Komunikat agrotechniczny 28 (23-08-2023) Mikrobiologiczne zabiegi w uprawie truskawki po zbiorach

BlueN w truskawce na plantacjach skoszonych po zbiorach oraz na nowozakładanych plantacjach towarowych.

Plantacje truskawek przygotowują się aktualnie do najważniejszego procesu fizjologicznego z punktu widzenia potencjału plonotwórczego truskawki w najbliższym sezonie. Przyjmuje się, że po 15 sierpnia  truskawki odmian owocujących tradycyjnie rozpoczynają proces inicjacji pąków kwiatowych na przyszły sezon. Jest to proces skomplikowany, który powinien przebiegać w warunkach odpowiedniego odżywienia roślin w składniki pokarmowe. Jednocześnie bez narażania roślin na dodatkowe sytuacje stresowe.

Na plantacjach skoszonych zostały już wysiane pierwsze nawozy mineralne. W zależności od plantacji wykonano nawożenie jednorazowo bądź w dwóch dawkach. Dzięki temu zostały dostarczone niezbędne składniki NPK dla roślin i została uzupełniona ich zawartość w glebie. Jednak w przypadku pozostawienia dużej ilości ściółki na plantacji azot nie zostanie w pełni wykorzystany przez rośliny ponieważ jego część będzie pobierana przez mikroorganizmy glebowe do jej rozkładu i mineralizacji. Do tego celu warto dostarczyć azot w formie alternatywnej, który będzie dostępny i wykorzystywany wyłącznie przez truskawki.

Alternatywnym źródłem azotu dostępnego dla roślin będzie dostarczenie go prosto z powietrza dzięki bakterią Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T. Zawartym w nowoczesnym produkcie mikrobiologicznym BlueN. Mikroorganizmy wnikają do rośliny i ją kolonizują. Bakterie nie są konkurencją o składniki pokarmowe i nie pobierają asymilatów produkowanych przez rośliny. Jako pokarm wykorzystują metanol, czyli produkt uboczny wytwarzany w procesie rozkładu pektyn w ścienie komórkowej. Methylobacterium symbioticum. Azot atmosferyczny jest wiązany z powietrza i w procesie nitrogenazy przetwarzany do formy amonowej NH4+. Jak wiadomo ta forma jest bezpośrednio pobierana przez rośliny i szybko wykorzystywana do syntezy związków białkowych lub do aminokwasu zapasowego – glicyny. Methylobacterium symbioticum, jako bakterie endofityczne zasiedlają całą roślinę jednocześnie ich największa ilość występuje w organach fosotsyntetycznie aktywnych, czyli w liściach w okolicy aparatów szparkowych.

Dzięki wykorzystaniu BlueN rośliny będą mogły korzystać nieprzerwanie z azotu zasymilowanego przez bakterię. Charakteryzuje się to podawaniem niskich regularnych dawek azotu bez skokowych pików i ewentualnego wymywanie w głąb gleby i tym spowodowanym stratom. Warto pamiętać, że ta forma dostarczenia azotu nie będzie miała negatywnego wpływu na wchodzenie w stan spoczynku roślin, jak również ich zimotrwałości. Ponieważ wraz ze spadkiem aktywności fotosyntetycznej roślin przypadającej na okres przed wejściem w stan spoczynku dostępność paliwa dla bakterii, czyli ilość metanolu się zmniejsza. Nie powoduje przedłużenia wegetacji roślin i ich szybkiego wybudzania w okresach czasowych skoków temperatury. Jednak w okresach suszy rośliny dłużej wykazują jej tolerancję i zachowują przez dłuższy okres odpowiedni turgor. Młode rośliny szczególnie sadzone z sadzonek typu frigo charakteryzują się intensywnym wzrostem warto wiec zabieg BlenN wykonać 2-4 tygodnie po posadzeniu w momencie pełnego ukorzenienia się roślin. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał wiązania azotu przez bakterie do okresu spoczynku zimowego jednocześnie zwiększając ilość zakładanych pąków kwiatowych na kolejny sezon.

BlueN można stosować w gospodarstwach ekologicznych, gdzie poważnym wyzwaniem stanowi dostarczenie azotu dla roślin w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Jest to wręcz jedyna możliwość podania tak szybko działającej formy azotu dla upraw ekologicznych.

Przed sadzeniem truskawki w celu zwiększenia dostępności składników pokarmowych warto wykonać aplikację preparatami mikrobiologicznymi. Będą one zarówno wpływały na zwiększenie zawartości dostępnych składników pokarmowych w glebie w tym fosforu i potasu oraz azotu. Do tego celu polecamy wykonanie zabiegu produktami BaktoProFos zawierającym w swoim składzie bakterie Bacillus megaterium. Zwiększają one dostępność składników pokarmowych dle roślin poprzez odblokowanie tych znajdujących się w formach niedostępnych. W celu podniesieniu zawartości azotu w glebie wykorzystać należy BaktoNH4. Produkt w swoim składzie zawiera Bacillus halotolerans 1*10⁸ jtk/g. Bakterie te pozyskują dodatkowy azot cząsteczkowy w procesie nitrogenazy, ale również korzystnie wpływają na strukturę gruzełkowatą gleby poprawiając jej właściwości. Zabieg tym produktem polecany jest na etapie przygotowywania stanowiska pod nowe nasadzenia, w celu zwiększenia poziomu zawartości azotu w glebie.

 

Charakterystyka produktu:

 • Bacillus halotolerans 1*10⁸ jtk/g,
 • bakteria: glebowa, gram dodatnia, tworząca przetrwalniki,
 • formulacja: proszek do tworzenia mieszanin,
 • dawkowanie: 100 g/ha,
 • opakowania: 100 g, 1 kg,
 • uprawy: do stosowania we wszystkich uprawach.

 

Właściwości produktu:

 • biologiczne wiązanie azotu cząsteczkowego za pomocą nitrogenazy,
 • pozwala na ograniczenie nawożenia mineralnego,
 • wydzielanie związków organicznych polepszających strukturę gruzełkowatą gleby,
 • polepsza wykorzystanie składników mineralnych z gleby.

 

Cechy wyłącznie charakterystyczne dla Bacillus halotolerans:

 • aktywuje się po kontakcie z glebą – szybka kolonizacja do 17 h,
 • zasiedla gleby o niskim pH oraz wysokim zasoleniu, np. spowodowane intensywnym nawożeniem mineralnym.

 

 

Zalecenia:

Plantacje skoszone i po okresie ukorzeniania się na stanowisku.

 • Stablix pH 0,2 l/ha + BlueN 0,333 kg/ha + Cropvit FeMo 0,1l/ha + Kelpak 1,0 l/ha + Naturamin WSP 0,3 kg/ha + Asystent+ 0,1 l/ha

Przed założeniem plantacji lub bezpośrednio po posadzeniu:

 • Bakto NH4+ 100g/ha + BaktoProFos 1l/ha + NatruvitalPlus 3l/ha