Komunikat agrotechniczny 33 (2-11-2022) Bakterie wspomagające uprawy sadownicze

Powoli jesienne zbiory jabłek dobiegają końca. Nie jest to jednak równoważne z końcem prac agrotechnicznych w sadzie. Należy pomyśleć o przygotowaniu drzew, a właściwie gleby do zimy i nowego sezonu. Po zbiorach w sadzie pozostaje duża ilość materii organicznej w postaci liści, niezebranych owoców czy chwastów. Są one niestety znaczącym źródłem chorób czy szkodników w przyszłym sezonie (m.in.: parch, alternaria i inne). Na pozostające po zbiorach resztki należy jednak patrzeć szerzej, ponieważ mają istotną wartość nawozową. W celu uwolnienia tych składników do gleby ważne jest, aby przyśpieszyć rozkładu. 

Standardowym zabiegiem  jest od lat oprysk drzew w fazie początku opadania liści 5% roztworem wodnym mocznika ,który jest pożywką dla mikroorganizmów glebowych . Proces ten można jeszcze bardziej wspomóc stosując produkty mikrobiologiczne przeznaczone do mineralizacji materii organicznej, ponieważ w sadach intensywnie użytkowanych bogactwo mikroorganizmów glebowych jest często ograniczona/efekt zmęczonej gleby. 

Sprawdzonym od kilku lat takim produktem jest BAKTOKOMPLEKS , polecany w dawce 0,5- 1 ltr/ha. Produkt oparty jest o 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus, o dużej koncentracji (1 miliard JK/1ml), wyizolowanych z polskich gleb przez polskich naukowców gwarantując ich skuteczność i efektywność w warunkach Polski. Bakterie zawarte w produkcie są w formie przetrwalników dzięki czemu nie są wrażliwe na niekorzystne warunki pogodowe, a jednocześnie zaczynają cykl rozwojowy w momencie osiągnięcia odpowiednich warunków dla swojego rozwoju. 

Zalety stosowania BAKTOKOMPLEKS w sadzie są szerokie: 

 • przyśpiesza mineralizację resztek organicznych, obornika, podłoża pieczarkowego 
 • powoduje szybsze odzyskanie pierwiastków z resztek, bez strat 
 • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzenia (wpływa na produkcję hormonów roślinnych) 
 • ogranicza presję doglebowych chorób roślin, wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne 
 • poprawia strukturę gleby 
 • poprawia działanie wapna, szybciej następuje podniesienie odczynu gleby 
 • pozwala wykorzystać roślinom składniki pokarmowe obecne w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych 
 • uruchamia w glebie reakcje biochemiczne, mające wpływ na gospodarkę azotu, fosforu i związków siarki 

 

BAKTOKOMPLEKSw sposób naturalny zwiększa ilość próchnicy, ogranicza wypłukiwanie z gleby minerałów, a także poprawia jej pojemność wodną, stwarzając roślinom lepsze warunki do wzrostu. W konsekwencji BAKTOKOMPLEKSpoprawia zdrowotność roślin, uodparnia je na suszę i podnosi plon! 

 W jaki sposób stosować BAKTOKOMPLEKS? 

Produkt można stosować doglebowo przy użyciu belki herbicydowej jak też opryskując drzewa w fazie początku opadania liści, przy czym ten drugi wariant daje więcej korzyści .Zapewnia lepsze pokrycie liści jak też fitosanitarne oddziaływanie na całą powierzchnię drzewa. 

Zabieg BaktoKompleks-em  w dawce 0,5-1 l/ha można połączyć z mocznikiem 46% obniżając jego dawkę do 1% czyli 10 kg na 1000l wody 

 

Warto również  w zabiegach pozbiorczych w sadach  uwzględnić zastosowanie kwasów humusowych, będących gotowym produktem rozkładu materii organicznej 

Dlaczego kwasy humusowe? 

Są również bardzo dobrą naturalną pożywką dla mikroorganizmów glebowych. Kwasy humusowe jak podają źródła naukowe sprzyjają rozwojowi i namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów glebowych od kilkuset do nawet kilku tysięcy razy. Kwasy humusowe głównym składnikiem próchnicy w glebie, która decyduje o jej żyzności i plonotwórczości. Wpływają na rozwój życia biologicznego w glebie. Korzenie rośliny uprawnej dzięki kwasom humusowym wytwarzają większą liczbę rozgałęzień, dzięki czemu następuje intensyfikacja pobierania składników pokarmowych z gleby. Natomiast gleba wzbogacona kwasami humusowymi gromadzi więcej wody i składników pokarmowych, zapobiegając ich stratom. 

Sprawdzonym przykładem takiego preparatu jest Naturvital-Plus pochodzący z renomowanej hiszpańskiej firmy Daysma. Produkt wyróżnia się bardzo wysoką zawartością ekstraktu humusowego 21%, w tym 14% kw. humusowych i 7% kw. fulwowych. Został wytworzony z leonardytów, które uchodzą za najlepszy jakościowo surowiec. Preparat jest w formie płynnej, gotowy do bezpośredniego użycia czy to w formie oprysku czy poprzez fertygację liniami kroplującymi. Dodatkowo Naturvital-Plus zawiera 6% potasu i co bardzo ważne jest wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na rośliny. Jego zasadowy odczyn dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych. 

Rekomendowana dawka Naturvital-Plus w sadach: stosowanie doglebowe i nalistne 

-przy jednorazowym zabiegu pozbiorczym to 1-3 l/ha łącznie z ww. Baktokompleks 0,5-1 l/ha i 1-2% roztworem mocznika.  

– możliwe jest również podanie Naturvital-Plus w fertygacji w dawce 2-3 l/ha. W celu poprawy i regeneracji gleby oraz przy jednorazowej dawce pozbiorczej polecamy wyższą z zalecanych dawek 7-10 l/ha (likwidacja zmęczenia gleby w przypadku sadzenia drzew po starym sadzie). 

 

Alternatywa dla nawozów fosforowych. 

Bardzo istotnym zabiegiem w sadzie po zbiorach owoców jest zastosowanie bakterii fosforowych, które przekształcają zawarte w glebie nieprzyswajalne formy fosforu do form możliwych do pobrania przez system korzeniowy roślin. 

Okazuje się, że w polskich glebach są obfite ilości niedostępnego dla roślin fosforu (kwaśne gleby, zbyt mała ilość mikroflory glebowej). Nauka podaje, że w 1 kg gleby znajduje się od 500 do 800 mg fosforu trudno rozpuszczalnego i słabo przyswajalnego dla roślin, określanego jako fosfor zapasowy. 

Dzięki pożytecznym bakteriom m.in. z grupy Bacillus megaterium, a właściwe dzięki kwasom organicznym przez nie wytwarzanym ten zapasowy fosfor jest przetwarzany do form aktywnych, bardzo łatwo przyswajalnych dla korzeni roślin. W skali rocznej bakterie fosforowe uwalniają ok. 20-40 kg fosforu, co stanowi duże oszczędności w nawożeniu nawozami fosforowymi. 

Dedykowanym przykładem takiego produktu jest BaktoProFos wytworzony w technologii identycznej jak BaktoKompleks, czyli zawiera przetrwalniki żywych bakterii o bardzo wysokiej koncentracji 1 mld jk/1 ml roztworu i płynnej formulacji. Gwarantuje to stabilność produktu i dużą odporność po zastosowaniu na czynniki zewnętrzne (pogodowe). 

Bakterie zawarte w BaktoProFos działają już od temperatury 3 st. C i tolerują kwaśne gleby, nawet tak kwaśnie jak w przypadku uprawy borówki wysokiej. 

 

Rekomendowana dawka produktu BaktoProFos to 1 l/ha. 

 

W jaki sposób aplikować BaktoProFos

 • doglebowo belką herbicydową 
 • poprzez linie kroplujące 
 • nalistnie z wyjątkiem silnego nasłonecznienia 

 

Bakto ProFos można łączyć z innymi bakteriami jak Baktokompleks oraz kwasami humusowymi Naturvital-Plus w dawkach odpowiednio 0,5 l- 1 l/ha i 0,5-1l/ha oraz 2-3l/ha. Bakto ProFos jest kompatybilny z nawozami dolistnymi, azotowymi, a także ze środkami ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.