Komunikat agrotechniczny 22 (07-08-2021) Nawożenie pestkowych po zbiorach

Temat:

Nawożenie pozbiorcze  pestkowych

 

Kończący się sezon czereśniowy ale także i wiśniowy można określić mianem umiarkowanego urodzaju, ale tylko w niektórych rejonach zwłaszcza jeśli chodzi o uprawę czereśni. W zasadzie we wszystkich rejonach, nawet tam gdzie wystąpiły silne przymrozki wiśnie zaowocowały dość obficie. Należy pamiętać że po każdym sezonie drzewa potrzebują dodatkowej dawki składników pokarmowych, które odprowadziły do owoców. Dlatego po zakończeniu zbiorów warto zadbać o ich kondycję i poprawę stanu odżywienia a tym samym jakości pąków kwiatowych na rok następny. Oprócz standardowych składników pokarmowych tj. makroskładników NPK w uprawie roślin pestkowych bardzo ważnymi mikropierwiastkami są cynk, bor i mangan. Dlatego zalecamy wykonanie co najmniej dwóch zabiegów dokarmiających rośliny dolistnie.

Gotową mieszanką ww. składników dobranych w odpowiednich proporcjach w łatwo dostępnej formie chelatów jest mieszanka FruitAkademia po zbiorach (8 kg/ha). Do każdego z zabiegów należy dodać produktu Cropvit Mn w dawce 2,5-3L lub Mantrac w dawce 1l/ha.

Innym rozwiązaniem na podniesienie rezerwy na następny sezon są mieszaniny zbiornikowe do wykonania samodzielnie wg. planu nawożenia wskazanego poniżej:

Pierwszy i trzeci zabieg: 10 kg mocznika + 5 kg siarczan magnezu + 2,5-3 L Cropvit Mn (1L Mantrac) + 1 L CropvitB (1L Bortrac)

Drugi i czwarty zabieg:  10 kg mocznika + 5 kg siarczan magnezu + 3 L Cropvit Zn (0,5 L Zintrac) + 1 L CropvitB (1L Bortrac)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.