Komunikat agrotechniczny 26 (2-08-2023) Zabiegi poprawiające przyjęcie i ukorzenienie sadzonek truskawki

Sierpień to czas intensywnych prac na nowych plantacjach, głównie pod kątem ich zakładania. Dostępne na rynku są trzy główne typy sadzonek: frigo, doniczkowane i zielone. Aktualnie plantacje zakładane są z sadzonek doniczkowanych oraz frigo. Częstym problemem przy zakładaniu nowych plantacji jest zbyt głębokie sadzenie roślin, wynika to z różnorodności sadzonek i gleby. Na tego typu błędy najbardziej narażone są sadzonki bez bryły korzeniowej jakimi są szadzonki frigo. 

  • Rośliny powinny być wysadzone na głębokości szyjki korzeniowej rośliny. 
  • Kolejnym błędem podczas sadzenia sadzonek zielonych jak również frigo jest podwijanie korzeni utrudniając ich wzrost. Im stanowisko lepiej przygotowane a rośliny staranie posadzone tym rośliny będą poddane mniejszemu stresowi.
     

 

Rośliną podczas przygotowywania do sadzenia należy w jak największym stopniu ułatwić ukorzenianie się roślin. Do tego celu warto używać stymulatorów rozwoju systemu korzeniowego roślin np. Kelpak, który jest bogaty w szereg hormonów roślinnych takich jak auksyny, gibereliny korzystnie wpływające na rozwój systemu korzeniowego jak i wigor roślin.. Produkt ten można wykorzystywać wielokrotnie w sezonie w zależności od oczekiwanego rezultatu. Bezpośrednio przed sadzeniem najlepiej jest podlać rośliny 1-2% stężeniem produktu Kelpak bądź też moczyć przez 5 min rośliny w takim stężeniu. Zanurzenie systemu korzeniowego roślin o gołym systemie korzeniowym jakim charakteryzują się rośliny frigo i zielone jest łatwiejsze z technicznego punktu widzenia. Ponieważ łatwiej takie rośliny umieścić w roztworze Kelpaku niż rośliny doniczkowane. Również po posadzeniu roślin w polu należy w dalszym stopniu intensyfikować rozwój systemu korzeniowego roślin wykonując zabiegi wspomagające ukorzenianie się sadzonek i przerastanie jak największej objętości gleby. W tym celu po posadzeniu roślin należy wykonywać zabiegi dolistne mieszaniną produktów dedykowanych do rozwoju systemu korzeniowego roślin. Po pierwsze Kelpak, który koniecznie powinien się znaleźć w mieszaninie zabiornikowej, ale również Naturamin WSP, który będzie wpływał na redukowanie stresu związanego ze zmianą środowiska wzrostu i będzie źródłem łatwo dostępnych aminokwasów dla rośliny. W polecanej mieszaninie zalecamy, aby znalazł się produkt Dynamic Cresco, który dzięki zawartości amonowemu octanowi cynku korzystnie wpływa na syntezę auksyn zwiększających intensywność rozbudowy masy korzeniowej roślin. Dodatkowo intensyfikuje podziały komórkowe i indukuje tworzenie korzeni przybyszowych, bocznych i włośnikowych. Jego stosowanie zwiększa również wykorzystanie przez rośliny azotu.

Zalecenia: 

Stablix pH 0,2 l/ha + Naturamin WSP 0,3-0,4 kg/ha + Kelpak 2l/ha + Dynamic Cresco 0,8l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha 

Wraz z przyjęciem się roślin w gruncie i ich rozwojem warto wzmacniać ich odporność na warunki stresowe jakim będzie m.in. susza i intensywna operacja słońca. Kwas ortokrzemowy zawarty w Krzemianie. Dzięki swojej łatwo przyswajalnej formie będzie wspomagał tworzenie się grubszych ścian komórkowych bardziej odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Cząsteczki krzemu mają zdolność wnikania zarówno do wnętrza komórek, jak i w warstwę wosków epikularnych, wzmacniając je i stanowiąc mechaniczną barierę dla szkodników i chorób a również ograniczając transpirację roślin.  

WSPARCIE ZDROWEGO ROZWOJU ROŚLIN –  MŁODE PLANTACJIE 

Zakładanie plantacji ze zdrowych i odpowiedni wyselekcjonowanych sadzonek oraz dobór odpowiednich odmian ogranicza ryzyko występowania chorób. Nie znaczy to jednak, że w 100% ochroni je przed ich wystąpieniem. Dlatego też należy wykonywać lustracje plantacji i na jej podstawie prowadzić działania zapobiegawcze. 

W walce z chorobami odgrzybowymi warto wykorzystywać sprawdzone rozwiązania. W celu poprawy zdrowego rozwoju warto sięgnąć po produkt Bakto G-Stop, który w swoim składzie zawiera dwa szczepy bakterii Bacillus . Zaszczepienie roślin tymi bakteriami, np. przez wykorzystanie produktu Bakto G-STOP zawierającego Bacillus subtilis szczep DW2S i B. amyloliquefaciens szczep DW1A, daje wiele korzyści. Bakterie te zasiedlając roślinę, ograniczają możliwości rozwoju innych mikroorganizmów poprzez zasiedlenie, ale również dzięki wytwarzanym przez nie metabolitom. 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. 

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie. 

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.