Komunikat agrotechniczny 32 (31-10-2022) Nawożenie pozbiorcze jabłoni i gruszy

W sadach drzew ziarnkowych zbiory chylą się ku końcowi. Grusze już od niemal miesiąca są w chłodniach, natomiast jabłka kolejnych odmian sukcesywnie znikają z pól. Musimy pamiętać, że okres pozbiorczy dla tych gatunków jest pierwszym etapem w budowaniu jakości owoców na przyszły sezon ma także decydujący wpływ na wielkość całkowitą plonu. Nawozy dostarczane po zbiorach zostaną odprowadzone z liści i przetransportowane do pąków kwiatowych, stanowiąc pierwsze źródło składników, które będą wykorzystywane na początku wegetacji w okresie wiosennym. Odpowiednie odżywienie roślin na okres zimy będzie również w znacznym stopniu podnosiło mrozoodporność pąków kwiatowych. Wiosną, gdy nie mamy dobrze rozwiniętych liści, a często panują niesprzyjające warunki atmosferyczne do pobieranie nawozów dolistnych, te zastosowane jesienią będą już wykorzystywane przez rośliny.

Gatunki ziarnkowe jesienią wymagają dostarczenia azotu (N), który nie wpłynie na pobudzenie roślin do wzrostu, natomiast wzmocni pąki na kolejny sezon. Nieodzownymi mikroelementami będzie Bor (B) i Cynk (Zn), niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu kwitnienia w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Należy zwrócić uwagę, aby nie opóźniać nawożenia, ponieważ roślina może pobierać nawozy tylko przez aktywny, zielony liść. Aspekt ten jest szczególnie ważny dla boru, który jest słabo mobilnym pierwiastkiem.

Do tego celu można wykorzystać gotową mieszankę nawozową FruitAkademia po zbiorach. (Zachęcamy do zapoznania się z całym programem nawozenia gat. ziarnkowych dostępnym tutaj -> Program nawożenia gat. ziarnkowych). W jej skład wchodzi azot w formie mocznika bezbiuretowego, bor i cynk w formie chelatu oraz MAP. Odpowiednio zbilansowana mieszanka nawozowa pozwala na efektywne dokarmianie jabłoni. Dawkowanie 7,5 kg/ha, worek wystarcza na 2 ha. Zabieg poleca się wykonać dwukrotnie w odstępie około 10 dni.

Dla osób chcących skorzystać z nawozów prostych poleca się zastosowanie mieszaniny mocznika w ilości 5 do 10 kg/ha z płynnym nawozem Cropvit B zamiennie Cropvit BMo w ilości 2,5 l/ha plus Cropvit Zn 2 l/ha lub NewJon Zn 0,2-0,5 l/ha. Taka mieszaniną wykonujemy również dwa zabiegi po zbiorach w odstępie około 10 dni.

Warto do tych zabiegów również zastosować nawozy miedziowe, które będą z jednej strony dostarczać jonów miedzi, które jak wiemy spełniają funkcję regulacyjną wielu procesów zachodzących w roślinach, a z drugiej będą wykazywały działanie zabezpieczające blizny po opadłych liściach. Dlatego zaleca się zastosować nawóz Miedziowy 50 WP w dawce 1,5 kg/ha lub Miedziowy 600 SC w dawce 1-1,25l/ha. Pierwszy zabieg w momencie gdy opadanie 10% liści. Drugi zabieg po opadnięciu 50% liści. Stosowanie nawozów miedziowych jesienią przyśpiesza szybkość opadania liści, co skraca czas w jakim może dojść do infekcji przez choroby kory i drewna. Zabieg ten w szczególności jest polecany na odmiany podatne na występowanie zgorzeli i raka drzew owocowych np. Gala, Szampion, Empire, J. Prince oraz młode nasadzenia.

Ze względu na podatność gruszy na choroby bakteryjne, które mogą infekować drzewa w okresie jesiennym, konieczne jest wykonywanie zabiegów produktami miedziowymi w momencie opadania liści, a szczególnie w okresie przekropnej pogody zwiększającej ryzyko rozwoju bakterii Pseudomonas sp. szczególnie niebezpiecznej dla odmiany konferencja. Stąd też zwłaszcza w przypadku tego gatunku również wskazane jest wykorzystanie produktów miedziowych.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.