Komunikat agrotechniczny 24 (28-07-2023) Ważne zabiegi w uprawie porzeczek po zbiorach

Od połowy lipca aż do pierwszych dni sierpnia to czas zbiorów porzeczek. Zbiory w uprawie każdego gatunku są zwieńczeniem wysiłków ochrony i nawożenia podjętego w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Dlatego zakończenie zbiorów tegorocznych zarówno porzeczki czerwonej jak i czarnej, jest jednocześnie przejściem do kolejnego sezonu uprawy. Zaraz po zakończonym owocowaniu następuje wiele procesów mających decydujący wpływ na wielkość zbiorów w kolejnym sezonie.  

Pierwszym krokiem po zbiorach powinno być zabezpieczenie ran powstałych zwłaszcza po zbiorze maszynowym. Wynika to z faktu, iż przy okazji tego rodzaju zbioru, występuje duża ilość uszkodzonych liści oraz otartych i połamanych pędów. Są to idealne otwarte wrota do infekcji chorób pochodzenia odgrzybowegoh. Do tego celu można wykorzystać preparaty wspierające budowanie naturalnej odporności roślin. Jednym z takich rozwiań jest ‘miedź systemiczna’, która jest skompleksowana kwasem heptaglukonowym (CuProte). Ta forma miedzi jest w pełni bezpieczna dla roślin, nie powoduje fitotoksyczności na roślinach. Dodatkowo wnikając do wnętrza rośliny i krążąc w niej powoduje wytworzenie naturalnej odporności roślin poprzez syntezę fitoaleksyn, oraz wytwarzanie kwasu salicylowego.  

Innym rozwiązaniem wspierającym ochronę i zdrowy rozwój roślin jest zastosowanie w zabiegu nalistnym mikrobiologicznego produktu Bakto G-STOP. Zawierającego w swoim składzie dwa szczepy bakterii z rodzaju Bacillus tj. B. amyloliquefaciens DW1A i B. subtilis DW2S. Bakterie te są w formie przetrwalników, dzięki czemu można stosować je wraz z innymi ŚOR. Bakterie te na roślinie wykazują dwukierunkowe działanie: zasiedlają powierzchnie roślin tworząc naturalny biofilm uniemożliwiając zasiedlenie przed inne mikroorganizmy w tym także te o charakterze patogenicznym, a dodatkowo stymulują prawidłowy rozwój i plonowanie roślin poprzez wydzielanie metabolitów – analogów fitohormonów roślinnych. 

W przypadku wysokiej presji ze strony chorób pochodzenia odgrzybowego w dalszym ciągu należy wykonywać zabiegi środkami chemicznymi. Szczególnie ważne na plantacjach uprawianych z przeznaczeniem na rynek owoców deserowych. Do pozbiorczego zwalczania chorób rejestrację posiadają m.in. Puenta 62,5 WG, Zato 50 WG. Dodatkowo należy pamiętać o nawozach miedziowych (Miedziowy 600 SC i Miedziowy 50 WP) i siarkowych (OptiSiarka 80WG), które poprzez stymulację / promocję zdrowego wzrostu roślin będą także przyczyniać się choć bardziej pośrednio w opieraniu się roślin odpowiednio przed atakami chorób.   

Po wykonaniu pierwszych zabiegów mających na celu ograniczenie presji ze strony chorób grzybowych, kolejnym elementem jest zadbanie o ograniczanie presji ze strony szkodników. Jednym z zagrożeń jest przędziorek chmielowiec, który będzie się rozwijać po zbiorach i będzie stanowił o sile presji w następnym roku. Warto wykonywać lustrację pod kątem tego szkodnika ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania zabiegów zwalczających. Jako wsparcie w ochronie polecamy produkt o działaniu mechanicznym jakim jest RODEO. Dzięki kompozycji niejonowych surfaktantów i polimerów produkt działa unieruchamiająco na szkodniki, które po pewnym czasie giną. Pamiętać należy, o dokładnym pokryciu cieczą roboczą roślin, a przede wszystkim szkodników. Produkt jest idealnym dodatkiem do standardowych zabiegów akarycydowych np. tych zawierających abamektynę.  

Nawożenie dolistne po zbiorze 

Po zbiorze zwłaszcza wykonanym mechanicznie należy zadbać o szybką regenerację tkanek roślinnych. Wiąże się to z odpowiednim nawożeniem i biostymulacją. Nawożenie dolistne wykonujemy po ok 7-10 dniach od zbioru. Aby rośliny powróciły do lepszej kondycji i były w stanie pobierać i wykorzystać dostarczone do nich składniki pokarmowe. Wiąże się to również z odżywianiem pąków kwiatowych na kolejny sezon. Porzeczki jak i inne gatunki sadownicze na początku wegetacji wykorzystują składniki pokarmowe zmagazynowane w poprzednim roku. Dlatego tak istotne jest dostarczenie niezbędnych mikro i makro składników, które będą z jednej strony poprawiały ich mrozoodporność a z drugiej odżywiały rośliny wiosną. Wiele plantacji niestety zostaje zaniedbywanych (z uwagi na słabą koniunkturę czerwonej porzeczki owoce zostały na krzewach). W wyniku czego rośliny są zagłodzone i dochodzi do przedwczesnego opadania liści a tym samym rośliny na starcie przyszłego sezonu wegetacyjnego mogą cierpieć i być osłabione. Takie podejście nie zagwarantuje odpowiedniego plonowania i zimotrwałości roślin. Wraz z kolejnymi sezonami plantatorzy jednak zwracają większą uwagę na odpowiednią pielęgnację po zbiorach. Według ich doświadczeń, jeśli rośliny są w dobrej kondycji w okresie sierpnia i września wydają lepszy plon. Podliczając zyski i straty zdecydowanie lepsze efekty uzyskuje się przy zachowaniu odpowiedniej jakości liści, aż do samego zbioru.  

Do zabiegów odżywiania pozbiorczego należy wykorzystywać nawozy w pełni rozpuszczalne i przyswajalne przez rośliny. Warto jednak wiedzieć jaki skład będzie najbardziej odpowiedni do poszczególnych zabiegów. Obfitość gotowych rozwiązań do stosowania nalistnego pozwala na dobór optymalnego programu nawożenia pozakorzeniowego. W pierwszej kolejności ok. 7 dni po zakończonych zbiorach należy wykonać zabieg odżywczy mieszankami nawozowymi o zrównoważonym składzie w celu odżywienia całej rośliny. Gotową mieszanką dostępną na rynku jest np. ‘Kristalon zielony’ w dawce 3 kg/ha. Zabieg z wykorzystaniem ‘Kristalonu zielonego’ należy powtórzyć po ok 10 dniach z dodatkiem boru Cropvit B 2 l/ha oraz cynku Cropvit Zn 2-3 l/ha. Innym rozwiązaniem jest już gotowe mieszanki tj. nawozy dolistne z linii FruitAkademia, jako nie tylko linia nawozów jaką można wykorzystać w nawożeniu ziarnkowych i pestkowych, ale również będzie dobrym komponentem dla innych gatunków. Mieszanka nawozów FruitAkademia po zbiorach będzie dostarczała azot, bor oraz cynk dla roślin, który jest istotny dla odpowiedniego odżywienia pąków kwiatowych na następny sezon wegetacyjny. Do 1 zabiegu oprócz FA po zbiorach warto dołożyć Cropvit PK 2-3 l/ha oraz Cropvit Premium 714 0,5-1 l/ha.  Z kolei do 2 zabiegu dołożyć Cropvit B 2 l/ha oraz Cropvit Zn 2-3 l/ha. Wersją minimum i najbardziej ekonomiczną jest wykonanie 2 zabiegów mieszaniną zawierającą mocznik, siarczan magnezu i mikroelementy lub bor z cynkiem. 

Rozwiązania rekomendowane do wyboru na 1 zabieg: 

Rozwiązania rekomendowane do wyboru na 2 zabieg: 

 

Biostymulacja
Nieodzownym elementem dbania o plantację po zbiorach jest odpowiednia biostymulacja. Obecny sezon nie jest zbyt korzystny z punktu widzenia osiąganych przychodów za owoce. Jednak jak wcześniej wspominaliśmy odpowiednia pielęgnacja na plantacji po zbiorach pozwoli na uzyskanie wysokich plonów w kolejnym sezonie. Dlatego warto włączyć do zabiegów nawożenia pozakorzeniowego odpowiednią biostymulację. Dostarczenie substancji o działaniu redukującym powstałe w roślinach stresy spowodowane zarówno uszkodzeniami mechanicznymi podczas zbioru, wysokimi temperaturami wpłyną korzystnie na odżywienie całych roślin. Działanie takie wykazuje produkt Naturamin WSP, który dzięki wysokiej zawartości wolnych aminokwasów, w szczególności seryny i proliny działa ograniczająco na stresy abiotyczne. Dodatkowo Naturamin WSP w połączeniu z wyciągiem z alg morskich Eclonia maximaKelpak-iem wpływa na poprawę regeneracji roślin. Wolne aminokwasy są bezpośrednio wbudowywane w struktury białkowe a algi morskie poprawiają i stymulują tempo regeneracji roślin.  

Zalecenia: 

Poprawa warunków rozwoju systemu korzeniowego roślin jest również istotna w aspekcie zmieniającego się klimatu. Coraz częściej spotykane są długotrwałe niedobory wody i brak opadów. Z tego powodu zmagazynowanie każdej nawet najmniejszej ilości w wody w glebie będzie korzystne i pożądane. W tym celu należy w odpowiedni sposób zadbać o nią z wykorzystaniem dostępnych technik. Nieoceniona tutaj jest rola kwasów humusowych dostarczanych do gleby zarówno w formie opryskiwania gleby, w uprawach wieloletnich pod korony drzew przy użyciu belki herbicydowej, ale również poprzez fertygację tam, gdzie jest możliwa do wykonania. Naszą propozycją jest Naturvital Plus o wysokiej koncentracji ekstratu humusowego (21%) zawierającego 14% kwasów humusowych i 7% kwasów fluwowych.  

Wieloetapowa dbałość o glebę

Odpowiedni poziom próchnicy w glebie decyduje o powodzeniu uprawy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Poprawa zawartości próchnicy jest o tyle ważna, że 0,1% dodatkowej próchnicy jest w stanie zmagazynować dodatkowe 45m³ wody w glebie. W środowisku glebowym zachodzą równocześnie dwa procesy: humifikacji i mineralizacji. Za pierwszy z procesów w dużej mierze odpowiadają mikroorganizmy glebowe. Ich udział w procesach rozkładu resztek roślinnych np. opadłych liści i owoców będzie wpływał na żyzność gleby. Do tego celu zewnętrza aplikacja zarówno kwasów humusowych (np. Wspomnianego wcześniej produktu Naturvital Plus) jak i mikroorganizmów będzie wpływała na zwiększenie intensywności procesów humifikacji. W tym celu polecamy Baktokompleks, który jest produktem zawierający w swoim składzie 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus. W produkcie znajdują się one w formie przetrwalnikowej, czyli są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak susza i wysoki poziom promieniowanie UV. Dodatkowo w aspekcie zarówno nawożenia mineralnego upraw, jak również zwiększania jej życia mikrobiologicznego warto wykorzystywać w produkcji BaktoProFos. Produkt ten również zawiera w swoim składzie bakterie glebowe Bacillus megaterium będące w formach przetrwalnikowych. Dzięki bakterią z gleby zostają uwolnione składniki pokarmowe z form niedostępnych dla roślin na łatwo przyswajalną. Dzięki im można uzyskać dodatkowych 130 kg P2O5 z gleb, które będą łatwo przyswajalne dla roślin. Co ważne fosfor z tej formy nie potrzebuje czasu na przemieszczanie się w głąb gleby jak ma to miejsce w przypadku fosforu z nawozów posypowych. Bakterie przekształcając go do form łatwo dostępnych czynią go dostępnym nie tylko w bieżącym sezonie ale również w kolejnych latach.  

Zalecenia

Po zbiorach warto wykonać analizę chemiczną gleby na zawartość składników pokarmowych w celu weryfikacji ich zawartości i możliwości ich uzupełniania w glebie. Okres od końca zbiorów pozwoli na uzupełnienie w uprawie wszystkich składników pokarmowych dając dużo większą szanse na uzyskanie rekordowych plonów. Natomiast standardowo powinien zostać dostarczony azot w postaci łatwo i szybko dostępnej dla roślin. Odpowiednie do tego celu będą takie nawozy jak saletra wapniowa, saletra wapniowo-potasowa, saletrzak. Wszystko w zależności czy występowały objawy braku jakiś składników pokarmowych na roślinach. Azot dostarczony doglebowo będzie wpływał na poprawę szybkości odbudowy uszkodzonych tkanek oraz poprawi dodatkowe przyrosty do zimy. 

Zalecenia

  • Saletra wapniowa 100-150 kg/ha 

Podsumowanie: 

W celu uzyskania corocznie wysokich plonów najwyższej jakości należy kompleksowo podchodzić do uprawy porzeczki niezależnie czy to jest porzeczka czarna, czerwona z przeznaczeniem do przetwórstwa czy też na rynek deserowy. Ważne jest wykonywanie zabiegów pozbiorczych na plantacjach zarówno z podkreśleniem zabiegów odżywiania dolistnego, ale również biostymulacji, nawożenia doglebowego i dbania o glebę. Plantatorzy, którzy podchodzą kompleksowo do produkcji porzeczek osiągają wysokie plony i zapewniają sobie odpowiedni zysk z plantacji pomimo nie najlepszej koniunktury na rynku owoców miękkich w obecnym sezonie.