Komunikat agrotechniczny 29 (25-08-2023) Poprawa wybarwienia owoców

Kolejny już sezon dla upraw sadowniczych od samego początku jest dla producentów pełen wyzwań jak również trudnych decyzji. Wynikały one z przebiegu warunków pogodowych w danym sezonie wegetacyjnym, jak również będących następstwem agresji Rosji na Ukrainie. Wiele sadów nie jest odżywionych w sposób optymalny, niesie to ze sobą ryzyko złej jakości jabłek w momencie zbiorów. Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o kwalifikacji owoców w jakości “ekstra” jest powierzchnia rumieńca na owocach oraz i ich rozmiar, kaliber owoców. Spośród wszystkich owoców, klient sięga tylko po te owoce które wyróżniają się na tle pozostałych właśnie prawidłowym wybarwieniem, ale także i ich wielkością. 

Sytuacja w sadach  

Obecnie wiele sadów jest zaniedbanych, z widocznymi niedoborami składników pokarmowych na liściach. Co powoduje, że wigor drzew nie jest zadowalający. Dodatkowo na liściach widoczne są liczne plamy parcha a na młodych pędach biała grzybnia mączniaka jabłoni. Trwająca w ostatnim tygodniu sierpnia susza również odbija swoje piętno w budowaniu dobrej jakości plonu. W ostatnim tygodniu lokalnie sytuacja lekko się poprawiła, a to dzięki przechodzącym opadom deszczu. Lokalnie spadło powyżej 10-20 mm deszczu. W glebach jednak mamy ciągle deficyt co powoduje, że drzewa są w warunkach stresowych. Sytuacja ta, szczególnie teraz w okresie wzrostu owoców jest szczególnie ważna. 

Jak poprawić sytuację? 

Znając problemy panujące w sadach należy podjąć odpowiednie działania, które umożliwią uzyskanie jak najlepszego plonu. Takim działaniem jest nawożeni dolistne. Zbliżamy się do ostatniego momentu, w którym poprzez zastosowanie odpowiedniego nawożenia pozakorzeniowego poprawimy końcową jakość owoców. Zastosowanie nawozów dolistnych, które odżywią rośliny na ostatniej prostej przed zbiorami jak również w perspektywie zbiorów pozwolą osiągnąć odpowiedni rozmiar owoców przy jednoczesnej poprawie zadowalającego rumieńca.  

Wybarwienie owoców 

Jest to proces długotrwały rozłożony w czasie, którego efekty są widoczne dopiero na, krótko przed zbiorami. Na wybarwianie się owoców ma wpływ wiele czynników, do głównych zaliczana jest pogoda. Ostatnie lata pokazują, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały temu procesowi. Ciepła jesień bez wyraźnych wahań temperatury pomiędzy dniem a nocą skutecznie opóźniały proces wybarwiania się jabłek. Doskonale wiadomo, że odstępność odpowiedniej ilości światła również jest niezbędna do zachodzenia prawidłowego przebiegu tego procesu. Szczególnie w przypadku odmian dwukolorowych, które się ciężko wybarwiają w sposób samoczynny należy pamiętać, żeby ten proces wspomagać. Częstą praktyką jest opóźnianie zbiorów i oczekiwanie, aż barwa pojawi się sama. Niestety niesie to za sobą ryzyko spadku jędrności i zbyt zaawansowanej fazy dojrzałości owoców, a co za tym idzie obniżenie zdolności przechowalniczej owoców. W najgorszym scenariuszu owoce takie nie będą spełniać norm handlowych po okresie przechowywania. Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym wspomagającym w znacznym stopniu wybarwienie jest cięcie letnie wystawiające owoce na operację słoneczną. Wykonane odpowiednio wcześnie pozwoli na uzyskanie zadowalającego poziomu rumieńca. Niestety aktualnie przy braku dostępu siły roboczej tj. pracowników sezonowych wiele gospodarstw nie jest w stanie przeprowadzić tego zabiegu bądź zostanie ono przeprowadzone zbyt późno. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku przełoży się to na pogorszenie tego parametru. 

Ożywianie i biostymulacja 

W procesie wybarwiania nie można zapomnieć o wpływie odpowiedniego nawożenia na kilka tygodni przed planowanymi zbiorami. Należy pamiętać, że zbyt późne nawożenie poprawiające wybarwienie nie wiele pomoże, gdyż jest to proces rozciągnięty w czasie, a zabiegi należy wykonywać regularnie. Ważne tu będą pierwiastki takie jak potas i fosfor. Pierwszy z pierwiastków tj. potas odpowiada za produkcję cukrów w roślinie, pomaga również minimalizować skutki okresowych niedoborów wody. Jest on również ważny w odpowiedniej gospodarce wodnej roślin, gdyż steruje poprawną pracą aparatów szparkowych w liściach. Drugi – fosfor natomiast jest niezbędny do działania ATP roślinie. Jego obecność jest konieczna przy wytwarzaniu barwników odpowiedzialnych za widoczny rumieniec. Antocyjany i karotenoidy są związkami pożądanymi w roślinie ze względu na właściwości prozdrowotne niszczące tzw. wolne rodniki i reaktywne formy tlenu. Obydwa te pierwiastki dostarczymy stosując nawozy dolistnie z serii FruitAkademia. Stworzona we współpracy z holednerskimi doradcami i sadownikami wpisuje się idealnie w potrzeby pokarmowe roślin na poszczególnych etapach ich wzrostu. W momencie dorastania owoców polecamy wykorzystać FruitAkademia na wzrost owoców I, który poprawi kondycję liści dzięki zawartemu azotowi i magnezowi. Zdrowy liść będzie gwarantował odpowiednie zaopatrzenie całych roślin i owoców w cukry. Obecność magnezu produkcie będzie również dobrze wpływać na odmiany, które są wrażliwe na niedobory tego pierwiastka. Zbyt wysoki poziom azotu przed zbiorami może podwyższać ryzyko powstawania oparzelizny podskórnej na owocach w trakcie ich przechowywania dyskwalifikując je z handlu na rynek deserowy. Dodatkowo spowalnia proces kolorowania się owoców. Dlatego w II części sezonu polecamy FruitAkademia na wzrost owoców II charakteryzujący się niską zawartością azotu. Dzięki wysokiej zawartości potasu spowoduje mieszanka ta przyczyni się do zintensyfikowania wzrost owoców. Nawozy bogate w potas polecamy szczególnie w przypadku, kiedy owoce nie są odpowiedniego „kalibru. Z kolei zawartość fosforu na poziomie aż 40 % zapewni odpowiednie odżywienie tym pierwiastkiem skutkując dużo łatwiejszym wybarwianiem się owoców. Należy pamiętać, że kolor owoców to nie tylko ich rumieniec, ale również zielona barwa zasadnicza. Konieczne jest jej utrzymanie, aby owoce dobrze się prezentowały. Przy odpowiednim rumieńcu kolor żółty będzie wskazywać od razu na zawansowaną fazę dojrzałości. Spowodowane to jest rozpadem chlorofilu w skórce, a tym samym ciężko będzie takie sprzedać owoce. FruitAkademia na wzrost owoców II zapobiega takiej sytuacji zawierając w swoim składzie mangan i cynk, pierwiastki pozwalające na utrzymanie barwników fotosyntetycznych. Wyraźny czerwony rumieniec charakterystyczny dla odmiany jak również żywo zielona skórka będą świadczyły o wysokiej jakości i smakowitości owoców. Potencjalny klient próbując raz takich owoców będzie do nich wracać ponownie. Zaleca się stosowanie FA na wzrost owoców I i II naprzemiennie pomiędzy sobą rozdzielając te zabiegi dokarmianiem wapniem ze względu na antagonizm pierwiastków pomiędzy nawozami fosforowo-potasowymi a wapniem. Koniecznie jest zachowanie kilkudniowych (ok 4 dni) odstępów pomiędzy Ca a P i K w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia fitotoksyczności. Wapń powinien być dostarczany do owoców standardowo, ponieważ zapobiega on powstawaniu GPP oraz zwiększa on jędrność owoców.  

Podsumowując wybarwianie się owoców jest procesem złożonym i długotrwałym, na który składa się wiele czynników przede wszystkim pogodowych niezależnych od producenta. Natomiast tam, gdzie sadownik może oddziaływać na wielkość i jakość plonu powinien podejmować te działania. Posiadając odpowiednie narzędzia takie jak nawozy FruitAkademia możemy wpływać na zwiększenie nawet kilkuprocentowe udziału plonu handlowego, które będzie przekładać się na realne zyski. Sięgajmy więc po skuteczne rozwiązania, którym ufają sadownicy w Polsce.  

 

Zalecamy: 

FruitAkademia na wzrost owoców I naprzemiennie z nawozami wapniowymi i FruitAkademia na wzrost owoców II. FA każdy z nawozów zastosować dwukrotnie.  

Zabiegi wapniem wykonywać standardowo z zachowaniem odstępu 2-3 dni pomiędzy nawozami FruitAkademia. 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.