Komunikat agrotechniczny 25 (6-09-2022) Nowe nasadzenia truskawki – ułatwienie startu i przyjęcia

Jak pokazują ostatnie lata, uprawy jagodowe w tym truskawki są dość dochodowym biznesem, pod warunkiem, że robimy wszystko zgodnie ze sztuką. Oczywiście patrząc z perspektywy czasu można dopatrywać się wielu niepowodzeń w uprawie tego gatunku. Niejednokrotnie można spotkać błędy popełniane na samym początku, mianowicie już przy zakładaniu plantacji, które w kolejnych latach uprawy mogą skutkować obniżeniem plonów oraz mogą generować dodatkowe koszty związane z pielęgnacją i ochroną.

Zakładanie nowej plantacji truskawek z pozoru wydaje się być “łatwe”. Mimo to decydując się na to przedsięwzięcie warto zwrócić szczególną uwagę na kilka podstawowych elementów, zarówno przed jak i w trakcie prowadzenia uprawy.

DOBÓR I PRZYGOTOWANIE STANOWISKA POD NASADZENIE

Do uprawy truskawek należy wybrać stanowisko z wysoką zawartością próchnicy co w efekcie przełoży się na poprawę stosunków wodno-powietrznych. W tym celu należy wybierać działki z przewagą gleby lekkiej czy też piaszczysto-gliniastej. Ważne, aby gleba ta była przepuszczalna, a unikać stanowisk podmokłych, gliniastych, na których mogą tworzyć się zastoiska mrozowe i zastoiska wodne, co przekłada się również na częste zaskorupianie gleby i zalewanie systemu korzeniowego. Konsekwencją czego może być nagromadzenia chorób takich jak werticilioza.

Przygotowując stanowisko, warto w przedplonie wysiać nawozy zielone, wzbogacające glebę w materię organiczną, która w wyniku rozkładu dostarczy również składników pokarmowych na kolejne lata. W tym celu sprawdzą się np. łubin, gorczyca biała czy gryka. Ostatnie z wyżej wymienionych gatunków poprzez wytwarzanie związków alkaloidowych i glukozynolanowych, mają właściwości oddziałujące na mikroorganizmy w tym również patogeniczne oraz zdolność kiełkowania chwastów. Np. poplonowa uprawa gryki, nie bez znaczenia pozostaje dla szkodników takich jak: nicienie, pędraki, opuchlaki, których liczebność jest również regulowana.

Z agrotechnicznego punktu widzenia, truskawki na danej kwaterze należy uprawiać nie dłużej niż 3–4 lata. Dłuższa uprawa może doprowadzić do wielu problemów, w tym chorób odglebowych np. wspomnianej już wcześniej werticiliozy, czy fuzarioz, ale także antraknozy truskawki.

UWAGA!!!

Nie należy sadzić truskawek w następstwie po malinach, pomidorach, ziemniakach i warzywach kapustnych – może to stymulować rozwój chorób i szkodników. Jeżeli nie ma możliwości zmianowania upraw, to tej w sytuacji– należy wykonać zabieg odkażania gleby.

NAWOŻENIE

Odpowiednie nawożenie jest jednym z kluczowych czynników warunkujących wielkość i jakość plonów uzyskiwanych zarówno w nowo założonych plantacjach jak i starszych.

Chcąc zaspokoić potrzeby roślin należy zwrócić uwagę na dwa kluczowe czynniki: potrzeby pokarmowe roślin oraz zawartość składników pokarmowych w glebie. Często bowiem bywa, że nawet w przypadku wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe rośliny z wielu przyczyn nie są w stanie ich wykorzystać (np. zbyt niski poziom pH). Aby poznać zawartość składników pokarmowych dostępnych dla roślin należy wykonywać regularnie analizę gleby. Zdecydowanie przed założeniem plantacji truskawek zaleca się wykonanie analizy gleby w celu określenia jej zasobności.

Wiedza ta pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału składników pokarmowych w niej zawartych, które podnoszą rozmiar jak i jakość plonów. Racjonalne gospodarowanie nawozami ma też niebagatelny wpływ na rachunek ekonomiczny gospodarstwa.

Rośliny często nawożone są w nieodpowiedni sposób. Przenawożenie często prowadzi do niemałych problemów. Nadmiaru składników pokarmowych nie da się tak po prostu usunąć, jest to proces czasochłonny. Nadmiar często prowadzi do antagonizmu pierwiastków i utrudnionego pobierania przez rośliny.

Dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem przed założeniem plantacji jest dostarczenie materii organicznej. Można to osiągnąć dostarczając do gleby obornika lub substancji humusowych w połączeniu z dobroczynnymi bakteriami z rodzaju Bacillus. Obecnie jednak pozyskanie obornika jest dosyć trudne. Prostszym i szybszym rozwiązaniem jest dostarczenie substancji organicznej w postaci preparatu doglebowego zawierającego w swoim składzie substancje huminowe oraz bakterie, które dodatkowo ograniczą presję odglebowych chorób roślin, wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne oraz poprawia strukturę gleby.

Warto również podkreślić, że substancje humusowe (Naturvital-Plus) w połączeniu z dobroczynnymi bakteriami z rodzaju Bacillus (BaktoKompleks) podnoszą parametry fizyczne gleby.

Połączenie bakterii glebowych z kwasami humusowymi powoduje szybsze i bardziej efektywne wykorzystanie składników pokarmowych. Kwasy humusowe oprócz swojego działania stanowią pożywkę dla mikroorganizmów, które dzięki temu będą szybciej zasiedlały glebę.

Kwasy humusowe wpływają na rozwój życia biologicznego w glebie. Po aplikacji zwiększa się zdolność wymiany kationów (CEC), co przekłada się również na zwiększenie absorpcji składników pokarmowych. Badania wykazały również, że związki te wpływają znacząco na wzrost bryły korzeniowej traktowanych nimi roślin. Dawka NaturvitalPlus 3l/ha w połączeniu z produktem Baktokompleks 1 l/ha lub solo 10 l/ha przy użyciu belki herbicydowej.

Korzyści z zastosowania NATURVITAL PLUS dla roślin:

 • Poprawa struktury.
 • Pozytywny wpływ na florę.
 • Poprawa zdolności magazynowania wody na glebach lekkich.
 • Zwiększa pojemność wymiany kationów (ogranicza wypłukiwanie cennych pierwiastków).
 • Podnosi odporność na erozję.
 • Zwiększa przepuszczalność membran korzeniowych ułatwiając pobieranie składników.
 • Pobudza system korzeniowy oraz potęguje aktywność enzymów.

Baktokompleks z kolei to naturalny biopreparat przyspieszający rozkład materii organicznej w glebie, resztek pożniwnych, obornika czy poplonu. Baktokompleks w sposób naturalny zwiększa ilość próchnicy, ogranicza wypłukiwanie z gleby minerałów, a także poprawia jej pojemność wodną, stwarzając roślinom lepsze warunki do wzrostu. W konsekwencji Baktokompleks poprawia zdrowotność roślin, uodparnia je na suszę i podnosi plon!

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ BAKTOKOMPLEKS?

 • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzeni (wpływa na produkcję hormonów roślinnych),
 • ogranicza presję doglebowych chorób roślin, wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne,
 • poprawia strukturę gleby,
 • poprawia działanie wapna, szybciej następuje podniesienie odczynu gleby,
 • przyśpiesza mineralizację resztek pożniwnych, obornika i poplonów oraz opadłych liści,
 • powoduje szybsze odzyskanie pierwiastków z resztek, bez strat,
 • pozwala wykorzystać roślinom składniki pokarmowe obecne w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych,
 • uruchamia w glebie reakcje biochemiczne, mające wpływ na gospodarkę azotu, fosforu i związków siarki.

REGULACJA ODCZYNU GLEBY

Kolejny bardzo istotny temat, to odczyn gleby. Optymalny odczyn dla uprawy truskawek to 5,5–6,5, czyli lekko kwaśny. W przypadku gdy gleba jest bardzo kwaśna, to potrzeba czasu na unormowanie pH. W tym celu mamy do wykorzystania jesienią lub wiosną produkty wapniowe.

Należy pamiętać, że nawozy wapniowe nie mogą być stosowane łącznie z fosforowymi, potasowymi lub organicznymi. Dlatego też należy zachować odstęp co najmniej 6 tygodni między wapnowaniem a wysiewem nawozów mineralnych.

WYSADZANIE ROŚLIN TRUSKAWEK

Dostępne na rynku są trzy główne typy sadzonek: frigo, doniczkowane i zielone. Aktualnie plantacje zakładane są z sadzonek doniczkowanych oraz zielonych. Częstym problemem przy zakładaniu nowych plantacji jest zbyt głębokie sadzenie roślin, wynika z różnorodności sadzonek i gleby.

*Rośliny powinny być wysadzone na głębokości szyjki korzeniowej rośliny.

*Kolejnym błędem podczas sadzenia sadzonek zielonych jak również frigo jest podwijanie korzeni utrudniając ich wzrost. Im stanowisko lepiej przygotowane a rośliny staranie posadzone tym rośliny będą poddane mniejszemu stresowi.

Młodym roślinom tuż po posadzeniu należy podawać produkty stymulujące ukorzenianie się, np. Kelpak (1-2%) który jest bogaty w szereg hormonów roślinnych takich jak ausyny, gibereliny korzystnie wpływające na rozwój systemu korzeniowego jak i wigor roślin. Warto zastosować nawozy dolistne podnoszące odporność roślin na warunki stresowe takich jak Krzemian (0,5l/ha) zawierający kwas ortokrzemowy, który zmniejsza podatność roślin na porażenie chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Krzem zawarty w produkcie powoduje powstawanie barier w roślinie, wewnętrznej polegającej na wzmocnieniu ściany komórkowej roślin zmniejszając wrażliwość niekorzystne warunki pogodowe. Zewnętrza powstająca przez odkładanie się na roślinie utrudnia żerowanie szkodnikom. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie produktu Dynamic Cresco 0,8-1,0 l/ha), który korzystnie wpływa na syntezę białek, węglowodanów oraz przebieg fotosyntezy. Dodatkowo intensyfikuje podziały komórkowe i indukuje tworzenie korzeni przybyszowych, bocznych i włośnikowych. Jego  stosowanie zwiększa również wykorzystanie przez rośliny azotu.

OCHRONA MŁODYCH PLANTACJI

Zakładanie plantacji ze zdrowych i odpowiedni wyselekcjonowanych sadzonek oraz dobór odpowiednich odmian ogranicza ryzyko występowania chorób. Nie znaczy to jednak, że w 100% ochroni je przed ich wystąpieniem. Dlatego też należy wykonywać lustracje plantacji i na jej podstawie prowadzić działania zapobiegawcze.

W walce z chorobami odgrzybowymi warto wykorzystywać sprawdzone rozwiązania. W celu poprawy zdrowego rozwoju warto sięgnąć po produkt Bakto G-Stop, który wykazuje dość szerokie spektrum ograniczania presji patogenów chorobotwórczych. Dawki od 0,5-1l/ha, mogą być stosowane zarówno w uprawach konwencjonalnych jak i uprawach ekologicznych.

Warto również prowadzić odpowiednią profilaktykę przeciwko szkodnikom. Dużym zagrożeniem jest  przędziorek chmielowiec i roztocz truskawkowiec. W celu utrzymania plantacji w ryzach po wysadzeniu można zastosować preparaty zawierające abamektynę.

Kolejnym problemem przy wieloletniej uprawie jest nasilająca się presja ze strony “chwastów” wieloletnich. Oczywiście z pomocą w walce z tym rodzajem “niechcianej” roślinności przychodzą nam rozwiązania chemiczne tj. herbicydy np. Baristo 500 SC zawierający w swoim składzie napropamid. Substancja ta charakteryzuje się dość szerokim spektrum ograniczanych chwastów dwuliściennych zarówno w nowo założonych plantacjach jak i starszych.

Wszystkie zabiegi związane z agrotechniką, ochroną i nawożeniem truskawek to elementy pozwalające na prawidłowy rozwój roślin oraz budowanie potencjału plonotwórczego na sezon wegetacyjny oraz przygotowanie roślin do przezimowania.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.