Komunikat agrotechniczny 29 (22-09-2022) Ważne w przededniu zbiorów

  1. Metody właściwego wyznaczania terminu zbioru
  2. FruitSmart – mądre przechowywanie

1Na zdolność przechowalniczą jabłek niebagatelny wpływ ma optymalny termin zbioru. Zbyt wczesny zbiór owoców – jabłek, czy gruszek powoduje problemy z jakością owoców oraz duże straty spowodowane zbyt małym rozmiarem owoców. Owoce zebrane zbyt późno są zwykle w bardzo zaawansowanej fazie dojrzewania a nawet mogą być przejrzałe.

Aby określić optymalny termin zbioru należy samemu dokonywać regularnie pomiarów dojrzałości owoców. Podstawowymi parametrami na podstawie których można wnioskować o dojrzałości owoców są: wielkość owoców, powierzchnia rumieńca, barwa podstawowa skórki, łatwość odrywania szypułki od któtkopędów oraz datę kalendarzową. Niestety parametry te są obarczone możliwością wystąpienia błędów. Często zdarza się, że czekamy aż na jabłkach pojawi się ładny rumieniec i przeciągamy zbiór podczas gdy jabłka przejrzewają. Jedną z bardziej zaawansowanych metod oceny dojrzałości lecz ciągle niedostępną dla większości sadowników jest pomiar stężenia etylenu w komorach nasiennych. Do stosunkowo łatwych metod w przeprowadzeniu są: pomiary zawartości ekstraktu, jędrność miąższu owoców oraz stopień rozkładu skrobi.

Używając penetrometru (jędrnościomierza) oraz refraktometru, każdy sadownik jest w stanie oszacować twardość i zawartość cukru w owocach. Przy pomiarze jędrności owoców należy pamiętaż, że trzpień musi mieć średnicę ok. 11 mm i należy go wbić od zielonej części owocu. Natomiast w przypadku gruszy stosujemy trzpień o średnicy 8 mmi wybieramy tę stronę, na którą zagina się owoc. Sprawdzenie twardości tylko dwóch-trzech owoców daje mniej więcej pojęcie, ale daleko mu do godnego zaufania wyniku. Radzimy sprawdzić twardość co najmniej 10 owoców. Z każdego owocu trzeba też wyciąć kawałek miąższu i wycisnąć z niego sok. Z takiej mieszanki pobiera się kilka kropel jako próbkę soku do oznaczenia zawartości cukru.

Najprostszą metodą o której już wspomnieliśmy jest oznaczenie zawartość skrobi w owocach. Owoc trzeba najpierw rozkroić ostrym nożem na pół w taki sposób, by rozciąć też gniazdo nasienne. Tak przygotowaną połówkę jabłka spryskujemy płynem Lugola (roztworem jodu) i czekamy 2 minuty. Płyn można zakupić w aptekach. Jeśli miąższ pozostaje czarny, w owocu nie ma jeszcze cukrów prostych i oznaczamy go liczbą 1, co można zinterpretować jako owoc niedojrzały. Jeśli miąższ jest biały, oznacza to że część skrobi zamieniła się już w cukry proste. Im więcej białego zabarwienia, tym większa zawartość cukrów prostych. Jabłka przejrzałe nie wybarwiają się w ogóle. W praktyce do oznaczenia zawartości skrobi używa się poglądowych rycin.

Ocena stopnia dojrzałości na podstawie pojedynczej metody często jest błędna. Dlatego najkorzystniej jest wykonać kilka pomiarów dla danej odmiany wszystkimi z ww. metod. Pomaga to uniknąć błędów i późniejszych rozczarowań oraz stwarza możliwość zaplanowanie i przeprowadzenie zbioru w najbardziej optymalnym terminie. Pomocne są pod tym względem opracowane dla każdej odmiany tabele zawierające przedziały graniczne dla każdego z ww. parametrów.

2) Długie przechowywanie owoców jest możliwe i praktycznie bezstratne pod względem jakości i trwałości. Jednak aby tak było ważne jest zachowanie kilku bardzo ważnych i kluczowych zasad. Podstawową jest termin zbioru tj. owoce kierowane do przechowywania powinny być zebrane w optymalnym terminie, zdrowe, bez oznak chorób oraz nie uszkodzone mechanicznie. Nie oszukujmy się jeśli w komorze zamkniemy słabej jakości towar nie wyjmiemy z niej nic lepszego, to tak nie działa. Dodatkowo odbiorcy owoców w tym głównie wielkie sieci handlowe coraz częściej wymagają od producentów gwarancji, że owoce przez nich dostarczane zachowają swoją wysoką jakość na półkach sklepowych aż do momentu gdy trafią do konsumenta. Taką gwarancję daje zastosowane regulatorów wzrostu obniżających produkcję etylenu i opóźniających procesy starcze. Pierwszym polskim środkiem zawierającym 1-MCP (1-metylocyklopropen), bo to on odpowiada za blokowanie rceptorów etylenu jest produkt Fruit Smart 3,3 VP. Preparat ten posiada kilka ważnych cech. Po pierwsze jest legalny ponieważ posiada rejestrację w uprawie jabłoni a po drugie jest łatwy i bezpieczny w aplikacji. Środek jest zawarty w postaci proszku zamkniętego w wodnorozpuszczalnych saszetkach pakowanych po 2,5 i 8,5 grama.

Warunkiem koniecznym powodzenia zastosowania środka a dalej długotrwałego przechowywania jest oczywiście odpowiednia jakość owoców które chcemy traktować. Ważna jest również szczelność komory i znajomość jej kubatury wyrażonej w m3 oraz sprawność wentylatorów. Szczelność wymieniana jest z tego względu że produkt rozpuszczony w wodzie zmienia stan z ciekłego w gazowy. A więc dobrze by było gdyby wypełnił wnętrze komory i nie “uciekł” przez jakieś szczeliny. Pomocna jest tutaj pompka tłocząca, może to być zwykła akwarystyczna pompka działająca w cyklu 24h zapewniająca obieg cieczy we wiaderku oraz wentylatory wymuszające ruch powietrza i zapewniające dokładne wymieszanie powietrza w całej objętości komory. Po 24 godzinnej aplikacji komory poddajemy wietrzeniu a następnie zamykamy i schładzamy do pożądanej temperatury. Znajomość kubatury pomaga w wyliczeniu dawki, bowiem produkt aplikuje się w odniesieniu do objętości komory a nie tonażu. Zwykle dawka na m3 mieści się w granicach 0,046-0,048 g/m3 lub inaczej 4,6-4,8 g/100m3 komory. Aplikacje może wykonać każdy z sadowników we własnym zakresie. Oczywiście z zachowaniem wyżej opisanych warunków.

Niewątpliwie zaletą środka jest możliwość wejścia do komory i monitorowania tego co dzieje się z towarem praktycznie w każdej chwili. Bowiem środek środek jest bezpieczny. Drugą ważną zaletą jest zahamowanie procesów oddychania a tym samym procesów energetycznych co obniża koszty załączania agregatu chłodniczego. Zaobserwowano, jabłka pochodzące z chłodni zwykłej po aplikacji produktem FruitSmart zachowywały podwyższoną trwałość nawet do 2-3 miesięcy w stosunku do tych nie traktowanych. Wszystko to sprawia że możemy uzyskać znacznie wyższe ceny.

 

Po szczegóły oferty FruitSmart zapraszamy do oddziałów lub naszych przedstawicieli. Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego z aplikacji produktu http://innvigo.com/jak-zastosowac-fruitsmart-obejrzyj-to-proste/

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.