Komunikat agrotechniczny 25 (1-08-2023) Przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia truskawki

Przełom lipca i sierpnia to czas przygotowywania stanowisk pod uprawę truskawki. Duża część plantatorów do zakładania nowych plantacji wykorzystuje sadzonki doniczkowane. Charakteryzują się one dużą bryłą korzeniową z jakimi przesadzane są rośliny. Stanowi to dla nich pewien bufor do rozwoju systemu korzeniowego i ułatwienie przyjęć. Jednak niezmiernie ważne jest przygotowanie stanowiska w odpowiedni sposób z dbaniem o najmniejsze szczegóły. Zarówno pod względem agrotechnicznym, jak również pod względem nawożenia i poprawy właściwości gleby.  

  1. Przygotowanie stanowiska pod uprawę – zabiegi uprawowe

Proces przygotowywania stanowiska pod nowe nasadzenia jest zróżnicowany w zależności od parku maszynowego jakim dysponują gospodarstwa, różnego typu gleb. A również po jakiej uprawie przygotowywane dane stanowisko. Niestety dość częstą praktyką w regionach upraw sadowniczych jest uprawianie truskawek w monokulturach. Bądź też w cyklach 2-3 lata uprawa truskawki i jeden rok przerwy. Podyktowane jest to ograniczoną dostępnością do „dziewiczych” gruntów dla uprawy truskawki. Wszystkie gatunki jagodowe odznaczają się kilkuletnim systemem uprawy ograniczającym możliwość odpowiedniego zmianowania. W produkcji truskawek należy unikać w płodozmianie pomidorów, ziemniaków, ogórków ze względu na występowanie na nich tych samych patogenów.  Nie poleca się również uprawy truskawki po wieloletnich gatunkach bobowatych takich jak lucerna i koniczyna. Są one miejscem bytowania i rozwoju patogenów glebowych. Natomiast bez obaw można uprawiać po zbożach, gryce, facelii. Jeśli już w gospodarstwach konieczne jest prowadzenie uprawy z ograniczonym płodozmianem warto w okresie „odpoczynku” pola od truskawek wysiewać przedplony. 

Dla odpowiedniego przygotowania stanowiska pod uprawę gatunków jagodowych należy szczególnie zadbać o jakość i żyzność gleby, ponieważ truskawki o ile dobrze rosną na glebach lżejszych i przepuszczalnych tak dla odpowiedniego poziomu plonowania potrzebują wysokiej zawartości próchnicy w glebie. Podstawowym elementem korzystnie wpływającym na ten parametr będzie miało stosowanie nawozów naturalnych w tym głównie obornika. Dostarczany regularnie pozwoli na ograniczenie degradacji gleb a również wpłynie na poprawę jej żyzności i zawartości wspomnianej wcześniej próchnicy. Polskie gleby charakteryzują się jej niską zawartością w okolicy ok. 1,5% natomiast najlepsze plonowanie dla wszystkich gatunków otrzymuje się powyżej 2% i więcej. Obornik dodatkowo pozwala ograniczać tzw. zmęczenie gleby poprzez poprawę warunków wzrostu systemu korzeniowego roślin. 

Poza obornikiem warto stosować inne metody poprawy jakości gleby. Jedną z nich jest stosowanie wcześniej wspomnianych międzyplonów i przedplonów. Wysiew każdej rośliny z przeznaczeniem na nawozy zielone będzie bardzo korzystne dla gleby, ponieważ pozostawione resztki roślinne będą pożywką dla mikroorganizmów glebowych. A to właśnie one odpowiadają za tworzenie się próchnicy. Polecanym gatunkiem przedplonowym dla uprawy truskawek jest gryka. Jest to roślina, która wpływa na ograniczenie występowania szkodników bytujących w glebie takich jak opuchlaki. Innym ciekawym gatunkiem, który według badań wykazuje wpływ na ograniczenie występowania nicieni to aksamitka rozpierzchła. Jednak w uprawie truskawek warto sięgać o szersze rozwiązania niż uprawa jednego gatunku a mianowicie wysiewanie mieszanek poplonowych zawierających w swoim składzie różne gatunki roślin. Rozwiązanie ma tą zaletę, że występują w nich gatunki o różnym pokroju, głębokości systemu korzeniowego roślin, różnego stopnia zacieniania gleby. PlonMix 1 oraz PlonMix 2 świetnie się sprawdzi jako gotowa mieszanka do wysiewu w płodozmianie z truskawkami. Szeroki skład gatunkowy roślin pozwoli na dobry wzrost na wielu typach gleby. Jest to istotne właśnie ze względu na mozaikowatość gleb polski. Stosowanie gotowych mieszanek, które są produkowane z przeznaczeniem na materiał siewny pozwala na wyeliminowanie problemu jakim jest brak wschodów roślin i utratę pieniędzy związaną z koniecznością kolejnego przesiewania pól. Które jest bardzo często spotykane przy siewie nasionami niewiadomego pochodzenia. Norma wysiewu PlonMix na hektar to 1 jednostka siewna, czyli 30 kg/ha. 

Ostatnim elementem dbałości o glebę i poprawę jej parametrów jest wykorzystywanie kwasów humusowych łącznie z produktami mikrobiologicznymi. Połącznie takiego zabiegu wpływa pozytywnie na życie mikrobiologiczne gleby. Jest to bardzo istotne na glebach uprawianych w monokulturze, gdzie wraz z długością trwania upraw następuje akumulowanie się patogenów glebowych. Wraz z ich akumulacją uprawa m.in. truskawki obarczona jest dużym ryzykiem silnego porażenia przez np. Fusarium oraz Verticillium. Według danych literaturowych bakterie Bacillus megaterium w doświadczeniach szalkowych wykazywały działanie ograniczające występowanie części chorób odglebowych. Jest to jeden z argumentów wpływających na zasadność wykonania zabiegu. W aspekcie wykorzystania kwasów humusowych w momencie przygotowania stanowiska warto pamiętać, że im większą dawkę zastosujemy tym lepszy efekt zostanie uzyskany. Przy stosowaniu doglebowym produktu Naturvital Plus można sięgać po wysokie dawki sięgające nawet 20 l/ha. Ponieważ nie istnieje w tedy ryzyko uszkodzenia roślin i powstania fitotoksyczności na liściach. Stosowanie kwasów humusowych wraz z bakteriami zawartymi w produktach Baktokompleks oraz BaktoProFos daje jeszcze więcej korzyści. Oba produkty przewidziane są do poprawy warunków glebowych, zwiększenia jej żyzności. Baktokompleks wpływa na przyśpieszenie rozkładu resztek pożniwnych w glebie, wspomaga procesy próchniczo twórcze, ułatwia pobieranie składników pokarmowych roślin. Natomiast BaktoProFos dedykowany jest do uwolnienia zablokowanych składników pokarmowych zawartych w glebie do form przyswajalnych przez rośliny. Według doświadczeń ścisłych zwiększa się zawartość składników pokarmowych w glebie już po 16 dniach. Bakterie Bacillus Megaterium zawarte w produkcie są w stanie uwolnić ok. 130 kg fosforu zawartego w glebie do formy łatwo dostępnej dla roślin. Produktu Baktokompleks i BaktoProFos zawierają bakterie w formie przetrwalnikowej. Są one tym samym odporne na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. A stosowanie ich może odbywać się bez problemu przy standardowych warunkach do wykonywania oprysków. Zabiegi kwasami humusowymi i bakteriami można również wykonywać na już rosnących plantacjach, gdzie nadal ważne jest walczenie o jak najlepsze warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślin.  

Zalecenia: 

 

Przed założeniem plantacji: 

Zabiegi uprawowe przed założeniem plantacji również odgrywają istotną role w dalszym prowadzeniu plantacji. Pamiętać należy o dbaniu o odpowiednią strukturę gleby. Uprawa truskawki związana jest z dużą ilością przejazdów w międzyrzędziach przy okazji wykonywania zabiegów ochrony roślin, jak również podczas uprawek mechanicznych. Powoduje to silne zagęszczenie gleby i powstawanie podeszwy płużnej. Utrudnia ona przerastanie systemu korzeniowego w głąb gleby zmniejszając potencjał dla rozwoju systemu korzeniowego roślin. W celu przerwania jej przerwania oraz napowietrzenia głębszej warstwy gleby głęboka orka nie wystarczy i należy sięgnąć po głębosz. Dzięki dużej głębokości pracy do 70 cm skutecznie przerywa podeszwę płużną i rozluźnia glebę. Zabieg ten, pomimo, że zużywa duże ilości paliwa jest zasadny umożliwiając lepszy rozwój systemu korzeniowego. A po czym poznać, że występuje podeszwa płużna na plantacji? Mianowicie po występowaniu zastoisk wodnych formujących się bezpośrednio po opadach deszczu oraz osłabianym rozwoju roślin. Najbardziej widoczna jest po wykonaniu odkrywki glebowej i ocenie rozwoju systemu korzeniowego roślin. Jeśli widoczna jest różnica we wzroście systemu korzeniowego roślin – od pewnej głębokości korzenie rozrastają się na boki a nie niżej, świadczy o wystąpieniu podeszwy płużnej. Po usunięciu podeszwy płużnej należy wykonać inne uprawki np. orka na głębokość 15-20 cm, aby przykryć resztki roślinne lub obornik. Po wykonaniu orki przed sadzeniem warto zagęścić glebie poprzez wykonanie zabiegów agregatami uprawowymi, dzięki którym gleba już nie będzie osiadać i nie będzie powodować uszkadzania młodych delikatnych korzeni roślin. Gleba przygotowana pod sadzenie powinna być pozbawiona dużych frakcji, które będą wpływały negatywnie na dogniatanie rozsady przez sadzarki roślin. Dodatkowo grudy gleby mogą uszkadzać bryłę korzeniową roślin. Sadzenie roślin w zbyt luźną glebę również będzie niosło ze sobą ryzyko szybkiego obsychania roślin i ich zamierania. Dlatego w przypadku silnego zbrylenia gleby można sięgnąć po brony aktywne, które rozkruszą grudy ziemi a dzięki wałowi typu Packer zagęszczą i wyrównają glebę.  

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod filmem; 

Głęboszowanie – czy warto je wykonywać? Rozmowa z prof. Tomaszem Piechotą | AR #183 – YouTube 

2. Nawożenie posypowe

Przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia truskawki jest najlepszym okresem na regulację odczynu gleby, jak również uzupełnienia składników pokarmowych w glebie. Zachowując tym samym odpowiednie przerwy pomiędzy nawozami wapniowymi a np. fosforem i obornikiem. Oczywiście nawożenie powinno odbywać się w oparciu o aktualne wyniki analizy chemicznej gleby ograniczając ryzyko zarówno przenawożenia jak również ich braku. Na okres kilka tygodni przed planowanymi nasadzeniami wskazane jest wykorzystywanie nawozów o niskiej zawartości chlorków. Rezygnujemy już np. z soli potasowej a wykorzystujemy siarczan potasu. Podobnie pozostałe nawozy powinny być właśnie w formach siarczanowych. Uzupełnienie składników pokarmowych teraz będzie zmniejszało liczbę przejazdów rozsiewaczami do nawozów w trakcie trwania uprawy. A co za tym idzie również dawki nawozów będą mogły być niższe. Nawozy wysiane i wymieszane w profilu glebowym będą łatwo dostępne dla roślin w dalszym wzroście. Stymulując do rozwoju system korzeniowy roślin. Polecane nawozy pod uprawę roślin o wysokiej wrażliwości na chlorki to: 

Nawóz NPKBlueComplex – wieloskładnikowy nawóz z dodatkiem mikroelementów dedykowany do upraw jagodowych. W zależności od zasobności gleby przed sadzeniem roślin w pole dawki 50-300 kg/ha w celu uzupełnienia składników pokarmowych w glebie.  

MagPower – Siarczan magnezu dostarczający magnez w formie siarczanu magnezu. Często na glebach lekkich występują problemy z odpowiednią zawartością magnezu. 

AgroSulpur – siarczan wapnia dostarczający wapń odżywczy do gleby i tym samym później dla roślin. Nie podnosi odczynu gleby i nie powoduje wzrostu zasolenia gleby. Może być stosowany przed założeniem plantacji w wysokich dawkach do 1 tony w celu zabezpieczenie potrzeb pokarmowych roślin na wapń.  

 

Dopiero po takim zespole uprawek i nawożeniu możliwe jest sadzenie roślin i oczekiwanie dobrego przyjęcia oraz wysokich plonów. Sadząc w niewłaściwie przygotowane pole, należy się liczyć zarówno ze słabszym przyjęciem roślin jak i spadkiem wigoru roślin a przede wszystkim plonu handlowego.