Komunikat agrotechniczny 31 (28-08-2023) Przemyślana strategia ochrony w okresie przedzbiorczym

Koniec sierpnia i początek września to okres przygotowań do zbiorów pierwszych odmian jabłoni. Na piedestale prac znajdować się będzie ochrona przed chorobami przechowalniczymi ukazującymi się podczas przygotowywania owoców do sprzedaży. Należy zwrócić uwagę szczególnie na ten element ochrony szczególnie dla owoców kierowanych do długiego przechowywania. W tym roku przy panującej niepewności na rynku jabłek i gruszek może okazać się konieczne „zamykanie” tylko owoców najwyższej jakości. A straty poniesione złym przechowaniem mogą okazać się szczególnie dotkliwe, ponieważ każdy kilogram nie spełniający wymagań owoców deserowych i skierowany do przetwórstwa będzie wyraźnie obniżał rentowność produkcji przy widmie wysokich kosztów jednostkowych związanych z przechowalnictwem. Aby temu zapobiec konieczne jest wykonanie dobrej jakości zabiegów ochrony już na kilka tygodni przed planowanymi zbiorami.  

Jakie występują zagrożenia? 

Do głównych zagrożeń biotycznych należą zgnilizny owoców wywoływane przez kilka rodzajów grzybów. Do tych najczęściej występujących zalicza się Neofeabrea powodującą gorzką zgniliznę owoców, Botritis cinerea powodującą szarą pleśń oraz grzyby z rodzaju Penicillium powodujące mokre zgnilizny owoców. Dużym zagrożeniem w chłodniach szczególnie  przy deszczowym okresie lata będzie parch przechowalniczy wywoływany przez Venturia inaequalis. W chłodni może dochodzić do dużych strat spowodowanych występowaniem tych chorób wskutek gnicia i obniżania wartości handlowej owoców.  

Metody ochrony 

Optymalnym okresem zabezpieczania jabłek i gruszek na czas przechowywania owoców będzie planowanie zabiegów kilka tygodni przed zbiorem. Pozwoli to na wykorzystanie pełnej palety środków dopuszczonych do zastosowania na tym etapie. Dla odmian zbieranych na przełomie września i października mamy ostatni dzwonek na zastosowanie substancji czynnej kaptan zawartej w preparacie Lekero 80 WG o okresie karencji wynoszącym 28 dni. Produkt ten skutecznie będzie ograniczał występowanie parcha przechowalniczego i innych chorób. Dla odmian zbieranych wcześniej pozostają do wykorzystania preparaty o krótszej karencji, ale jednocześnie bardzo skuteczne. Kolejnym produktem do zastosowania będzie Pretor 469 SC, który można zastosować od 6 tygodni przed zbiorem do 4 dni. Preparat zawiera w sobie gotową mieszaninę dwóch bardzo skutecznych substancji znanych od lat sadownikom. Gotowy mix pozwala na precyzyjne określenie dawki potrzebnej do wykonania zabiegu ograniczając możliwość pomyłki w bilansowaniu substancji i dawki. Środek można zastosować dwukrotnie na plantacji w zależności od presji chorobowej z zachowaniem minimum 7 dni odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami. Spośród sprawdzonych i znanych od lat rozwiązań jest produkt 

Puenta 62,50 WG, bazuje na dwóch substancjach czynnych o różnych mechanizmach działania należących do dwóch innych grup FRAC. Fludioksonil działa na powierzchniowo zabezpieczając przed nowymi infekcjami natomiast cyprodynil działa układowo i jest szybko pobierany przez rośliny stając się odpornym na zmywanie przez deszcz. Również jak Pretor 469 SC charakteryzuje się krótkim okresem karencji i jest dobrą alternatywa w rotacji preparatów działając zgodnie ze strategią minimalizowania ryzyka powstawania ras odpornych patogenów. Uzupełnieniem tych działań będzie wspieranie zdrowego rozwoju roślin, które będą bardziej odporne na infekcje powodowane przez różne czynniki. Doskonale w tym celu sprawdzać się będzie preparat Bakto G-STOP, który dzięki połączeniu dwóch szczepów bakterii z rodzaju bacillus. Dwa szczepy będą działały uzupełniająco na siebie. Działanie mikroorganizmów polega na zasiedlaniu zdrowych roślin uniemożliwiając rozwój na nich patogenów chorobotwórczych oraz na wytwarzaniu przez siebie metabolitów ograniczających możliwość rozwoju i namnażania się mikroorganizmów niepożądanych. Preparat ten można mieszać z wyżej wymienionymi fungicydami zwiększając ich skuteczność. Wykazuje działanie antagonistyczne przeciwko grzybom odpowiedzialnych za gnicie owoców. Wykorzystując rozwiązania biologiczne zapewniamy ochronę owoców jak również konsumentów zmniejszając ilość używanych pestycydów.  

Poniżej przedstawiono proponowany schemat ochrony fungicydowej dedykowany dla jabłoni w zależności o długości przechowywania i presji ze strony chorób:

Okres przed zbiorem Produkt [kg/ha] lub [l/ha] Uwagi
4 tydzień (28 dni przed zbiorem) Lekaro 80 WG (1,9 kg/ha) Stosować tam gdzie występuje problem z parchem na liściach (aktywne plamy) oraz gdy okres przedzbiorczy jest deszczowy
3 tydzień (21-14 dni przed zbiorem) Bellis 38 WG (0,8 kg/ha)

Puenta 62,5 WG (0,75 kg/ha)

Pretor 469 SC (1,6 l/ha)

Zwłaszcza w przypadku częstych opadów w okresie przedzbiorczym
2 tydzień (14 dni przed zbiorem) Puenta 62,5 WG (0,75 kg/ha)
1 tydzień (7-3 dni przed zbiorem) Geoxe 50 WG (0,45 kg/ha) lub Pretor 469 SC (1,6 l/ha)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.