforu trudno rozpuszczalnego i słabo przyswajalnego dla roślin, określanego jako fosfor zapasowy. 

FruitAkademia - Bakto ProFos 1l

Dzięki pożytecznym bakteriom m.in. z grupy Bacillus megaterium, a właściwe dzięki kwasom organicznym przez nie wytwarzanym ten zapasowy fosfor jest przetwarzany do form aktywnych, bardzo łatwo przyswajalnych dla korzeni roślin. W skali rocznej bakterie fosforowe uwalniają ok. 20-40 kg fosforu, co stanowi duże oszczędności w nawożeniu nawozami fosforowymi. 

Dedykowanym przykładem takiego produktu jest BaktoProFos wytworzony w technologii identycznej jak BaktoKompleks, czyli zawiera przetrwalniki żywych bakterii o bardzo wysokiej koncentracji 1 mld jk/1 ml roztworu i płynnej formulacji. Gwarantuje to stabilność produktu i dużą odporność po zastosowaniu na czynniki zewnętrzne (pogodowe). 

Bakterie zawarte w BaktoProFos działają już od temperatury 3 st. C i tolerują kwaśne gleby, nawet tak kwaśnie jak w przypadku uprawy borówki wysokiej. 

 

Rekomendowana dawka produktu BaktoProFos to 1 l/ha. 

 

W jaki sposób aplikować BaktoProFos

 • doglebowo belką herbicydową 
 • poprzez linie kroplujące 
 • nalistnie z wyjątkiem silnego nasłonecznienia 

 

Bakto ProFos można łączyć z innymi bakteriami jak Baktokompleks oraz kwasami humusowymi Naturvital-Plus w dawkach odpowiednio 0,5 l- 1 l/ha i 0,5-1l/ha oraz 2-3l/ha. Bakto ProFos jest kompatybilny z nawozami dolistnymi, azotowymi, a także ze środkami ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.